Традицiя проведення конкурсу серед журналiстiв продовжується

173

30 березня на черговому засiданнi Комiсiї НОК України “Засоби масової iнформацiї та пропаганда олiмпiйського руху” було затверджено положення про проведення VI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналiстiв “Україна олiмпiйська”. В черговий раз Нацiональний олiмпiйський комiтет визначатиме кращих спортивних журналiстiв, якi висвiтлюють олiмпiйський рух в Українi та свiтi

30 березня на черговому засiданнi Комiсiї НОК України “Засоби масової iнформацiї та пропаганда олiмпiйського руху” було затверджено положення про проведення VI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналiстiв “Україна олiмпiйська”. В черговий раз Нацiональний олiмпiйський комiтет визначатиме кращих спортивних журналiстiв, якi висвiтлюють олiмпiйський рух в Українi та свiтi. Цього року, зважаючи на досвiд проведення попереднiх конкурсiв, за рiшенням Комiсiї введена нова номiнацiя – “Краща громадсько-полiтична газета”, адже таким виданням важко на рiвних конкурувати з профiльними спортивними газетами. “Наше завдання якомога бiльше розширити географiю конкурсу, долучити до участi молодих спортивних журналiстiв. Безперечно, це сприятиме популяризацiї олiмпiйського руху”, – вiдзначив голова Комiсiї Олег Волков.
На засiданнi був затверджений склад комiсiї та її оновлене положення про роботу.
Члени Комiсiї обговорили висвiтлення ХХ зимових Олiмпiйських iгор в Туринi i дiйшли висновку, що необхiдно детально проаналiзувати його на етапах самої пiдготовки до Турину-2006, участi наших спортсменiв в змаганнях та аналiтичнi матерiалi за пiдсумками iгор, якi подавалися на телебаченнi, радiо та в друкованих ЗМi. Це дозволить зробити певнi висновки i врахувати всi позитивнi i негативнi моменти в майбутньому. Водночас, на засiданнi була висловлена стурбованiсть щодо телетрансляцiї туринських iгор на Першому Нацiональному, а саме низький рiвень коментарiв та постiйне переривання олiмпiйських трансляцiй на полiтичну агiтацiю.

прес-служба НОК

Нагадуємо, що у п’ятому Всеукраїнському конкурсi серед спортивних журналiстiв “Україна олiмпiйська” у номiнацiї “Найкраще електронне видання” перемiг iнтернет-сайт Федерацiї легкої атлетики України.

Попередня статтяСемiнари для атлетiв
Наступна статтяWhat is Ukraine?