Стратегічні задачі та критерії успішності їх виконання у 2018 році

На засіданні Виконкому ФЛАУ (2 лютого) були затверджені стратегічні задачі та критерії успішності їх виконання у 2018 році, надані департаментом збірних команд ФЛАУ.
 
Стратегічні задачі та критерії успішності їх виконання у 2018 році
 
1.     Вдалий виступ збірної команди на основних міжнародних змаганнях 2018 року:
Критерії успішності:
-         виконання плану-прогнозу виступів збірної команди на основних міжнародних змаганнях 2018 року (Додаток 1);
-         підвищення відсотку виконання результативних показників у індивідуальних планах підготовки спортсменів;
 
2.     Забезпечення програми підготовки спортсменів до основних змагань
Критерій успішності:
-         повне забезпечення виконання програм індивідуальної та централізованої підготовки спортсменів, виконання ЄКП з урахуванням необхідних поточних змін і корекцій;
-         збільшення обсягу залучених коштів від місцевих бюджетів та інших спортивних організацій для підготовки спортсменів збірної команди;
 
3.     Підвищення кваліфікації тренерів
Критерії успішності:
-         розробка власної дворівневої системи підвищення кваліфікації тренерів, та плану заходів з її виконання на 2018-2020 рр.;
-         виконання плану заходів з підвищення кваліфікації тренерів на 2018 рік;
-         участь фахівців Департаменту в актуальних заходах з підвищення кваліфікації (тренери, лікарі, масажисти);
-         Створення методичного розділу на електронних ресурсах ФЛАУ у мережі Інтернет, публікація 20 методичних матеріалів від головних та старших тренерів;
 
4.     Антидопінгова діяльність
Напрямки роботи:
-         виховання у молодого покоління атлетів, тренерів та функціонерів справжніх цінностей «духу спорту», «чесної гри» і важливості «чистого спорту»;
-         досягнення серед більш досвідчених тренерів і фахівців повного розуміння того, що сучасні програми підготовки атлетів мають спиратись, в першу чергу, на методичні засади і враховувати індивідуальні особливості атлетів;
-         виконання заходів з роз’яснювальної роботи з питань антидопінгу серед всіх без винятку учасників процесу – як у спорті вищих досягнень, так і при підготовці резерву до лав збірної команди України;
Критерії успішності:
-         вихід України з групи країн, до яких посилена увага з боку ВАДА;
-         зменшення кількості антидопінгових справ за участю українських легкоатлетів;
-         виконання плану НАДЦ, щодо здачі проб;
-         проведення 4 антидопінгових семінарів для спортсменів і тренерів;
 
5.     Підготовка резерву до складу збірної команди
Критерії успішності:
-         вдалий виступ групи резерву на основних міжнародних змаганнях року;
-         повне забезпечення програм і планів підготовки спортсменів групи резерву до основних міжнародних змагань;
-         вдалий виступ збірних команд України групи резерву на інших міжнародних змаганнях (матчеві зустрічі, змагання Балканського союзу);
-         оптимізувати комплектування складу спортсменів і фахівців ЦОПів (спільно з директорами);
-         впровадження ефективної системи взаємодії фахівців ЦОПів з Департаментом, ефективне виконання контролюючої функції за поточною роботою ЦОПів з боку Департаменту;
-         організація ефективної співпраці з провідними учбовими закладами спорту України, які здійснюють підготовку резерву до збірної команди з легкої атлетики (ВУФК, УОР, ЛІСП, ЦОП).
-         перегляд існуючої нормативно-правової бази, яка стримує розвиток резервної легкої атлетики, внесення пропозицій щодо необхідних змін для її покращення;
 
6.     Медичний супровід спортсменів збірної команди
Напрямки роботи:
-         надання пропозицій до зацікавлених установ щодо організації системи медичного супроводу і контролю за тренувальною діяльністю спортсменів збірної команди;
-         активна співпраця із СумДУ у питанні формування Центру спортивної медицини, організація активної співпраці з новоутвореною установою;
-         організація поглиблених, етапних та оперативних медичних обстежень провідних спортсменів, аналіз отриманих результатів та їх передача особистим тренерам;
-         організація позапланових медичних обстежень за зверненнями спортсменів у провідних фахівців;
Критерії успішності:
-         зменшення кількості спортсменів збірної команди, які не приймали участь у основних змаганнях сезону у зв’язку з травмами;
-         зменшення середньої тривалості періоду відновлення після травм серед спортсменів збірної команди;
 
7.      Науково-методичне забезпечення
Критерії успішності:
-         розробка та реалізація системи науково-методичного забезпечення підготовки збірної команди;
-         формування складу КНГ, до якого увійдуть фахівці, які здатні вирішувати поставлені завдання на принципах професійності, оперативності та системності;
-         публікація звітів про результати досліджень КНГ (аналіз тренувальної та змагальної діяльності спортсменів).
 
8.     Покращення матеріально-технічної бази
Критерії успішності:
-         виконання планів замовлення на придбання необхідного інвентарю та обладнання за кошти Мінмолодьспорту (тренувального та змагального інвентарю, приладів  та обладнання для медичного забезпечення, апаратури для фахівців тренерського складу та КНГ);
-         налагодження співпраці з власниками чи розпорядниками нових потенційних баз для підготовки збірної команди на території України та за кордоном;
-         збільшення кількості спортсменів збірної команди, які уклали контракт з виробниками спортивної екіпіровки.
 
9.     Внесення необхідних змін до нормативно-правової документації, яка регламентує діяльність у сфері легкої атлетики України:
-         щодо переліку інвентарю та обладнання для збірних команд та закладів легкої атлетики;
навчальна програма з легкої атлетики для спортивних закладів.
Joomla template by ByJoomla.com