Положення про формування збiрних команд України з легкої атлетики

214

Виконавчим комiтетом Федерацiї легкої атлетики України ухвалене положення про формування збiрних команд України з легкої атлетики. Дане положення складене з метою удосконалення системи вiдбору i формування збiрних команд України (основний, кандидатський i резервний склади).

Регламент формування збiрних команд
 
Склад збiрних команд з легкої атлетики формується щорiчно в перiод з 15 жовтня по 1 листопада.
Збiрнi команди України формуються на пiдставi наказу Мiнiстерства України у справах молодi i спорту вiд 22.04.2005 року за № 15 i даного положення.
Кiлькiснi склади збiрних команд формуються згiдно штатного розкладу штатної збiрної команди.
У збiрнi команди головною тренерською радою можуть бути рекомендованi спортсмени, якi за пiдсумками виступу у всеукраїнських i мiжнародних змаганнях минулого сезону виконали умови iндивiдуального контракту, зайняли призовi мiсця на чемпiонатах України, увiйшли до числа фiналiстiв чемпiонату свiту, до шiстки на чемпiонатах i кубках Європи, показали спортивнi результати не нижче наступних нормативiв:
 
Чоловiки                                                                                Жiнки
26 рокiв i старшi
20-25 рокiв
18-19 рокiв
 
26 рокiв i старшi
20-25 рокiв
18-19 рокiв
10.28
10.55
10.70
100м
11.40
11.70
11.90
20.75
21.20
21.52
200м
23.13
23.87
24.32
45.95
47.00
47.76
400м
52.30
53.76
54.79
1.46.60
1.49.00
1.51.80
800м
2.00.00
2.04.24
2.08.00
3.38.00
3.45.00
3.52.00
1500м
4.08.20
4.16.00
4.26.00
13.28.00
14.10.00
14.30.00
5000м
15.24.00
16.20.00
16.40.00
28.06.00
29.20.00
30.40.00
10000м
32.00.00
34.00.00
 
8.32.00
8.48.00
9.07.00
3000 з п.
10.00.00
10.15.00
10.50.00
13.62
14.27
14.57
110100зб
13.11
13.68
13.95
49.80
51.92
53.01
400 зб
56.50
58.83
1.00.00
1:24.30
1:27.00
.
20 км
1:38.00
1:40.00
4:07.00
4:10.00
 
50 км
 
 
 
39.00
40.42
41.06
4×100 м
44.00
45.83
46.64
3.04.00
3.08.54
3.11.56
4×400 м
3.31.00
3.37.53
3.41.59
7800
7500
7300
багатоборства
5900
5600
5300
2.27
2.20
2.14
висота
1.92
1.88
1.80
5.60
5.40
5.05
жердина
4.30
4.10
3.80
8.00
7.85
7.55
довжина
6.60
6.40
6.10
16.70
16.40
15.60
потрiйний
14.00
13.70
13.15
20.00
17.80
18.60
ядро
17.30
16.00
14.30
63.00
58.00
57.30
диск
60.00
56.00
51.60
74.35
68.00
70.00
молот
67.00
64.00
62.80
77.80
70.00
68.50
спис
59.00
52.80
49.80
 
Нормативи корегуються по закiнченню Олiмпiйського циклу на пiдставi мiжнародних нормативiв допуску до участi – дорослих спортсменiв в Олiмпiйських iграх i чемпiонатах свiту, молодiжнi склади у чемпiонатах Європи та свiту у своїх вiкових категорiях.
Згiдно штатного розкладу по групах видiв легкої атлетики визначається наступна кiлькiсть спортсменiв:
 
Групи видiв легкої атлетики згiдно методики тренування
% вiд загальної кiлькостi мiсць в збiрнiй
Кiлькiсть номерiв Олiмпiйської програми
Спринтерський i бар`єрний бiг
26.5%
14
Бiг на середнi та довгi дистанцiї, спортивна ходьба
22.5%
14
Стрибки – горизонтальнi та вертикальнi
20%
8
Метання i штовхання ядра
20%
8
Десятиборство та семиборство
5%
2
Призери i фiналiсти чемпiонатiв свiту серед юнакiв
6%
Усi види Олiмпiйської програми
Загалом
100%
46
Кандидати до збiрної команди
 
Умови включення до числа кандидатiв:
·        по зайнятому мiсцю – призери чемпiонатiв України, якi не увiйшли до основного складу, спортсмени 22 рокiв i молодше фiналiсти чемпiонатiв України по вiкових категорiях
·        по спортивних результатах – не нижче за норматив КМС (виконаного або пiдтвердженого в минулому сезонi)
 
Резервний склад збiрної команди
Умови включення до збiрної команди:
·        по зайнятому мiсцю – фiналiсти чемпiонатiв України серед юнiорiв i юнакiв
·        по вiкових категорiях – не старшi за юнiорський вiк
·        по спортивних результатах – не нижче за 1 розряд (у метаннях 2 розряди)
 
Виконком ФЛАУ щорiчно розглядає пропозицiї ГТР з формування штатних збiрних команд i передає їх для затвердження в Мiнiстерство.
 
 
 
Попередня статтяПрес-конференцiя
Наступна статтяНа звання “Спортсмен року” номiнуються два легкоатлети