Розклад та регламент змагань у Ялтi

218

Розклад та регламент змагань на Кубок України та мiжнародних змагань “Призи Олiмпiйських чемпiонiв”, 27-28 травня 2005 року, Ялта

Розклад та регламент змагань на Кубок України та мiжнародних змагань “Призи Олiмпiйських чемпiонiв”, 27-28 травня 2005 року, Ялта

МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
К У Б О К   У К Р А Ї Н И   2005 року

З  Л Е Г К О Ї    А Т Л Е Т И К И

м Ялта. Стадiон Навчально-спортивної бази “Авангард”
           
Регламент змагань.
1. Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться 27-28 травня 2005 року у м. Ялта на стадiонi “Авангард” для груп “А” “В” та “С”. Приїзд команд 26 травня.
2. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей, м. Києва, розподiленi за результатами Кубка України 2004 року на 3 групи:
група – “А”: м. Київ,  Донецька, Днiпропетровська, Київська,    
                     Харкiвська, Рiвненська, Черкаська, Львiвська .
                   Склад команди – 36 спортсменiв, 1 тренер-представник
група – “В”: Запорiзька, Одеська, Вiнницька, iв.-Франкiвська,
                   АР Крим,  Кiровоградська, Житомирська, Чернiгiвська.
                   Склад команди – 18 спортсменiв, 1 тренер-представник.
група – “С”: Луганська, Сумська, Чернiвецька, Волинська,       
                      Миколаївська, Тернопiльська, Полтавська, Херсонська,   
                      Хмельницька, Закарпатська.
                   Склад команди – 12 спортсменiв, 1 тренер-представник.
3. Офiцiйнi особи
         Президент Федерацiї легкої атлетики України ( ФЛАУ ) –
                                                                         Валерiй Борзов
Органiзацiйний Делегат ФЛАУ-
Павло Поляков
Технiчний делегат ФЛАУ         –
Юрiй Карпюк
Керiвник змагань                      –
Аза Пуртова
Головний секретар змагань    –
Лариса Лапа
Технiчний керiвник змагань     –
Ярослав Лiтвiнов
Делегат допiнг-контролю        –
Олександр Бiргер
Апеляцiйне журi                      –
iгор Гоцул
Валерiй Александров
iрина Ольховникова
4. Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
На кожну дисциплiну програми можна заявляти одного учасника i по однiй естафетнiй командi. Кожний учасник може брати участь у довiльнiй кiлькостi дисциплiн програми змагань.
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми змагання визначається у вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ.  У командний залiк враховуються результати одного учасника у кожнiй дисциплiнi програми i по однiй командi у кожному естафетному бiгу.
Командна першiсть визначається окремо для кожної групи команд сумою очок, що їх набрали учасники в дисциплiнах програми змагань за Таблицею очок iААФ.
Команди, що посiли 1-е та 2-е мiсця в групах “В” i “С” у наступному 2006 роцi  переходять вiдповiдно в групу “А” та “В”; Команди, що посiли 7 та 8-е мiсця в групi “А” i “В” переходять вiдповiдно в групу “В” i “С”
5.  Допуск учасникiв.   Технiчнi заявки.
         За 2 доби до проведення змагань ( 25 травня з 11:00 до 17:00, та 26 травня  з 10:00 до 15:00) в головному павiльйонi стадiону “Авангард” буде працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.
         Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати визначеним в Положеннi про змагання  номерам  для кожної областi.
6.  Технiчна нарада.
         Технiчна нарада з проведення змагань вiдбудеться 26 травня о 17.00  в секретарiатi змагань. В технiчнiй нарадi має право брати участь один офiцiйний  представник вiд  кожної делегацiї. По закiнченнi змагань кожного дня буде проводитись нарада представникiв команд з членами головної суддiвської колегiї.
7   Розминка. Контроль i реєстрацiя учасникiв.
         Проведення розминки перед змаганням на центральнiй спортивнiй аренi стадiону категорично забороняється.
         Кожний учасник перед початком змагань у заявленiй дисциплiнi програми  повинен пройти реєстрацiю i контроль спортивного одягу i взуття на контрольному пунктi, що розташований у павiльйон реєстрацiї i контролю.          Контроль i реєстрацiя учасникiв закiнчується :
         у бiгових дисциплiнах – за 10 хвилин до старту;
         у стрибках i метаннях – за 30 хвилин до початку змагань
                  (у стрибках з жердиною – за 50  хв.).
 Вихiд учасникiв до мiсць змагань здiйснюється пiд керiвництвом суддiвської бригади.   
8.  Порядок на стадiонi
Для учасникiв, тренерiв, керiвникiв команд, особам обслуговуючого персоналу  i iншим особам команд визначенi мiсця на трибунах стадiону. 
         На мiсцях проведення змагань можуть бути лише спортсмени, якi беруть в них участь. Забороняється вихiд до мiсць змагань тренерам та iншим особам обслуговуючого персоналу команд.
         Учасникам категорично забороняється виносити до мiсць змагань спортивнi сумки, пакети , iншi предмети з рекламними надписами, а також користуватись будь-якою радiоапаратурою.
 
 
9. Проведення змагань.
         Дисциплiни програми Кубка України, що проводяться за програмою та розкладом мiжнародних змагань Призи Олiмпiйських чемпiонiв:
                   Бiг на 800 м (жiнки i чоловiки) – групи “А”, “В”, “С”,
                   Бiг на 3000 м (чоловiки) – групи “А”, “В”, “С”,
                   Бiг на 400 м з бар’єрами (жiнки, чоловiки)  – групи “А”, “В”, “С”,
                   Бiг на 3000 м з перешкодами (жiнки) – групи “А”, “В”, “С”,
                   Естафета 4 х 100 м (жiнки, чоловiки) – групи “А”, “В”, “С”,
                   Стрибок у висоту (чоловiки) – група “А”,
                   Стрибок з жердиною (чоловiки) – групи “А”, “В”, “С”,
                   Стрибок у довжину (жiнки) – група “А”,
                   Метання молота (чоловiки) – групи “А”, “В”, “С”,
        Порядок пiдйому планки у змаганнях зi стрибкiв
Ж   i   н   к   и
Висота
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90  1.93 + 3 см
Жердина
2,80 3.00  3.15  3.30 + 10 см  до 4.00, далi + 5 см
Ч   о   л   о   в   i   к   и
Висота
 1,90 1.95  2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 ,2.25, 2.28 +  3  см
Жердина
 4.00 4.20  4.30  4.40  4.50  4.70  4.90 +10 до 5.50 + 5 см
         В змаганнях зi стрибкiв у довжину, потрiйним, штовханнi ядра. метання диска, молота, списа кожному учаснику надається по чотири спроби.
10.  Урочистi церемонiї.
         Вiдкриття та закриття змагань – буде оголошено на Технiчнiй нарадi.
         Нагородження. Команди, якi посiли 1-е мiсце у кожнiй групi областей нагороджуються Кубком та дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту. Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця у кожнiй групi нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
11.Допiнг-контроль.
Учасникам змагань, яким буде вручено повiдомлення для проходження допiнг-контролю, протягом години з моменту вручення  зобов’язанi прибути до допiнгової комiсiї, яка розташована в примiщеннях пiд трибунами  стадiону.
12. iнформацiя на змаганнях.
         iнформацiя на змаганнях здiйснюється у таких формах :
·        вивiска стартових протоколiв з кожної дисциплiни програми змагань на iнформацiйних щитах, розташованих у мiсцях реєстрацiї i контролю учасникiв,
·        вивiска копiй робочих протоколiв з результатами змагань у кожнiй дисциплiнi на iнформацiйних щитах по закiнченi  кожного кола змагань ;
·        iнформацiя про змагання по радiосистемi стадiону ;
·        випуск i видача пiдсумкових протоколiв Кубка України на дискетi кожнiй делегацiї.Р О З К Л А Д И   З М А Г А Н Ь
КУБОК УКРАЇНИ

27 травня. Кубок України. 1-й день
Бiг на 11 0 м з бар
Чоловiки
17.00
Стр.з жердиною
Жiнки
Бiг на 100 м з бар.
Жiнки
17.10
Потрiйний стр.
Жiнки
 
 
17.10
Метання диска
Жiнки
 
 
17.25
Метання списа
Чоловiки
Бiг на 1500 м 
Чоловiки
17.30
 
 
Бiг на 3000 м з переш.
Чоловiки
17.45
Стр. у висоту
Жiнки
Бiг на 400 м
Жiнки
18.00
 
 
Бiг на 400 м
Чоловiки
18.15
 
 
Бiг на 1500 м
Жiнки
18.30
Стр. у довжину
Чоловiки
 
 
18.30
Штовхання ядра
Жiнки
 
 
18.40
Метання диска
Чоловiки
Бiг на 100 м
Жiнки
18.45
Метання списа
Жiнки
Бiг на 100 м
Чоловiки
19.00
 
 
Бiг на 3000 м
Жiнки
19.15
 
 
Бiг на 5000 м
Чоловiки
19.25
 
 
Естафета 4 х 400 м
Жiнки
19.45
 
 
Естафета 4 х 400 м
Чоловiки
20.00
 
 
 
28 травня.. Кубок України    2-й день
Бiг на 5000 м
Жiнки
9.20
Метання молота
Жiнки
Бiг на 3000 м
Чоловiки
9.45
Стр. у довжину
Жiнки “В””С”
Бiг на 200 м
Жiнки
10,00
Стр. у висоту
Чоловiки “В” С”
Бiг на 200 м
Чоловiки
10.20
 
 
Бiг на 3000 м з перешк
Жiнки
11.00
Потрiйний стр.
Чоловiки

 
МiЖНАРОДНi ЗМАГАННЯ ПРИЗИ ОЛiМПiЙСЬКИХ ЧЕМПiОНiВ
ТА КУБОК УКРАЇНИ

28 травня. Призи Олiмпiйських чемпiонiв. Кубок України 2-й день
 
 
15.30
Метання молота
Чол.”А””В””С”
 
 
16.30
Стр. з жердиною
Чол. А””В””С”
Урочисте вiдкриття змагань 17.00
Бiг на 400 м з бар.
Чол. “А””В””С”
17.15
 
 
Бiг на 400 м з бар.
Жiнки “А””В””С”
17.25
Стр. у довжину
Жiнки “А”
Бiг на 3000 м з
перешкодами
Жiнки
“А” “В” “С”
17.35
Стр. у висоту
Чоловiки “А”
Бiг на 100 м
Жiнки
17.50
 
 
Бiг на 100 м
Чоловiки
18.00
 
 
Бiг на 100 м з бар.
Жiнки
18.20
 
 
Бiг на 400 м
Жiнки
18.25
Штовхання ядра
Чол.”А””В””С”
Бiг на 400 м
Чоловiки
1830
 
 
Бiг на 800 м
Чол..”А””В””С”
18.35
 
 
Бiг на 3000 м
Чол.”А””В” С”
18.45
 
 
Бiг на 800 м
Жiнки “А””В””С”
19.00
 
 
Естафета 4 х 100 м
Жiнки”А” “В” “С”
19.10
 
 
Естафета 4 х 100 м
Чол.  “А” “В” “С”
19.20
 
 

Попередня статтяЗнову Чемпiон
Наступна статтяОстаточнi команднi результати Чемпiонату України серед юнакiв та дiвчат 88 р.н. та молодших