Положення про чемпiонат України зi спортивної ходьби

199

            ПОЛОЖЕННЯ про  чемпiонат України зi спортивної ходьби.
 

1. Цiлi та завдання

Змагання зi спортивної ходьби проводяться з метою та завданнями :
·       подальшого розвитку спортивної ходьби й залучення молодi  до регулярних занять легкою атлетикою;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв та пiдсумкiв їх дiяльностi з пiдготовки спортивного резерву;
·      виявлення  та вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрних команд України
 для участi у нацiональних та  мiжнародних змаганнях;
·      посилення пропаганди спортивної ходьби, як важливого засобу втiлення в побут здорового i активного способу життя, виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
 
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться 1 – 2  жовтня, 2005 року  у м iвано-Франкiвську
День приїзду – 30 вересня
4. Керiвництво проведенням змагань.
Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням Кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
Мiсцевi органи виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцевi федерацiї АР Крим та м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди  АР Крим, областей України, м.м. Києва, Севастополя. а також за запрошеннями зарубiжнi спортсмени.
 Змагання особисто – команднi.     
Чисельний склад команди необмежений
 
5.      Програма змагань.
Чоловiки    ходьба на 50 км,  ходьба на 20 км
Жiнки,       ходьба на 20 км
Юнiори,    ходьба на 10  км       Юнаки –    ходьба на 10 км
Юнiорки,  ходьба на 10 км        Дiвчата – ходьба на  5 км
На кожну дисциплiну можна заявляти необмежене число учасникiв.
6.  Визначення особистої i командної першостi
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ.
Командна першiсть визначається загальною сумою очок 12-ти кращих результатiв команди, що їх набрали учасники в дисциплiнах програми за таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”. –
            При рiвностi очок  у  визначеннi командної першостi перевага надається командi, учасники якої мають бiльше перших, других, третiх i т.д. мiсць.
 
7.     Нагородження
Команди, якi посiли 1-е; 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту
9. Фiнансовi умови
Витрати несуть :
– з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання, харчування в днi змагань i розмiщення учасникiв – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
– з органiзацiйного забезпечення (оренда спортивних споруд та iнших примiщень, нагородження, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки, канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.

10. Термiн та умови подання заявок
Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, за 10 дiб до дати проведення змагання надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та, по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ: E-mail : flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444; 248 7445 ; Поштова адреса : 01019. Київ – 19, П / С 607
Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
           
За 2 доби до проведення (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) змагань починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. В день, що передує першому дню змагань, приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.
 
Технiчний комiтет ФЛАУ

Попередня статтяПоложення про Кубок України 2005
Наступна статтяНаталя Добринська здобуває бронзу на чемпiонатi Європи