Статут ФЛАУ

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

26 жовтня 1998 року

Свідоцтво №1085

 

ПОГОДЖЕНО

Зі змінами та доповненнями

23 серпня 2001 року

04 червня 2003 року

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

зі змінами

Наказ №109/5 від 19.03.2007 року

 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

Наказ №365/5 від 27.02.2009 року

 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

Наказ №1242/5 від 29.04.2011 року

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Печерським районним управлінням юстиції у м. Київ

Наказ №67/01-01-11 від 28.01.2015 року

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Печерським районним управлінням юстиції у м. Київ

Наказ №974/01-01-11 від 30.12.2015 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

Федерації легкої атлетики України

Протокол № 02/2018 від 17 листопада

2018 року

 

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговою Конференцією

Громадської спілки «Легка атлетика України»

Протокол № 01/2021 від 12 травня 2021 року

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Установчою Конференцією

Федерації легкої атлетики України

11 листопада 1991 року

 

Із змінами та доповненнями

Конференцією

Федерації легкої атлетики України

23 листопада 1996 року

01 липня 2001 року

20 лютого 2003 року

23 вересня 2006 року

 

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

Звітно-виборчою Конференцією

Федерацій легкої атлетики України

13 листопада 2008 року

 

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

ХІ Конференцією

Федерації легкої атлетики України

25 березня 2010 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

Федерації легкої атлетики України

Протокол №01/2014 від 29 листопада 2014 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

Федерації легкої атлетики України

Протокол №01/2015 від 21 листопада 2015 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

Федерації легкої атлетики України

Протокол № 01/2016 від 08 жовтня 2016 року

   

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

 «ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ»

(в новій редакції)

 

 

 

м. Київ – 2021 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська спілка «Федерація легкої атлетики України», спортивна федерація в розумінні статті 20 Закону України від 24.12.1993 №3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», іменована надалі ФЛАУ, є всеукраїнською спілкою громадських організацій – територіальних федерацій легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законодавством на необмежений термін для управління, розвитку та популяризації легкої атлетики відповідно до мети (цілей), встановлених Світовою атлетикою (World Athletics), надалі – СА, Європейською атлетикою (European Athletic Association), надалі – ЄА, і цим Статутом.

1.2. ФЛАУ є юридичною особою відповідно до законодавства України, може мати у власності майно, має право набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, відповідати за своїми зобов’язаннями та бути позивачем і відповідачем в суді. Організаційно-правовою формою ФЛАУ є громадська спілка, відповідно до статті 1 Закону України від 22.03.2012 року №4572-XVII  «Про громадські об’єднання».

1.3. ФЛАУ має статус національної спортивної федерації в розумінні статті 20 Закону України від 24.12.1993 №3808-XII «Про фізичну культуру і спорт» та визнається СА.

ФЛАУ єдина національна спортивна федерація з легкої атлетики, яка має всеукраїнський статус.

ФЛАУ єдиний національний керівний орган легкої атлетики в Україні, який забезпечує управління, розвиток, популяризацію і пропаганду легкої атлетики, як одного із видів спорту в Україні.

1.4. ФЛАУ є неприбутковою організацією і відповідає вимогам, встановлених законодавством для неприбуткових підприємств, установ та організацій. Метою діяльності ФЛАУ не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками, членами, працівниками ФЛАУ та іншими пов’язаними з ними особами.

1.5. ФЛАУ діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, недопущення дискримінації за статевими, расовими та національними ознаками чи релігійними та політичними поглядами, відсутності майнового інтересу її членів та учасників, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Офіційною мовою ФЛАУ є українська мова, мовою спілкування з міжнародними організаціями та їх представниками є англійська мова.

1.7. Найменування ФЛАУ.

Повне найменування українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ»

Повна назва англійською мовою – «UKRAINIAN ATHLETIC FEDERATION»

Скорочене найменування українською мовою – ГС «ФЛАУ»

Скорочена назва  англійською мовою – «UAF»

1.8 ФЛАУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності ФЛАУ є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ФЛАУ у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

ФЛАУ вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

ФЛАУ в своїй діяльності також керується актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, Конституцією Світової атлетики, правилами (в тому числі Антидопінговими) та регламентами Світової атлетики, Європейської атлетики  і цим Статутом.

1.9. ФЛАУ є членом Світової атлетики та Європейської атлетики. ФЛАУ визнає мету і принципи Олімпійського руху, взаємодіє з НОК України та центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту України.

1.10. У випадку, якщо положення цього Статуту, рішення ФЛАУ чи рішення учасників ФЛАУ суперечать Конституції і правилам Світової атлетики, діють Конституція і правила Світової атлетики.

1.11. ФЛАУ має самостійний баланс, рахунки в установах банків, офіційне найменування, свої печатку та штампи, бланки зі своїм найменуванням, затверджені керівними органами ФЛАУ та зареєстровані в установленому порядку.

1.12. ФЛАУ має власну символіку (емблему, прапор тощо), зареєстровану відповідно до закону. ФЛАУ володіє правами на власну фірмову (комерційну) назву, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення (бренди), торгівельні марки та використовує їх в порядку, передбаченому законом.

1.13. ФЛАУ не відповідає за зобов’язаннями учасників і членів ФЛАУ.

 

 1. МЕТА (ЦІЛІ) ФЛАУ

2.1. Метою ФЛАУ є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема спортивних та інших інтересів з управління, розвитку та популяризації легкої атлетики для цілей:

2.1.1. управління легкою атлетикою як одним із видів спорту в Україні;

2.1.2. розвитку легкої атлетики як одного з видів спорту в Україні;

2.1.3. популяризації легкої атлетики як одного із видів спорту в Україні;

2.1.4. пропаганди легкої атлетики як одного із видів спорту в Україні;

2.1.5. сприяння та просування етичних цінностей легкої атлетики як предмету виховання суспільства;

2.1.6.  заохочення участі у легкій атлетиці на всіх рівнях в Україні шляхом проведення змагань, заходів, програм та організації подій;

2.1.7. встановлення, керування, контролю та нагляду за змаганнями, ведення статистики в легкій атлетиці;

2.1.8. регулювання легкої атлетики як одного з видів спорту в Україні шляхом розробки правил і регламентів, системи суддівства, які використовуються у ФЛАУ;

2.1.9. захисту цілісності легкої атлетики як одного із видів спорту в Україні та ФЛАУ шляхом розробки та впровадження стандартів поведінки і етичного поводження, реалізація ефективного управління;

2.1.10. захисту чистих атлетів у легкій атлетиці, застосування і дотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу і Антидопінгових правил Світової атлетики, впровадження правил, програм, систем та дисциплінарних заходів;

2.1.11. заохочення та підтримки розвитку, організації та поширення легкої атлетики в Україні через територіальні федерації легкої атлетики;

2.1.12. підтримки та надання допомоги територіальним федераціям легкої атлетики і клубам, які розвивають, популяризують і пропагують легку атлетику відповідно до цілей Світової атлетики, Європейської атлетики та ФЛАУ;

2.1.13. просування легкої атлетики як одного із видів спорту в Україні за допомогою поточних досліджень та розробок, включаючи поширення технічної, медичної, матеріально-технічної та іншої інформації про легку атлетику;

2.1.14. збереження права кожної людини на участь у легкій атлетиці, без будь-якої незаконної дискримінації в дусі дружби, солідарності та чесної гри;

2.1.15. запобігання і протидії насильству за ознакою статті в легкій атлетиці і в спорті в цілому, в тому числі всім проявам насильства стосовно жінок та щодо неповнолітніх,

2.1.16. визнання ФЛАУ в МОК, Світовій атлетиці, Європейській атлетиці та підтвердження провідної ролі ФЛАУ в Олімпійському русі  та легкій атлетиці;

2.1.17. створення, організації, контролю та виконання програми легкої атлетики, в тому числі на Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях;

2.1.18. співпраці з іншими спортивними організаціями, громадськими і приватними організаціями та органами влади для сприяння розвитку спорту в цілому, в тому числі легкої атлетики;

2.1.19. кооперації з партнерами та іншими організаціями для захисту та вдосконалення матеріальної бази ФЛАУ, включаючи укладання маркетингових та спонсорських угод для реалізації заходів з легкої атлетики;

2.1.20. заохочення, впровадження та реалізація програми забезпечення стійкості легкої атлетики, включаючи партнерів, з якими співпрацює легка атлетика.

 

 1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЛАУ

3.1. Для реалізації мети (цілей) ФЛАУ:

3.1.1. розробляє та реалізує комплексні, цільові та навчальні програми розвитку легкої атлетики України;

3.1.2. розробляє та представляє до органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту програми розвитку легкої атлетики в Україні у порядку, встановленому законодавством;

3.1.3. бере участь у розробці проектів рішень органів виконавчих влади України у сфері фізичної культури та спорту;

3.1.4. розробляє правила і регламенти ФЛАУ та систему суддівства;

3.1.5. затверджує правила і регламенти ФЛАУ, встановлює систему суддівства;

3.1.6. встановлює права та обов’язки учасників і членів ФЛАУ, в тому числі санкції;

3.1.7. застосовує правила та регламенти, які передбачають відповідальність учасників і членів ФЛАУ за порушення чи невиконання положень цього Статуту;

3.1.8. протидіє використанню допінгових засобів, у тому числі і методів їх використання у легкій атлетиці відповідно до законодавства України, правил та регламентів СА, ЄА ;

3.1.9. протидіє порушенню прав кожної людини на участь у легкій атлетиці, в тому числі проявам незаконної дискримінації та сприяє проявам духу дружби, солідарності та чесної гри у легкій атлетиці;

3.1.10. розробляє кваліфікаційні вимоги до присвоєння відповідних категорій суддям та кваліфікаційні нормативи для легкоатлетів;

3.1.11. здійснює  атестацію і сертифікацію тренерів та спортивних суддів з легкої атлетики, контролює їх діяльність відповідно до Положень, затверджених Радою ФЛАУ, організовує та проводить заходи, семінари, симпозіуми, конференції, лекції, тощо з підвищення кваліфікації спеціалістів легкої атлетики;

3.1.12. здійснює сертифікацію спортивних споруд, трас і об’єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення відповідно до Керівництва про спортивні споруди СА та інших вимог, встановлених СА, ЄА  та ФЛАУ, видає відповідний документ, який підтверджує сертифікацію;

3.1.13. здійснює авторизацію проектних, будівельних та інших організацій, які виконують проектні та інші роботи з облаштування спортивних споруд, трас і об’єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення та монтаж легкоатлетичного обладнання, видає відповідний документ, який підтверджує авторизацію;

3.1.14. здійснює авторизацію фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, які мають право про надання висновків щодо відповідності спортивних споруд, трас і об’єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення Керівництву про спортивні споруди СА та іншим вимогам, встановлених СА, ЄА  та ФЛАУ, видає відповідний документ, який підтверджує авторизацію;

3.1.15. визнає в порядку, встановленому цим Статутом, клуби, які здійснюють на постійній основі тренувальний процес та іншу діяльність легкоатлетичного спрямування щодо їх права брати участь у заходах ФЛАУ;

3.1.16. скликає та проводить конференції, зібрання, семінари, наради та інші заходи з питань, що відносяться до компетенції ФЛАУ;

3.1.17. приймає іноземних спеціалістів та відправляє у відрядження за кордон представників учасників ФЛАУ, легкоатлетів, тренерів та інших спеціалістів легкої атлетики для роботи, навчання та вирішення питань, пов’язаних з діяльністю ФЛАУ;

3.1.18. визначає свою внутрішню структуру, порядок, форми організації та оплати праці штатних працівників, залучених спеціалістів в установленому порядку, формує апарат для забезпечення діяльності ФЛАУ з оплатою праці на договірній основі;

3.1.19. створює робочі органи за основними напрямками діяльності ФЛАУ;

3.1.20. встановлює та стягує вступні і щорічні членські внески та внески учасників;

3.1.21. надає організаційну, консультативну та іншу допомогу учасникам і членам ФЛАУ;

3.1.22. отримує кошти та інше майно, яке передано ФЛАУ для розвитку легкої атлетики на підставах, не заборонених законодавством України;

3.1.23. купує, відчужує та отримує у користування рухоме та/або нерухоме майно, яке необхідне для забезпечення діяльності, списує власне майно з балансу, якщо воно зношене чи морально застаріле;

3.1.24. володіє, користується та розпоряджається коштами і майном, в тому числі земельними ділянками, спортивними та допоміжними спорудами, транспортними засобами та іншими матеріальними цінностями, які є власністю ФЛАУ, в порядку встановленому законодавством України;

3.1.25. приймає на баланс кошти та майно на підставах, не заборонених законом;

3.1.26. встановлює та стягує плату за сертифікацію, авторизацію та інші дії, пов’язані із статутною діяльністю ФЛАУ;

3.1.27. створює матеріальні, подарункові і призові фонди для заохочення та популяризації легкої атлетики;

3.1.28. здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо та/або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), яка відповідає меті (цілям) ФЛАУ та сприяє її досягненню;

3.1.29. виконує державне замовлення відповідно до закону безпосередньо та/або через створені ФЛАУ юридичні особи (товариства, підприємства);

3.1.30. засновує засоби масової інформації з метою досягнення мети (цілей) ФЛАУ;

3.1.31. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до закону;

3.1.32. бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, проводить консультації з громадськими об’єднаннями у сфері, що стосується діяльності ФЛАУ;

3.1.33. володіє, користується та розпоряджається правами на свою символіку (емблеми та прапори), на власну фірмову (комерційну) назву, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення (бренди), організовує виготовлення та реалізацію сувенірної, офіційної, пам’ятної і нагороджувальної атрибутики ФЛАУ;

3.1.34. здійснює видавничу, рекламну, інформаційну діяльність, бере участь у теле- і радіопередачах;

3.1.35. вільно поширює інформацію про діяльність ФЛАУ, пропагує свою мету (цілі);
3.1.36. звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами тощо;

3.1.37. одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.38. бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності ФЛАУ та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.39. проводить мирні зібрання;

3.1.40. представляє та захищає свої права та законні інтереси своїх учасників і членів в органах державної влади України в порядку, передбаченому законом;

3.1.41. організовує та проводить чемпіонати, кубки і першості України, всеукраїнські і міжнародні змагання, інші змагання під егідою ФЛАУ, розробляє та затверджує положення, регламенти та інші нормативні акти про такі змагання, наділяє статусом чемпіонів, переможців першості, володарів кубків України, всеукраїнських та міжнародних змагань в рамках ФЛАУ;

3.1.42. здійснює формування та підготовку національних збірних команд України з легкої атлетики для участі в міжнародних спортивних змаганнях, веде реєстр легкоатлетів, який визначає їх статус;

3.1.43. формує, в тому числі на договірній основі, склади тренерів, персоналу наукового та медичного забезпечення, інших спеціалістів, які залучені для

підготовки до участі національних збірних команд в міжнародних змаганнях, укладає контракти з легкоатлетами, тренерами та іншими спеціалістами національних збірних команд з легкої атлетики;

3.1.44. направляє легкоатлетів, тренерів, спортивних спеціалістів та суддів для участі в змаганнях, які передбачені календарем СА, ЄА  та ФЛАУ;

3.1.45. встановлює обмеження на участь легкоатлетів у міжнародних і національних легкоатлетичних змаганнях, які не мають права виступати за збірні команди України відповідно до вимог та Правил СА, ЄА та ФЛАУ;

3.1.46. вступає до міжнародних спортивних організацій, набуває права та виконує обов’язки, які відповідають статусу членів міжнародних спортивних організацій, якщо такі права та обов’язки не суперечать законодавству України;

3.1.47. підтримує прямі міжнародні контакти та зв’язки з благодійними, культурними, спортивними організаціями та заключає відповідні угоди;

3.1.48. бере участь в діяльності міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок тощо;

3.1.49. представляє та захищає інтереси ФЛАУ, її учасників та членів в міжнародних спортивних організаціях та судах;

3.1.50 здійснює іншу діяльність, не заборонену законом.

 

 1. УЧАСНИКИ ФЛАУ

4.1. Учасниками ФЛАУ можуть бути створені у відповідних територіально – адміністративних одиницях України у встановленому законом порядку громадські організації – територіальні федерації легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.

4.2. Територіально – адміністративна одиниця України може бути представлена лише одним учасником.

4.3. Вступ до ФЛАУ здійснюється на підставі рішення, ухваленого керівним органом територіальної федерації легкої атлетики та відповідної письмової заяви, яка подається до Секретаріату ФЛАУ.

4.4. Рішення про набуття участі у ФЛАУ ухвалює Конференція ФЛАУ.

4.5. Припинення участі територіальних федерацій легкої атлетики у ФЛАУ здійснюється добровільно шляхом подання письмової заяви, яка подається до Секретаріату ФЛАУ, участь припиняється з дня подачі заяви та не потребує додаткових рішень. Також, участь припиняється шляхом виключення з учасників ФЛАУ у зв’язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА  та ФЛАУ.

4.6. Рішення про припинення участі у ФЛАУ ухвалює Конференція ФЛАУ.

4.7. Призупинення участі територіальних федерацій легкої атлетики здійснюється у зв’язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА  та ФЛАУ.

4.8. Рішення про призупинення участі у ФЛАУ ухвалює Конференція ФЛАУ.

4.9. Подання про прийом територіальних федерацій легкої атлетики до учасників ФЛАУ, про призупинення та припинення участі територіальних федерацій легкої атлетики у ФЛАУ вноситься Президентом ФЛАУ до порядку денного засідання Конференції ФЛАУ.

4.10. Учасники ФЛАУ реалізують свої права та виконують обов’язки через свої керівні органи та/або уповноважених представників.

4.11. Учасники ФЛАУ мають право:

4.11.1. мати однакові права на Конференції та засіданні Ради ФЛАУ, обирати делегатів на Конференцію, делегувати до складу Ради ФЛАУ одного представника;

4.11.2. брати участь у розробці та реалізації проектів і програм ФЛАУ;

4.11.3. брати участь у заходах, які проводяться в рамках ФЛАУ: конференціях, симпозіумах, виставках тощо, користуватися навчально-методичними, науковими та інформаційними розробками ФЛАУ;

4.11.4. вносити пропозиції, які стосуються діяльності ФЛАУ, брати участь в їх обговоренні та реалізації;

4.11.5. брати участь в обговоренні питань, що стосуються їх прав та обов’язків;

4.11.6. використовувати за погодженням з ФЛАУ її символіку (емблему та прапор), власну фірмову (комерційну) назву, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення (бренди) ФЛАУ;

4.11.7. отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про їх діяльність шляхом поданням відповідного запиту до Секретаріату ФЛАУ;

4.11.8.  припинити участь у ФЛАУ за власним бажанням;

4.11.9. інші права, які не суперечать цьому Статуту та законодавству України.

4.12. Учасники ФЛАУ зобов’язані:

4.12.1. поважати та виконувати мету (цілі) ФЛАУ;

4.12.2. виконувати рішення, правила і регламенти СА, ЄА  та ФЛАУ;

4.12.3. виконувати рішення Конференції, Ради, Виконавчого комітету ФЛАУ;

4.12.4. здійснювати свою діяльність відповідно до своїх статутів, які не суперечать Конституціям СА та ЄА  та цьому Статуту;

4.12.5. своєчасно (протягом 30 днів з дати державної реєстрації внесення змін) повідомляти Секретаріат ФЛАУ про внесення змін до власних установчих документів шляхом надання завірених відповідною територіальною федерацією копій відповідних документів;

4.12.6. дотримуватися вимог Всесвітнього антидопінгового кодексу, Антидопінгових правил СА, впроваджених правил, програм, систем та дисциплінарних заходів;

4.12.7. сплачувати внески учасників у розмірі та в порядку встановленому відповідним рішенням Конференції ФЛАУ;

4.12.8. не вчиняти дії, які порушують Конституцію СА, правила та регламенти СА, ЄА, цей Статут та дії, які наносять моральну чи матеріальну шкоду ФЛАУ та суперечать меті (цілям) ФЛАУ;

4.12.9. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України, рішеннями і документами СА, ЄА  і ФЛАУ

4.13. Внески учасників.

4.13.1. Учасники ФЛАУ сплачують внески учасників в розмірі і порядку, які встановлює Конференція ФЛАУ.

4.13.2. Участь у ФЛАУ може бути призупинена чи припинена у порядку встановленому цим Статутом, якщо внесок учасника або інші встановлені Конференцією ФЛАУ платежі не будуть сплачені у встановлені строки. Процедура призупинення чи припинення участі у складі учасників ФЛАУ з підстав несвоєчасної сплати внеску учасника або іншого встановленого Конференцією ФЛАУ платежу може бути розпочата якщо затримка складе 30 (тридцять) чи більше днів від дати настання встановленого строку такого платежу.

 

 1. ЧЛЕНСТВО У ФЛАУ

5.1. Членами ФЛАУ можуть бути і  фізичні особи – члени ФЛАУ.

5.2. Член ФЛАУ – фізична особа, яка набула членство у порядку, встановленому цим Статутом ФЛАУ та Положенням про членство у ФЛАУ.

5.3. Членами громадської спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Прийом у члени ФЛАУ здійснюється на підставі письмової заяви поданої до Секретаріату ФЛАУ, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Секретаріат ФЛАУ має право відмовити у прийнятті особи в члени ФЛАУ.

5.4. Члени ФЛАУ мають право:

5.4.1. обирати та бути обраними до статутних органів ФЛАУ;

5.4.2. звертатися до органів ФЛАУ за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

5.4.3. брати участь у розробці та реалізації проектів і програм ФЛАУ;

5.4.4. брати участь в обговоренні питань, що стосуються прав та обов’язків членів ФЛАУ;

5.4.5. отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про їх діяльність шляхом подання відповідного запиту до Секретаріату ФЛАУ;

5.4.6. вносити у порядку, передбаченому цим Статутом, на розгляд Конференції, Ради, Виконавчого комітету ФЛАУ та інших статутних органів ФЛАУ пропозиції, клопотання, запити;

5.4.7. брати участь у заходах, які проводяться в рамках ФЛАУ: конференціях, симпозіумах, виставках, та інше, користуватися навчально-методичними, науковими та інформаційними розробками ФЛАУ;

5.4.8. користуватися послугами ФЛАУ;

5.4.9. представляти ФЛАУ у складі національних збірних команд України на міжнародних змаганнях, брати участь у всеукраїнських та інших легкоатлетичних змаганнях і заходах, які проводяться в рамках ФЛАУ;

5.4.10. користуватися послугами Представників легкоатлетів, які належним чином уповноважені і зареєстровані як представники легкоатлета відповідно до Регламентів СА, ЄА  і ФЛАУ для представника спортсменів та акредитовані в Україні у встановленому порядку;

5.4.11. використовувати за погодженням з ФЛАУ її символіку (емблему та прапор), фірмову (комерційну) назву, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення (бренди) ФЛАУ;

5.4.12. припинити членство у ФЛАУ за власним бажанням;

5.4.13. інші права, які не суперечать цьому Статуту та законодавству України.

5.5. Члени ФЛАУ зобов’язані:

5.5.1. поважати та виконувати мету (цілі) ФЛАУ;

5.5.2. виконувати рішення, правила і регламенти СА, ЄА  та ФЛАУ;

5.5.3. виконувати рішення Конференції, Ради, Виконавчого комітету ФЛАУ;

5.5.4. виконувати вимоги Всесвітнього антидопінгового кодексу, Антидопінгових правил СА, правил, програм, систем та дисциплінарних заходів;

5.5.5. виконувати рішення щодо дотримання Антидопінгових правил СА прийнятих у порядку, передбаченому Конституцією СА, Антидопінговими Правилами СА та цим Статутом;

5.5.6. визнавати та виконувати рішення щодо розгляду спірних питань, які були прийняті у порядку, встановленому цим Статутом;

5.5.7. сплачувати вступні та щорічні членські внески в розмірі та в порядку, встановлених Положенням про членство у ФЛАУ;

5.5.8. зберігати конфіденційну інформацію ФЛАУ;

5.5.9. не вчиняти дії, які порушують Конституцію СА, правила та регламенти СА, ЄА , цей Статут та дії, які наносять моральну чи матеріальну шкоду ФЛАУ та суперечать меті (цілям) ФЛАУ;

5.5.10. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України, рішеннями і документами СА, ЄА  і ФЛАУ.

5.6. Набуття і припинення членства у ФЛАУ.

5.6.1. Ніхто не може бути примушений до вступу у ФЛАУ. Належність чи неналежність до ФЛАУ не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

5.6.2. Прийом у члени ФЛАУ здійснюється на підставі особистої заяви, поданої до керівного органу територіальної федерації легкої атлетики.

5.6.3.  Обов’язковою умовою членства у ФЛАУ є сплата вступних та щорічних членських внесків.

5.6.4. Припинення членства фізичних осіб – членів ФЛАУ у ФЛАУ здійснюється шляхом:

5.6.4.1. добровільного припинення членства на підставі поданої особистої заяви;

5.6.4.2. за рішенням Конференції у зв’язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА  та ФЛАУ.

5.6.5. Член ФЛАУне має права голосу при вирішенні Конференцією питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і ФЛАУ

У разі припинення членства у ФЛАУ шляхом добровільного припинення членства в територіальній федерації легкої атлетики та подальшого набуття членства у ФЛАУ шляхом вступу до іншої територіальної федерації легкої атлетики України – до такого члена ФЛАУ застосовується спеціальні положення щодо зміни територіального представництва.

Вихід з ФЛАУ здійснюється за письмовою заявою члена, яка подається до Секретаріату ФЛАУ. Членство в ФЛАУ припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

5.7. У ФЛАУ передбачено почесне членство. Звання «Почесний член ФЛАУ» присвоюється Конференцією ФЛАУ.

5.8. Облік членів ФЛАУ здійснюється територіальними федераціями легкої атлетики.

5.9. Кожний член ФЛАУ має право представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях у встановленому ФЛАУ порядку.

5.10. Положення про членство у ФЛАУ затверджує Рада ФЛАУ.

 

 

 1. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

6.1. ФЛАУ закріплює рівність жінок та чоловіків у всіх сферах своєї діяльності незалежно від їх соціально-біологічних характеристик, психосоціальної та соціокультурної ролі як особистостей для досягнення між ними паритетного становища.

6.2. ФЛАУ закріплює рівні права та можливості жінок і чоловіків для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема спортивних та інших інтересів членів ФЛАУ.

6.3. ФЛАУ прагне ліквідації дискримінації за ознакою статті та усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків.

6.4. ФЛАУ здійснює спеціальні заходи (позитивні дії) спрямовані на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України, Конституцією СА, ЄА і цим Статутом.

6.5. ФЛАУ запобігає та протидіє насильству за ознакою статті, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок та щодо неповнолітніх.

6.6. ФЛАУ прагне забезпечити рівну участь жінок і чоловіків у прийнятті рішень ФЛАУ.

6.7. ФЛАУ прагне рівного представництва у керівних органах ФЛАУ:

6.7.1. представництво в комітеті атлетів ФЛАУ – завжди рівне представництво жінок та чоловіків;

6.7.2. обов’язкова наявність жіночого комітету ФЛАУ;

6.7.3. представництво у Раді ФЛАУ, на посадах Президента ФЛАУ та Віце-президентів ФЛАУ і у Виконавчому комітеті ФЛАУ – рівні можливості жінкам і чоловікам щодо висунення та обрання;

6.8. ФЛАУ забезпечує рівні можливості жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків.

6.9. ФЛАУ підтримує сім’ю, формування відповідального материнства і батьківства.

6.10. ФЛАУ здійснює виховну роботу і пропаганду серед членів ФЛАУ і населення України культури гендерної рівності, поширює просвітницьку діяльність у цій сфері.

6.11. ФЛАУ здійснює захист членів ФЛАУ і суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознаками статті.

 

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЛАУ

7.1. Органами управління ФЛАУ є: Конференція ФЛАУ, Рада ФЛАУ, Президент ФЛАУ , Виконавчий комітет ФЛАУ.

Засідання керівних органів ФЛАУ (Конференція ФЛАУ, Рада ФЛАУ, Виконавчий комітет ФЛАУ ) можуть проводитись як за безпосередньої участі учасників, членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає відповідний керівний орган ФЛАУ та повідомляє про ухвалене рішення учасників, членів ФЛАУ не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання керівного органу ФЛАУ (Конференція ФЛАУ, Рада ФЛАУ, Виконавчий комітет ФЛАУ )).

Будь-яке засідання керівних органів ФЛАУ оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

7.2. Конференція ФЛАУ – вищий орган управління ФЛАУ. Формою роботи Конференції ФЛАУ є засідання. Засідання Конференції ФЛАУ може бути черговим та позачерговим.

Черговість засідань Конференцій ФЛАУ встановлюється відповідно до циклу проведення Олімпійських Ігор. В рік проведення літніх Олімпійських Ігор чергове засідання Конференції ФЛАУ проводиться після їх завершення в тому ж році, таке засідання Конференції ФЛАУ є одночасно звітно-виборчим.

7.3. Звітно-виборче засідання Конференції ФЛАУ – чергове засідання Конференції ФЛАУ, яке проводиться в рік проведення літніх Олімпійських Ігор в строк не пізніше ніж 3 місяці після їх завершення. У випадку перенесення, відкладення чи скасування Олімпійських ігор в рік їх проведення на будь-який інший рік, Конференція ФЛАУ відбувається в тому самому режимі, в якому вона має відбуватись у випадку проведення Олімпійських Ігор за олімпійським календарним циклом, тобто раз на чотири роки.

На звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ обов’язковими до розгляду є питання звітів Ради ФЛАУ, Президента ФЛАУ, Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ, обрання членів Ради ФЛАУ, Президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ, членів Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ.

7.4. Чергове засідання Конференції ФЛАУ проводиться один раз на два роки.  Дата і місце проведення чергового засідання Конференції ФЛАУ призначається Радою ФЛАУ не пізніше ніж за два місяці до дати проведення.

7.5. Не менш як одна десята частина учасників, членів ФЛАУ мають право ініціювати перед Радою ФЛАУ скликання Позачергового засідання Конференції ФЛАУ. Якщо вимога учасників, членів ФЛАУ про скликання Конференції ФЛАУ не виконана, ці члени мають право самі скликати Конференцію ФЛАУ.

Дата та місце проведення позачергового засідання Конференції ФЛАУ призначається Президентом ФЛАУ протягом семи календарних днів з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ відповідної письмової вимоги. Позачергове засідання Конференції ФЛАУ повинно відбутися не пізніше одного місяця з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ письмової вимоги про проведення.

7.6. В засіданні Конференції беруть участь учасники ФЛАУ. На засіданні Конференції ФЛАУ учасники ФЛАУ (юридичні особи) представлені делегатами. Делегати повинні бути членами відповідних територіальних федерацій легкої атлетики. Делегати обираються територіальними федераціями легкої атлетики, в порядку передбаченому їх статутами.

Квота представництва делегатів встановлюється на рівні до трьох делегатів від кожного учасника ФЛАУ, кожен з яких має право одного голосу на засіданні Конференції.

Один з трьох делегатів від кожної територіальної федераціїї має бути спортсмен, який представляє відповідну територіальну федерацію.

Персональний склад обраних територіальними федераціями легкої атлетики делегатів та їх дані учасники ФЛАУ надають в письмовій формі до Секретаріату ФЛАУ не пізніше ніж за чотирнадцять календарних днів до дати проведення засідання Конференції ФЛАУ.

Члени Ради ФЛАУ, члени Рад СА і ЄА від ФЛАУ, почесні члени ФЛАУ, керівники комітетів і комісій ФЛАУ мають право бути присутніми на засіданні Конференції ФЛАУ з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійного комітету ФЛАУ і Генеральний секретар ФЛАУ мають право бути присутніми без запрошення на засіданні Конференції ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

7.7. Проект порядку денного чергового засідання Конференції ФЛАУ формується Радою ФЛАУ, позачергового засідання Конференції ФЛАУ формується Президентом ФЛАУ та надсилається територіальним федераціям легкої атлетики не пізніше ніж за два місяці до чергового засідання Конференції ФЛАУ та дванадцять днів до позачергового засідання Конференції ФЛАУ.

Пропозиції до порядку денного засідання Конференції ФЛАУ можуть надсилатися до Секретаріату ФЛАУ не пізніше ніж за десять днів до засідання Конференції ФЛАУ.

На вимогу не менше однієї третини учасників, членів ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Президента ФЛАУ до порядку денного засідання Конференції ФЛАУ включаються питання звітів Ради ФЛАУ, Президента ФЛАУ, Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ.

Остаточний порядок денний засідання Конференції ФЛАУ затверджується на відповідному засіданні Конференції ФЛАУ.

7.8. Конференція ФЛАУ правомочна, якщо на засіданні присутня більшість обраних делегатів (далі – учасники Конференції).

Засідання Конференції ФЛАУ веде Президент ФЛАУ (головуючий на засіданні Конференції ФЛАУ). У випадку відсутності на засіданні Конференції ФЛАУ Президента ФЛАУ, засідання Конференції ФЛАУ веде Перший Віце-президент ФЛАУ, у випадку відсутності Першого Віце-президента ФЛАУ – один з Віце-президентів ФЛАУ, у випадку відсутності Віце-президентів ФЛАУ – найстарший за віком делегат Конференції ФЛАУ.

Секретарем засідання Конференції ФЛАУ є чинний Генеральний секретар ФЛАУ. У випадку відсутності на засіданні Конференції ФЛАУ Генерального секретаря ФЛАУ – секретаря засідання Конференції ФЛАУ призначає Конференція ФЛАУ.

Протокол засідання Конференції ФЛАУ підписує головуючий на засіданні Конференції ФЛАУ і секретар засідання Конференції ФЛАУ.

7.9. Конференція ФЛАУ:

7.9.1. визначає основні напрямки (цілі) діяльності ФЛАУ та затверджує програмні документи з питань розвитку легкої атлетики в Україні;

7.9.2. затверджує Статут та вносить зміни і доповнення до нього;

7.9.3. обирає Президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ, членів Ради ФЛАУ, членів Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ з числа кандидатур поданих територіальними федераціями легкої атлетики;

7.9.4. визнає результати виборів недійсними;

7.9.5. припиняє, у тому числі достроково, повноваження Президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ, членів Ради ФЛАУ, членів Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ у зв’язку з невиконанням або порушенням ними статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА та ФЛАУ;

7.9.6. створює Ревізійний комітет ФЛАУ, встановлює його кількісний склад;

7.9.7. створює комітети ФЛАУ, встановлює їх кількісний склад та затверджує положення про порядок їх діяльності;

7.9.8. встановлює порядок і форму надання звітів Президента ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ;

7.9.9. заслуховує та затверджує звіти Президента ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ;

7.9.10. ухвалює рішення про набуття участі у ФЛАУ, про призупинення та припинення участі у ФЛАУ;

7.9.11. встановлює розмір та порядок сплати внесків учасників ФЛАУ;

7.9.12. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією;

7.9.13. ухвалює рішення щодо саморозпуску та реорганізації ФЛАУ;

7.9.14. присвоює звання «Почесний член ФЛАУ»;

7.9.15. ухвалює рішення по питанням порядку денного засідання Конференції ФЛАУ та приймає до свого розгляду будь-які інші питання щодо діяльності ФЛАУ.

7.10. Ухвалення рішень по питанням порядку денного засідання Конференції ФЛАУ здійснюються шляхом відкритого голосування делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Рішення Конференції ФЛАУ вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Конференції ФЛАУ. З питань, передбаченими п. 7.9.2., п. 7.9.4., п. 7.9.13. рішення Конференції ФЛАУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Конференції ФЛАУ. Також трьома четвертими голосів учасників ФЛАУ приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна ФЛАУ.

Ухвалення рішень з усіх інших питань здійснюється абсолютною більшістю голосів учасників Конференції ФЛАУ.

Ухвалення рішень по питанням, які не включені до порядку денного засідання Конференції ФЛАУ не допускається.

7.11. Рада – керівний орган ФЛАУ, який діє в період між засіданнями Конференції ФЛАУ.

7.12. Формою роботи Ради ФЛАУ є засідання. Засідання Ради ФЛАУ може бути черговим та позачерговим.

7.13. Чергове засідання Ради ФЛАУ проводиться щонайменше один раз на півроку або частіше, у разі необхідності. Дата і місце проведення чергового засідання Ради ФЛАУ призначається Радою ФЛАУ на своєму засіданні.

7.14. Позачергове засідання Ради ФЛАУ проводиться на вимогу не менше однієї третини учасників ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ, Президента ФЛАУ.

Позачергове засідання Ради ФЛАУ може бути проведене опитуванням членів Ради ФЛАУ шляхом використання засобів зв’язку. У разі проведення позачергового засідання Ради ФЛАУ опитуванням членів Ради ФЛАУ шляхом використання засобів зв’язку, процедура прийняття рішення таким позачерговим засіданням Ради ФЛАУ призначається Президентом ФЛАУ.

Дата та місце проведення позачергового засідання Ради ФЛАУ призначається Президентом ФЛАУ протягом семи календарних днів з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ відповідної письмової вимоги. Позачергове засідання Ради ФЛАУ повинно відбутися не пізніше одного місяця з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ письмової вимоги про проведення.

7.15. Склад Ради ФЛАУ обирається Конференцією ФЛАУ строком на 4 роки. У разі вибуття члена Ради ФЛАУ (вихід із складу Ради ФЛАУ за власним бажанням, виключення із складу Ради ФЛАУ, смерть тощо) дострокове обрання до складу Ради ФЛАУ на решту терміну повноважень відбувається на засіданні Конференції ФЛАУ.

7.16. До складу Ради ФЛАУ з правом голосу входять: 14 членів Ради ФЛАУ, які обираються Конференцією ФЛАУ і члени Ради ФЛАУ – Президент ФЛАУ, Перший віце-президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ, Державний тренер та Голова комітету атлетів ФЛАУ за посадою.

При рівній кількості голосів вирішальний голос має головуючий на засіданні Ради ФЛАУ.

До складу Ради ФЛАУ з правом дорадчого голосу входять члени Рад СА та ЄА від ФЛАУ.

Члени Ревізійного комітету ФЛАУ мають право бути присутніми без запрошення на засіданні Ради ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

Почесні члени ФЛАУ, керівники комітетів і комісій ФЛАУ мають право бути присутніми на засіданні Ради ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

7.17. Склад Ради формується з представників територіальних федерацій легкої атлетики без принципу територіального обмеження, проте таке представництво не може бути більшим, ніж два представника від одної територіальної федерації, включаючи Президента ФЛАУ, Першого віце-президента ФЛАУ і Віце-президентів ФЛАУ.

7.18. Перебування члена Ради ФЛАУ на посаді не обмежується термінами каденцій.

Перебуванні на посадах Президента ФЛАУ, Першого віце-президента ФЛАУ і Віце-президентів ФЛАУ не є підставою для обмеження обрання особи до наступного складу Ради ФЛАУ у зв’язку з тим, що Президент ФЛАУ, Перший віце-президент і Віце-президенти ФЛАУ є членами Ради ex-officio.

Повноваження члена Ради ФЛАУ можуть бути достроково припинені у випадку недотримання або порушення ним статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА та ФЛАУ.

Допускається одночасне перебування особи за сумісництвом на посаді члена Ради ФЛАУ та на іншій посаді, яка передбачає право голосу на засіданнях Ради ФЛАУ (Президент ФЛАУ, Перший віце-президент, Віце-президенти ФЛАУ, Державний тренер або Голова комітету атлетів ФЛАУ). Особа, яка перебуває на цих посадах за сумісництвом, виконує повноваження, визначені Статутом для відповідних посад в повній мірі, однак має право лише одного голосу на засіданні Ради ФЛАУ.

7.19. Проект порядку денного чергового засідання Ради ФЛАУ формується Виконавчим комітетом ФЛАУ, позачергового засідання Ради ФЛАУ формується Президентом ФЛАУ та надсилається членам Ради ФЛАУ не пізніше ніж за тридцять днів до чергового засідання Ради ФЛАУ та чотирнадцять днів до позачергового засідання Ради ФЛАУ.

Пропозиції до порядку денного засідання Ради ФЛАУ можуть надсилатися до Секретаріату ФЛАУ не пізніше ніж за десять днів до засідання Ради ФЛАУ.

На вимогу не менше однієї третини учасників ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ, Президента ФЛАУ до порядку денного засідання Ради ФЛАУ включаються питання звітів Президента ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ та комісій ФЛАУ.

Остаточний порядок денний засідання Ради ФЛАУ затверджується на відповідному засіданні Ради ФЛАУ.

7.20. Рада ФЛАУ правомочна, якщо на засіданні присутня кількість членів більше половини  від загальної кількості членів Ради ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Засідання Ради ФЛАУ веде Президент ФЛАУ (головуючий на засіданні Ради ФЛАУ). У випадку відсутності на засіданні Ради ФЛАУ Президента ФЛАУ, засідання Ради ФЛАУ веде Перший Віце-президент ФЛАУ, у випадку відсутності Першого Віце-президента ФЛАУ – один з Віце-президентів ФЛАУ, у випадку відсутності Віце-президентів ФЛАУ – найстарший за віком член Ради ФЛАУ, який уповноважений голосувати.

Секретарем засідання Ради ФЛАУ є чинний Генеральний секретар ФЛАУ. У випадку відсутності на засіданні Ради ФЛАУ Генерального секретаря ФЛАУ – секретаря засідання Ради ФЛАУ призначає Рада ФЛАУ.

Протокол засідання Ради ФЛАУ підписує головуючий на засіданні Ради ФЛАУ і секретар засідання Ради ФЛАУ.

7.21. Рада ФЛАУ:

7.21.1. організовує виконання визначених Конференцією ФЛАУ напрямків діяльності ФЛАУ і програмних документів з питань розвитку легкої атлетики в Україні;

7.21.2. створює постійно діючі та тимчасові комісії ФЛАУ, визначає їх кількісний склад і затверджує положення про порядок їх діяльності;

7.21.3. призначає голів і членів постійно діючих та тимчасових комісій ФЛАУ;

7.21.4. погоджує кандидатуру Генерального секретаря;

7.21.5. надає звіт про свою діяльність Конференції ФЛАУ, у порядку і формі, встановлених для надання відповідних звітів;

7.21.6. затверджує символіку ФЛАУ (емблему, прапор тощо), власну фірмову (комерційну) назву, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення (бренди) ФЛАУ;

7.21.7. затверджує Календарний план спортивних заходів ФЛАУ;

7.21.8. ухвалює рішення про дисциплінарні заходи за порушення учасниками та членами ФЛАУ Конституції СА, цього Статуту, відповідних правил та регламентів СА, ЄА та ФЛАУ;

7.21.9. може бути присутня при розгляді питання щодо позбавлення територіальних федерацій легкої атлетики грантів або субсидій, виносить їм попередження чи зауваження або накладає на територіальні федерації легкої атлетики або їх представництва санкції та штрафи;

7.21.10. може бути присутня при розгляді питання щодо призупинення та відновлення участі територіальної федерації легкої атлетики у ФЛАУ;

7.21.11. розглядає питання та ухвалює рішення щодо відсторонення легкоатлетів, тренерів, суддів, спеціалістів та інших членів ФЛАУ у змаганнях та заходах ФЛАУ;

7.21.12. розглядає скарги, що виникають між членами ФЛАУ та ухвалює відповідні рішення;

7.21.13. висуває кандидатів від ФЛАУ до участі у інших організаціях спортивного спрямування та відкликає своїх представників від участі в організаціях спортивного спрямування;

7.21.14. встановлює порядок і форму надання звітів Президента ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ та комісій ФЛАУ;

7.21.15. заслуховує та затверджує звіти Президента ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ, департаментів  та комісій ФЛАУ;

7.21.16. затверджує порядок здійснення сертифікації спортивних споруд, трас і об’єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення;

7.21.17. затверджує порядок визнання клубів та інших формувань, які здійснюють на постійній основі тренувальний процес та іншу діяльність легкоатлетичного спрямування щодо їх права брати участь у заходах ФЛАУ;

7.21.18. вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції ФЛАУ;

7.21.19. призначає місце і дату проведення свого засідання;

7.22. Рада ФЛАУ може делегувати ті чи інші свої повноваження Виконавчому комітету ФЛАУ в разі виникнення необхідності реалізації таких повноважень в період між засіданнями Ради ФЛАУ.

7.23. Ухвалення рішень по питанням порядку денного засідання Ради ФЛАУ здійснюються шляхом відкритого голосування членів Ради ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Ухвалення рішень з усіх питань порядку денного засідання Ради ФЛАУ здійснюється простою більшістю голосів членів Ради ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Ухвалення рішень з усіх питань порядку денного засідання Ради ФЛАУ може здійснюватися шляхом опитування членів Ради з застосуванням засобів зв’язку (телефон, Інтернет, факсимільний зв’язок та інші).

Ухвалення рішень по питанням, які не включені до порядку денного засідання Ради ФЛАУ не допускається. Рада підзвітна Конференції  і організовує виконання їх рішень.

7.24. Президент ФЛАУ – посадова особа ФЛАУ, яка виступає гарантом дотримання цього Статуту, статутних та регламентних документів СА, ЄА та законодавства України у ФЛАУ.

Президент ФЛАУ підзвітний Конференції ФЛАУ і Раді ФЛАУ.

7.25. Президент ФЛАУ наділений виконавчо – розпорядчими повноваженнями та діє на підставі цього Статуту без довіреності.

7.26. Президент ФЛАУ обирається із числа заявлених кандидатів строком на чотири роки  відповідно до процедури зазначеної в розділі 9 цього Статуту.

7.27. Перебування Президента на посаді обмежується двома строками підряд.

7.28. Перебування особи у складі Ради ФЛАУ чи на посаді Віце-президента ФЛАУ не може бути підставою для обмеження обрання на посаду Президента ФЛАУ.

7.29. Президент ФЛАУ:

7.29.1. представляє інтереси ФЛАУ без довіреності у відносинах з усіма державними органами України, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також у зовнішньо-економічних відносинах, для чого має право укладати договори, підписувати та подавати заяви, довідки, платіжні, фінансові-розпорядчі та інші документи, виконувати інші дії, пов’язані з діяльністю ФЛАУ;

7.29.2. організовує діяльність ФЛАУ відповідно до цього Статуту, статутних і регламентних документів СА, ЄА та законодавства  України, контролює здійснення програм ФЛАУ;

7.29.3. веде переговори та здійснює контроль за всіма переговорами по укладанню основних договорів від імені ФЛАУ, підписує офіційні документи, видає доручення від імені ФЛАУ на виконання будь-яких дій, відкриває рахунки в установах банків;

7.29.4. контролює роботу Секретаріату ФЛАУ,  в необхідних випадках, вживає заходи для успішного управлінням Секретаріатом ФЛАУ;

7.29.5. керує роботою Конференції ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Виконкому ФЛАУ, головує на їх засіданнях;

7.29.6. скликає позачергові засідання Конференції ФЛАУ,  Ради ФЛАУ та Виконавчого комітету ФЛАУ;

7.29.7. призначає та звільняє Генерального секретаря ФЛАУ за погодженням із Радою ФЛАУ;

7.29.8. встановлює розподіл обов’язків між Першим віце-президентом ФЛАУ та Віце-президентами ФЛАУ за погодженням із Радою ФЛАУ;

7.29.9. надає звіти про свою діяльність Конференції ФЛАУ та Раді ФЛАУ у порядку і формі, встановлених для надання відповідних звітів;

7.29.10. створює на власний розсуд будь-яку оперативну чи робочу групу для розгляду будь-яких ситуацій, які потребують нагального вирішення;

7.30. Президент ФЛАУ може делегувати ті чи інші свої повноваження Першому віце-президенту ФЛАУ та Віце-президентам ФЛАУ у разі виникнення необхідності такого делегування.

7.31. У разі відсутності Президента ФЛАУ, в тому числі у зв’язку з неможливістю його подальшого перебування на посаді, до моменту його переобрання на засіданні Звітно-виборчої Конференції  його обов’язки виконує Перший Віце-президент ФЛАУ, у випадку відсутності Першого Віце-президента ФЛАУ – один з Віце-президентів ФЛАУ.

7.32. Перший віце-президент ФЛАУ та Віце-президенти ФЛАУ – посадові особи, які здійснюють управління напрямками діяльності ФЛАУ відповідно до встановленого Президентом ФЛАУ та погодженого Радою ФЛАУ розподілу обов’язків.

7.33. Віце-президенти ФЛАУ у кількості трьох осіб обираються із числа заявлених кандидатів строком на 4 роки відповідно до процедури зазначеної в розділі 9 цього Статуту, віце-президенти у кількості двох осіб призначаються Президентом ФЛАУ на той самий термін що і віце-президенти, які обираються Конференцією ФЛАУ.

Президент ФЛАУ має право право своїм наказом надати статус почесного віце-президента ФЛАУ двум особам, які не матимуть права голоса у виконавчих органах ФЛАУ.

Перший віце-президент ФЛАУ призначається Радою ФЛАУ з числа Віце-президентів ФЛАУ.

У разі неможливості подальшого перебування особи на посаді Першого віце-президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ (складення повноважень за власним бажанням, припинення повноважень тощо) дострокове обрання на відповідну посаду відбувається на засіданні Конференції ФЛАУ на строк, який залишився до найближчого звітно-виборчого засідання Конференції ФЛАУ.

7.34. Перебування Першого віце-президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ на посаді обмежується двома строками підряд.

Перебування особи у складі Ради ФЛАУ чи на посаді Президента ФЛАУ не може бути підставою для обмеження обрання на посаду Першого віце-президента ФЛАУ чи Віце-президента ФЛАУ.

Повноваження Першого віце-президента ФЛАУ та Віце-президентів ФЛАУ можуть бути достроково припинені у випадку недотримання або порушення ними статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА та ФЛАУ.

7.35. У разі відсутності Президента ФЛАУ його обов’язки виконують Перший віце-президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ відповідно до встановленого Президентом ФЛАУ та погодженого Радою ФЛАУ розподілу обов’язків.

7.36. Перший віце-президент ФЛАУ та Віце-президенти ФЛАУ відповідно до встановленого Президентом ФЛАУ та погодженого Радою ФЛАУ розподілу обов’язків представляють інтереси ФЛАУ у відносинах з усіма державними органами України, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також у зовнішньоекономічних відносинах, для чого мають право укладати договори, підписувати та подавати заяви, довідки, платіжні, фінансово-розпорядчі та інші документи, виконувати інші дії, пов’язані з діяльністю ФЛАУ.

7.37. Перший віце-президент ФЛАУ та Віце-президенти ФЛАУ  очолюють комісії ФЛАУ з провідних напрямків діяльності, зокрема комісію розвитку ФЛАУ, комісію змагань ФЛАУ і комісія з етики та юридичних проваджень.

7.38. Виконання обов’язків Президента ФЛАУ покладається на Першого віце-президента ФЛАУ чи Віце-президентів ФЛАУ відповідним рішенням Президента ФЛАУ.

Виконання обов’язків Президента ФЛАУ у разі відсутності Президента ФЛАУ, в тому числі у зв’язку з неможливістю його подальшого перебування на посаді, покладається на Першого віце-президента ФЛАУ, у випадку відсутності Першого Віце-президента ФЛАУ – на одного з Віце-президентів ФЛАУ відповідно до п. 7.29. цього Статуту.

7.39. Виконавчий комітет ФЛАУ – орган керівництва поточною діяльністю ФЛАУ, який діє в період між  звітно-виборчими засіданнями Конференції ФЛАУ.

Виконавчий комітет ФЛАУ підзвітний Раді ФЛАУ.

7.40. Формою роботи Виконавчого комітету ФЛАУ є засідання. Засідання Виконавчого комітету ФЛАУ може бути черговим та позачерговим.

7.41. Чергове засідання Виконавчого комітету ФЛАУ проводиться один раз на місяць. Дата і місце проведення чергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ призначається Виконавчим комітетом ФЛАУ на своєму засіданні.

7.42. Позачергове засідання Виконавчого комітету ФЛАУ проводиться на вимогу будь-якого члена Виконавчого комітету ФЛАУ або на вимогу Генерального секретаря ФЛАУ.

Позачергове засідання Виконавчого комітету ФЛАУ може бути проведене опитуванням членів Виконавчого комітету ФЛАУ шляхом використання засобів зв’язку. У разі проведення позачергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ опитуванням членів Виконавчого комітету ФЛАУ шляхом використання засобів зв’язку, процедура прийняття рішення таким позачерговим засіданням Виконавчого комітету ФЛАУ пропонується Генеральним секретарем  ФЛАУ одночасно із наданням відповідного проекту порядку денного.

Дата та місце проведення позачергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ призначається Генеральним секретарем ФЛАУ протягом двох робочих днів з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ відповідної письмової вимоги. Позачергове засідання Виконавчого комітету ФЛАУ повинно відбутися не пізніше п’яти робочих днів з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ письмової вимоги про проведення.

7.43. До складу Виконавчого комітету ФЛАУ з правом голосу входять дев’ять членів Виконавчого комітету ФЛАУ – Президент ФЛАУ, Перший віце-президент ФЛАУ, чотири Віце-президенти ФЛАУ, Голова комітету атлетів ФЛАУ, Державний тренер ФЛАУ та Генеральний секретар ФЛАУ.

Голова комітету атлетів ФЛАУ у разі неможливості бути присутнім особисто на засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ може делегувати свої повноваження члена Виконавчого комітету ФЛАУ будь-якому члену Комітету атлетів ФЛАУ. Відповідне рішення Голова комітету атлетів ФЛАУ надсилає не пізніше одного робочого дня до дати проведення такого засідання Виконавчого комітету ФЛАУ.

Члени Ревізійного комітету ФЛАУ мають право бути присутніми без запрошення на засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

7.44. Проект порядку денного чергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ формується Генеральним секретарем ФЛАУ, у тому числі позачергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ, та надсилається членам Виконавчого комітету ФЛАУ не пізніше ніж за чотирнадцять днів до чергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ та не пізніше ніж за один день до позачергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ.

Пропозиції до порядку денного засідання Виконавчого комітету ФЛАУ можуть надсилатися до Секретаріату ФЛАУ не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання Виконавчого комітету ФЛАУ.

На вимогу будь-якого члена Виконавчого комітету ФЛАУ або на вимогу Генерального секретаря ФЛАУ до порядку денного засідання Виконавчого комітету ФЛАУ включаються питання звітів Генерального секретаря ФЛАУ, Державного тренера, головних тренерів з видів легкої атлетики та робочих підрозділів Секретаріату ФЛАУ.

Остаточний порядок денний засідання Виконавчого комітету ФЛАУ затверджується на відповідному засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ.

7.45. Виконавчий комітет ФЛАУ правомочний, якщо на засіданні присутня кількість членів більше половини  від загальної кількості членів Виконавчого комітету ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Засідання Виконавчого комітету ФЛАУ веде Президент ФЛАУ (головуючий на засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ). У випадку відсутності на засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ Президента ФЛАУ, засідання Виконавчого комітету ФЛАУ веде Перший віце-президент ФЛАУ, у випадку відсутності Першого віце-президента ФЛАУ – один з Віце-президентів ФЛАУ.

Секретарем засідання Виконавчого комітету ФЛАУ є працівник Секретаріату ФЛАУ за дорученням Генерального секретаря ФЛАУ.

Протокол засідання Виконавчого комітету ФЛАУ підписує головуючий на засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ і секретар засідання Виконавчого комітету ФЛАУ.

7.46. Виконавчий комітет ФЛАУ:

7.46.1. виконує рішення Конференції ФЛАУ та Ради ФЛАУ;

7.46.2. розробляє бюджет ФЛАУ на наступний рік, готує, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення змін в бюджет ФЛАУ поточного року;

7.46.3. надає звіт Раді ФЛАУ про свою діяльність, у тому числі про виконання бюджету ФЛАУ, у порядку і формі, встановлених для надання відповідних звітів;

7.46.4. встановлює штатну чисельність Секретаріату ФЛАУ та затверджує штатний розпис Секретаріату ФЛАУ;

7.46.5. затверджує Положення про Секретаріат ФЛАУ;

7.46.6. розробляє проект Календарного плану спортивних заходів ФЛАУ та подає його на затвердження Раді ФЛАУ;

7.46.7. контролює організацію та виконання Календарного плану спортивних заходів ФЛАУ та міжнародних спортивних заходів з легкої атлетики, які проводяться в Україні;

7.46.8. розглядає можливі порушення антидопінгових правил та ухвалює рішення щодо наслідків таких порушень стосовно спортсменів та інших осіб, здійснює інші юридичні, в тому числі  дисциплінарні та провадження з етики;

7.46.9. затверджує кількісний і персональний склад офіційних делегацій ФЛАУ на участь у спортивних та інших заходах;

7.46.10. ухвалює рішення щодо проведення нарад, конференцій, семінарів, симпозіумів та інших навчальних програм розвитку легкої атлетики України;

7.46.11. визнає в порядку, встановленим відповідним положенням, клуби, які здійснюють на постійній основі тренувальний процес та іншу діяльність легкоатлетичного спрямування щодо їх права брати участь у заходах ФЛАУ;

7.46.12. затверджує зразки печаток і штампів ФЛАУ;

7.46.13. встановлює порядок і форму надання  звітів Генерального секретаря ФЛАУ, Державного тренера і головних тренерів з видів легкої атлетики та робочих підрозділів Секретаріату ФЛАУ;

7.46.14. заслуховує та затверджує  звіти Генерального секретаря ФЛАУ, Державного тренера і головних тренерів з видів легкої атлетики та робочих підрозділів Секретаріату ФЛАУ;

7.46.15. виконує інші функції, які випливають із змісту цього Статуту, рішень Конференції ФЛАУ і Ради ФЛАУ.

7.47. Ухвалення рішень по питанням порядку денного засідання Виконавчого комітету ФЛАУ здійснюються шляхом відкритого голосування членів Виконавчого комітету ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Ухвалення рішень з усіх питань порядку денного засідання Виконавчого комітету ФЛАУ здійснюється простою більшістю голосів членів Виконавчого комітету ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Ухвалення рішень по питанням, які не включені до порядку денного засідання Виконавчого комітету ФЛАУ не допускається.

7.48. Секретаріат ФЛАУ – адміністративний апарат, який здійснює поточну, розпорядчу та фінансово – господарську діяльність ФЛАУ. Секретаріат ФЛАУ здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Секретаріат ФЛАУ, яке затверджується Виконавчим комітетом ФЛАУ. Керівництво Секретаріатом ФЛАУ здійснює Генеральний секретар ФЛАУ.

7.49. Працівники Секретаріату ФЛАУ, Генеральний секретар ФЛАУ виконують свої обов’язки, укладаючи трудовий договір у формі контракту, який встановлює строк його чинності, права, обов’язки і відповідальність сторін                (в тому числі матеріальну), умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, інші умови відповідно до вимог КЗпП України.

Контракт із працівниками Секретаріату ФЛАУ укладає від імені ФЛАУ Генеральний секретар ФЛАУ. Наказ про прийняття на посаду працівника Секретаріату ФЛАУ підписує Генеральний секретар ФЛАУ.

Контракт із Генеральним секретарем ФЛАУ укладає від імені ФЛАУ Президент ФЛАУ протягом одного робочого дня після погодження кандидатури Генерального секретаря ФЛАУ Радою ФЛАУ. Наказ про прийняття на посаду Генерального секретаря ФЛАУ підписує Президент ФЛАУ.

7.50. Секретаріат ФЛАУ формується відповідно до встановленої штатної чисельності Секретаріату ФЛАУ та затвердженого штатного розпису Секретаріату ФЛАУ. Працівники Секретаріату ФЛАУ не зобов’язані бути членами ФЛАУ.

У складі Секретаріату ФЛАУ можуть утворюватися робочі підрозділи чи окремі посади для залучення працівників інших підприємств, установ і організацій (незалежно від форми власності) з метою виконання ФЛАУ своїх обов’язків. Форма залучення таких працівників встановлюється законом, якщо інше не передбачено договором, укладеним ФЛАУ для цілей такого залучення.

7.51. Генеральний секретар ФЛАУ має право бути присутнім без запрошення на засіданні Конференції ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

7.52. Генеральний секретар ФЛАУ:

7.52.1. здійснює поточне керівництво Секретаріатом ФЛАУ;

7.52.2. представляє інтереси ФЛАУ у відносинах з усіма державними органами України, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також у зовнішньо-економічних відносинах, виконує інші дії, пов’язані з діяльністю ФЛАУ за дорученнями на підставі довіреності Президента ФЛАУ чи Першого віце-президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ;

7.52.3. організовує і забезпечує діяльність Секретаріату ФЛАУ, комітетів і комісій ФЛАУ  відповідно до вимог цього Статуту, статутних і регламентних документів СА, ЄА та законодавства  України, контролює виконання рішень Конференції ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ Секретаріатом ФЛАУ;

7.52.4. веде переговори та забезпечує контроль за укладенням договорів від імені ФЛАУ, підписує офіційну документацію, видає доручення від імені ФЛАУ на підставі виданої довіреності від Президента ФЛАУ та виконання будь-яких дій в межах повноважень, наданих йому цим Статутом, відкриває рахунки в установах банків на підставі виданої довіреності від Президента ФЛАУ;

7.52.5. організовує інформаційне забезпечення діяльності ФЛАУ;

7.52.6. організовує і забезпечує зв’язок та співпрацю ФЛАУ з українськими та міжнародними легкоатлетичними і спортивними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

7.52.7. забезпечує організацію офіційних всеукраїнських та міжнародних заходів і змагань, які проводяться під егідою ФЛАУ, здійснює контроль за їх проведенням;

7.52.8. надає звіт Виконавчому комітету ФЛАУ про свою діяльність, у тому числі про діяльність структурних підрозділів Секретаріату ФЛАУ, у порядку і формі, встановлених для надання відповідних звітів;

7.52.9.  вирішує інші питання, які віднесені до його компетенції.

7.53. Комітет ФЛАУ – дорадчий, колегіальний орган, створений Конференцією ФЛАУ для здійснення передбачених цим Статутом та його положенням функцій, який діє в порядку, встановленому цим Статутом та  відповідним положенням. Комітети ФЛАУ підзвітні Конференції ФЛАУ.

Обов’язковим до створення є ревізійний комітет, жіночий комітет і комітет атлетів.

7.54. Кількісний склад комітетів ФЛАУ, крім комітету атлетів ФЛАУ, встановлюється Конференцією ФЛАУ.

Персональний склад комітетів ФЛАУ, крім комітету атлетів ФЛАУ, обирається Конференцією ФЛАУ.

Положення про комітет ФЛАУ, крім комітету атлетів ФЛАУ, затверджується Конференцією ФЛАУ.

7.55. Комітети ФЛАУ надають звіти Конференції ФЛАУ про свою діяльність, у порядку і формі, встановлених для надання відповідних звітів.

7.56. Комітет атлетів ФЛАУ утворюється Конференцією ФЛАУ.

Комітет атлетів ФЛАУ діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору предмету діяльності, рівності атлетів, відсутності майнового інтересу атлетів щодо їх діяльності у комітеті, прозорості, відкритості та публічності.

Добровільність передбачає право атлета на вільну участь або неучасть у комітеті, у тому числі в його утворенні, обранні до складу комітету або припинення діяльності у складі комітету.

Самоврядність передбачає право атлета самостійно у спосіб, визначений атлетами,  здійснювати управління комітетом відповідно до мети (цілей) його діяльності, визначати напрями діяльності комітету, невтручання органів державної влади і ФЛАУ в діяльність комітету, крім випадків, визначених законом.

Вільний вибір предмету діяльності передбачає право атлета самостійно визначати предмет, зміст і суть своєї діяльності в комітеті, крім випадків, визначених законом.

Рівність атлетів передбачає, що атлети є рівними у своїх правах та обов’язках відповідно до закону і цього Статуту з урахуванням організаційно-правової форми комітету.

Відсутність майнового інтересу атлетів передбачає, що атлети не мають права на частку майна ФЛАУ та не відповідають за зобов’язаннями ФЛАУ. Доходи або майно (активи) ФЛАУ не підлягають розподілу між атлетами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого атлета.

Прозорість, відкритість передбачає право всіх атлетів мати вільний доступ до інформації про діяльність комітету і ФЛАУ, у тому числі про прийняті комітетом і ФЛАУ рішення та здійснені заходи, а також обов’язок комітету і ФЛАУ забезпечувати такий доступ.

Публічність означає, що комітет інформує атлетів про свої мету (цілі) та діяльність, у тому числі про прийняті комітетом рішення.

Кількісний склад комітету атлетів ФЛАУ встановлюється атлетами.

Персональний склад комітету атлетів ФЛАУ встановлюється у спосіб, визначений атлетами.

Положення про комітет атлетів ФЛАУ встановлюється у спосіб, визначений атлетами.

7.57. Формою роботи комітетів ФЛАУ, крім комітету атлетів ФЛАУ, є засідання. Види засідань, порядок їх проведення та порядок ухвалення рішень комітетами ФЛАУ встановлюється відповідними положеннями.

7.58. Комісія ФЛАУ – колегіальний орган, створений Радою ФЛАУ на постійній чи тимчасовій основі для здійснення передбачених цим Статутом та його положенням і рішенням Ради ФЛАУ функцій, який діє в порядку, встановленому цим Статутом і відповідним положенням. Комісії ФЛАУ підзвітні Раді ФЛАУ.

Обов’язковими до створення є комісія розвитку, комісія змагань і комісія з етики та юридичних проваджень.

Перший віце-президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ є членами обов’язкових до створення комісії ФЛАУ ex-officio. Перший віце-президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ можуть бути членом лише однієї із обов’язкових до створення комісій ФЛАУ.

Перший віце-президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ очолюють обов’язкові до створення комісії ФЛАУ.

7.59. Кількісний склад комісій ФЛАУ встановлюється Радою ФЛАУ.

Персональний склад комісій ФЛАУ призначається Радою ФЛАУ.

Положення про комісії ФЛАУ затверджується Радою ФЛАУ.

7.60. Формою роботи комісій ФЛАУ є засідання. Види засідань, порядок їх проведення та порядок ухвалення рішень комісіями ФЛАУ встановлюється відповідними положеннями.

 

 1. РЕВІЗІЙНИЙ КОМІТЕТ ФЛАУ

8.1. Ревізійний комітет ФЛАУ є контролюючим органом ФЛАУ, який здійснює заходи контролю за діяльністю ФЛАУ, її керівними органами за використанням коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поданням та оприлюдненням звітів про цільове використання цих та інших коштів відповідно до закону, веденням бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, сплатою до бюджету обов’язкових платежів відповідно до закону, застосуванням і використанням пільг, у тому числі з оподаткування, підготовкою і поданням річних фінансових звітів щодо зазначення детального аналізу доходів і витрат, забезпеченням зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з метою (цілями) та завданнями заявленої діяльності ФЛАУ, дотриманням законодавства та інших нормативно-правових актів України.

8.2. Метою (цілями) Ревізійного комітету ФЛАУ є захист прав та інтересів Учасників і членів ФЛАУ, забезпечення фінансової безпеки і стабільності ФЛАУ, дотримання ФЛАУ законодавства та інших нормативно-правових актів України.

8.3. Ревізійний комітет ФЛАУ обирається Конференцією ФЛАУ на чотири роки у складі не менше трьох членів, які обирають Голову і Секретаря Ревізійного комітету ФЛАУ.

У разі вибуття члена Ревізійного комітету ФЛАУ (вихід із складу Ревізійного комітету ФЛАУ за власним бажанням, виключення із складу Ревізійного комітету ФЛАУ, смерть тощо) дострокове обрання до складу Ревізійного комітету ФЛАУ на решту терміну повноважень відбувається на засіданні Конференції ФЛАУ.

Члени інших керівних органів ФЛАУ і Секретаріату ФЛАУ не можуть бути членами Ревізійного комітету ФЛАУ.

8.4. Чергове засідання Ревізійного комітет ФЛАУ скликається Головою Ревізійного комітету ФЛАУ не менше одного разу на рік.

Позачергове засідання Ревізійного комітет ФЛАУ скликається Головою Ревізійного комітету ФЛАУ на вимогу Президента ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ. Позачергове засідання Ревізійного комітет ФЛАУ проводиться протягом десяти робочих днів з дати надходження до Секретаріату ФЛАУ відповідної письмової вимоги.

8.5. Рішення Ревізійного комітету ФЛАУ ухвалюються простою більшістю голосів членів Ревізійного комітету ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

8.6. Ревізійний комітет ФЛАУ:

8.6.1. отримує відповідні документи та здійснює заходи контролю за звітами ФЛАУ про  зарахування та цільове використання коштів, у тому числі Державного бюджету України і місцевих бюджетів, у спосіб, що узгоджується з метою (цілями) та завданнями заявленої діяльності ФЛАУ;

8.6.2.  отримує відповідні документи та здійснює заходи контролю за веденням бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, сплатою до бюджету обов’язкових платежів відповідно до закону, застосуванням і використанням пільг, у тому числі з оподаткування, підготовкою і поданням річних фінансових звітів щодо зазначення детального аналізу доходів і витрат;

8.6.3. співпрацює з Секретаріатом ФЛАУ для забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та звітності ФЛАУ;

8.6.4. вносить пропозицію до відповідних керівних органів ФЛАУ щодо розгляду питання про ініціювання проведення позачергового засідання  Ради ФЛАУ, Конференції ФЛАУ.

8.6.5. надає ФЛАУ рекомендації стосовно аудиторської організації, яка може виступати як незалежний аудитор ФЛАУ.

8.7. Для ефективного здійснення заходів контролю члени Ревізійного комітету ФЛАУ мають право безперешкодно отримувати від керівних органів ФЛАУ та посадових осіб і робочих підрозділів ФЛАУ усі необхідні документи щодо використання коштів, у тому числі Державного бюджету України і місцевих бюджетів, подання та оприлюднення звітів про цільове використання цих та інших коштів відповідно до закону, ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, сплати до бюджету обов’язкових платежів відповідно до закону, застосування і використання пільг, у тому числі з оподаткування, підготовки і подання річних фінансових звітів.

Члени Ревізійного комітету ФЛАУ мають право отримувати письмові та усні пояснення посадових осіб ФЛАУ щодо питань, які відносяться до компетенції Ревізійного комітету ФЛАУ, бути присутніми без запрошення на засіданнях Конференції ФЛАУ, Ради ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

8.8. Ревізійний комітет ФЛАУ звіти про результати перевірок:

 • затверджені на черговому засіданні Ревізійного комітету ФЛАУ надає Конференції ФЛАУ на її чергове засідання;
 • затверджені на позачерговому засіданні Ревізійного комітету ФЛАУ надає Конференції ФЛАУ в порядку, встановленому відповідним рішенням про проведення позачергової перевірки.

 

 1. ВИБОРИ ДО КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ.

9.1. Матеріали (скан – копії в форматі .pdf) для розгляду кандидатур на звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ подаються до Секретаріату ФЛАУ (надсилаються електронною поштою) не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення звітно-виборчого засідання Конференції ФЛАУ. Оригінали матеріалів для розгляду кандидатур на звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ подаються Секретаріату ФЛАУ не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення звітно-виборчого засідання Конференції ФЛАУ.

9.2. В усіх випадках кандидатури можуть висуватися тільки територіальними федераціями легкої атлетики, членами яких є кандидати, у кількості однієї особи на виборні посади.

9.3. За 30 днів до дати проведення звітно-виборчого засідання Конференції ФЛАУ Генеральний секретар ФЛАУ оприлюднює списки всіх кандидатів на виборні посади.

9.4. Лічильна комісія обирається на початку звітно-виборчого засідання Конференції ФЛАУ з числа делегатів та працівників Секретаріату ФЛАУ, які мають право бути присутніми на звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ.

9.5. Вибори на звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ проводяться у наступному порядку:

 • Президент;
 • Віце-президенти;
 • Члени Ради;
 • Члени Ревізійного комітету;
 • Члени створених Конференцією ФЛАУ комітетів ФЛАУ.

9.6. Вибори Президента ФЛАУ проводяться у форматі відкритого голосування шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи) максимум у три тури.

9.7. І тур: беруть участь всі кандидати з оприлюдненого Секретаріатом ФЛАУ списку.

Перемога визнається за п’ятьма кандидатами, які отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати. Кандидати, які отримали голоси, але не отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати, беруть участь у ІІ турі..

9.8. ІІ тур: беруть участь два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у І турі.

Перемога визнається за тим кандидатом, який отримав абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати. У разі, якщо жоден з кандидатів не отримав абсолютну більшість голосів, перемога визнається за тим кандидатом, який отримав більшу кількість голосів.

У разі отримання кандидатами найбільшої, але рівної кількості голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати,  проводиться жеребкування.

9.9. ІІІ тур: жеребкування.

Жеребкування проводиться між двома кандидатами, які брали участь у ІІ турі і отримали найбільшу, але рівну кількість голосів.

9.10. Вибори Віце-президентів ФЛАУ проводяться у форматі відкритого голосування шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи) максимум у три тури.

9.11. І тур: беруть участь всі кандидати з оприлюдненого Секретаріатом ФЛАУ списку.

Перемога визнається за п’ятьма кандидатами, які отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати. Кандидати, які отримали голоси, але не отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати, беруть участь у ІІ турі. У разі, якщо кандидат не отримав жодного голосу делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати, такий кандидат не бере участь у ІІ турі.

9.12.  ІІ тур: беруть участь кандидати, які отримали голоси, але не отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати, у І турі.

Перемога визнається за п’ятьма кандидатами або за тією кількістю кандидатів, скільки залишилось вакантних місць за результатами голосування у І турі, які отримали найбільшу кількість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

У разі отримання кандидатами найбільшої, але рівної кількості голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати,  проводиться жеребкування.

9.13. ІІІ тур: жеребкування.

Жеребкування проводиться між кандидатами, які брали участь у ІІ турі і отримали найбільшу, але рівну кількість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

Переможцями визнаються кандидат або та кількість кандидатів, скільки залишилось вакантних місць за результатами голосування у ІІ турі.

9.14. Вибори членів Ради ФЛАУ проводяться у форматі відкритого голосування шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи) максимум у три тури.

9.15. І тур:  беруть участь всі кандидати з оприлюдненого Секретаріатом ФЛАУ списку.

Перемога визнається за чотирнадцятьма кандидатами, які отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені  голосувати.

Кандидати, які отримали голоси, але не отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати, беруть участь у  ІІ турі. У разі, якщо кандидат не отримав жодного голосу делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати, такий кандидат не бере участь у ІІ турі.

9.16.  ІІ тур: беруть участь кандидати, які отримали голоси, але не отримали абсолютну більшість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати у І турі.

Перемога визнається за чотирнадцятьма кандидатами або за тією кількістю кандидатів, скільки залишилось вакантних місць за результатами голосування у І турі, які отримали найбільшу кількість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

У разі отримання кандидатами найбільшої, але рівної кількості голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати,  проводиться жеребкування.

9.17. ІІІ тур: жеребкування.

Жеребкування проводиться між кандидатами, які брали участь у ІІ турі і отримали найбільшу, але рівну кількість голосів.

Переможцями визнаються кандидат або та кількість кандидатів, скільки залишилось вакантних місць за результатами голосування у ІІ турі.

9.18. Вибори у створені Конференцією ФЛАУ комітети ФЛАУ проводяться у форматі відкритого голосування шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).  У виборах беруть участь всі кандидати з оприлюдненого Секретаріатом ФЛАУ списку.

Переможцями визнаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

У разі отримання кандидатами найбільшої, але рівної кількості голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати,  проводиться жеребкування.

Переможцями визнаються кандидат або та кількість кандидатів, скільки залишилось вакантних місць за результатами попереднього голосування.

9.19. Дійсним є голосування, яке відповідає вимогам, встановлених цим Статутом.

9.20. Головуючий на звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ оприлюднює результати голосування після підрахунку кількості отриманих кандидатами голосів Лічильною комісією. Протоколи голосування, підписані членами Лічильної комісії передаються на відповідальне зберігання до Секретаріату ФЛАУ.

9.21. Оскарження результатів виборів та процедури голосування здійснюється шляхом подання письмового протесту Головуючому на звітно-виборчому засіданні Конференції ФЛАУ до моменту оголошення звітно-виборчого засідання Конференції ФЛАУ завершеним. Протест подається делегатами Конференції ФЛАУ. Протест повинен містити детальну інформацію щодо змісту порушення процедури голосування, яке може бути підставою для визнання результатів виборів недійсними.

Розгляд оскарження результатів виборів та процедури голосування відбувається шляхом обговорення серед делегатів Конференції ФЛАУ.

У разі необхідності делегатами Конференції ФЛАУ вноситься пропозиція щодо внесення до порядку денного питання про визнання результатів виборів недійсними. Визнання результатів виборів недійсними здійснюється кваліфікованою більшістю голосів делегатів Конференції ФЛАУ, які уповноважені голосувати.

9.22. У разі визнання результатів виборів недійсними, проводяться повторні вибори кандидатів на посади, результати виборів по яким було визнано недійсними. Повторні вибори проводяться з числа кандидатів, висунутих на відповідне звітно-виборче засідання Конференції ФЛАУ, в порядку, встановленому цим Статутом.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЛАУ

10.1. Керівні органи ФЛАУ звітують перед Учасниками і членами ФЛАУ у порядку і у формі, передбаченими законами та іншими нормативно-правовими актами України і цим Статутом.

Учасники і члени ФЛАУ мають право на отримання будь-якої інформації, яка стосується звітів ФЛАУ, в тому числі щодо реалізації мети (цілей) та завдань заявленої діяльності ФЛАУ.

10.2. До порядку денного засідань Конференції ФЛАУ у порядку, передбаченому цим Статутом та відповідним рішенням про надання звітів включаються звіти Президента ФЛАУ, Ради ФЛАУ і комітетів ФЛАУ.

До порядку денного засідань Ради ФЛАУ у порядку, передбаченому цим Статутом та відповідним рішенням про надання звітів включаються звіти Президента ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ і комісій ФЛАУ.

До порядку денного засідань Виконавчого комітету ФЛАУ у порядку, передбаченому цим Статутом та відповідним рішенням про надання звітів включаються звіти Генерального секретаря ФЛАУ, Державного тренера і головних тренерів з видів легкої атлетики, інших структурних підрозділів Секретаріату ФЛАУ про їх діяльність.

10.3. Звіти керівних органів, посадових осіб та робочих підрозділів Секретаріату ФЛАУ надаються та оприлюднюються на офіційному сайті ФЛАУ у порядку і у формі, передбаченими відповідним рішенням про надання звітів.

10.4. Керівні органи ФЛАУ зобов’язані забезпечити для Учасників і членів ФЛАУ вільний доступ до інформації про свої діяльність і рішення, які стосуються реалізації мети (цілей) та завдань, заявлених ФЛАУ.

 

 

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ та розгляду скарг

11.1. Звернення громадян України до ФЛАУ розглядаються на виконання практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів та забезпеченої законом громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення до ФЛАУ, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

11.2. Формами зверненнями громадян до ФЛАУ є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

11.3. До ФЛАУ можуть бути оскаржені рішення, дії (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності ФЛАУ, внаслідок яких:

 • порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
 • створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
 • незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

11.4. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку до ФЛАУ, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина.

11.5. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

ФЛАУ не розглядає повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає Президент ФЛАУ, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

11.6. Одержані ФЛАУ звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо її діяльності розглядаються ФЛАУ та її органами відповідно до цього Статуту, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ФЛАУ прав громадян – згідно із Законом України “Про звернення громадян”.

11.7. Звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо діяльності ФЛАУ розглядає Президент ФЛАУ. Президент ФЛАУ повідомляє особу, яка подала звернення про результат розгляду звернення.

У разі, якщо звернення містить зауваження і пропозиції щодо діяльності конкретного керівного органи ФЛАУ чи його посадової особи, Президент ФЛАУ направляє таке звернення до відповідного керівного органу чи посадової особи для подальшого розгляду та інформування особи, яка подала звернення про результат розгляду звернення.

11.8. ФЛАУ та її посадові особи розглядають заяви (клопотання) об’єктивно, своєчасно, перевіряють викладені в них факти, приймають рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечують їх виконання, повідомляють громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається тим органом ФЛАУ, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника відповідного органу ФЛАУ.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

11.9. Скарга на дії чи рішення ФЛАУ чи її посадових осіб подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Скарги на рішення Конференції ФЛАУ вирішуються в судовому порядку.

11.10. Президент ФЛАУ та інші посадові особи ФЛАУ проводять особистий прийом громадян.

Порядок прийому громадян Президентом ФЛАУ та іншими посадовими особами ФЛАУ визначається Президентом ФЛАУ. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги почесних членів ФЛАУ розглядаються Президентом ФЛАУ особисто.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ФЛАУ

12.1. ФЛАУ для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане ФЛАУ його Учасниками ФЛАУ, членами ФЛАУ, державою, органами місцевого самоврядування, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності ФЛАУ, підприємницької діяльності створених ФЛАУ юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

12.2. Кошти та майно ФЛАУ формуються з наступних джерел:

12.2.1. внески учасників ФЛАУ;

12.2.2.  вступні і щорічні членські внески;

12.2.3. добровільні внески та пожертвування громадян;

12.2.4. статутна діяльність ФЛАУ, якщо набуття коштів або майна від такої діяльності не суперечить законодавству України щодо статусу ФЛАУ як неприбуткового громадського об’єднання;

12.2.5. підприємницька діяльність ФЛАУ;

12.2.6. підприємницька діяльність створених ФЛАУ юридичних осіб (товариств, підприємств);

12.2.7. добровільні внески та пожертвування підприємств, установ і організацій;

12.2.8. кошти та майно, передане з Державного бюджету України відповідно до законодавства України;

12.2.9. кошти та майно, передане з місцевих бюджетів України відповідно до законодавства України;

12.2.10. майно, придбане ФЛАУ за рахунок власних коштів;

12.2.11. майно, придбане ФЛАУ за рахунок коштів тимчасово наданих у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;

12.2.12. кошти та майно, надані як поворотна фінансова допомога;

12.2.13. кошти та майно, надані як безповоротна фінансова допомога;

12.2.14. дотації або субсидії, отримані з Державного бюджету України, місцевих бюджетів України, державних цільових фондів;

12.2.15. кошти та майно, надані як благодійна, у тому числі гуманітарна чи технічна допомога, які надаються неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

12.2.16. кошти від реалізації будь-яких прав, у тому числі, інтелектуальних, телевізійних, а також від використання об’єктів власності та майна, що належить ФЛАУ

12.2.17. пасивних доходів;

12.2.18. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

12.3. Внески учасників ФЛАУ, вступні і щорічні членські внески, добровільні внески та пожертвування поверненню не підлягають.

12.4. Доходи (прибутки) або майно ФЛАУ чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами ФЛАУ, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

12.5. ФЛАУ здійснює свою діяльність на основі бюджету, який затверджується Радою, та витрачає кошти відповідно до нього на забезпечення статутної діяльності ФЛАУ та утримання Секретаріату ФЛАУ.

12.6. Доходи (прибутки) ФЛАУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ФЛАУ, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

12.7. ФЛАУ та створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, реєструються в органах доходів і зборів та сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

Надання ФЛАУ та створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

12.8. Власником майна ФЛАУ є ФЛАУ в цілому. Кожний Учасник ФЛАУ чи окремий член ФЛАУ не має права власності на майно чи частину майна, яке належить ФЛАУ.

12.9. У разі припинення ФЛАУ у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЛАУ

13.1. Припинення діяльності ФЛАУ здійснюється:

 • за рішенням Конференції ФЛАУ, прийнятим у визначеному цим Статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

13.2. Припинення діяльності ФЛАУ відбувається в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

13.3. ФЛАУ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Рішення про саморозпуск ФЛАУ приймається Конференцією, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Раді ФЛАУ здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

Реорганізація ФЛАУ здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Конференції шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

13.4. Припинення діяльності ФЛАУ не має наслідком припинення юридичних осіб – Учасників ФЛАУ.

13.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності ФЛАУ шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

13.6. У разі припинення ФЛАУ у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЛАУ

14.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Конференції ФЛАУ.

14.2. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

14.3. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції, якщо за це проголосували не менше як 3/4 учасників ФЛАУ. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

15.1. У цьому Статуті терміни вживаються у такому значенні:

Більшість:

Абсолютна більшість – кількість голосів більше половини  від загальної кількості осіб, які уповноважені голосувати.

Проста більшість – кількість голосів більше половини від зареєстрованих та присутніх осіб, які уповноважені голосувати.

Кваліфікована більшість – кількість голосів більше трьох четвертин від загальної кількості осіб, які уповноважені голосувати.

Європейська асоціація легкої атлетики (European Athletic Association) – континентальна асоціація СА, яка відповідає за популяризацію легкої атлетики на Європейському континенті.

Клуб – організація будь-якої організаційно-правової форми власності, яка здійснює на постійній основі тренувальний процес та іншу діяльність легкоатлетичного спрямування та належним чином визнана ФЛАУ.

Комісія – колегіальний орган, створений Радою ФЛАУ на постійній чи тимчасовій основі, який діє в порядку, встановленому цим Статутом і відповідним положенням.

Комітет – колегіальний орган, створений Конференцією ФЛАУ, який діє в порядку, встановленому цим Статутом та  відповідним положенням.

Конституція СА – документ, затверджений Конгресом СА, який визначає і регулює діяльність СА та її членів.

Конференція ФЛАУ – вищий керівний орган ФЛАУ.

Легка атлетика – види спорту, визначені як легка атлетика в правилах та регламентах СА, включаючи бігові, технічні (метання та стрибки), біг по шосе, спортивна ходьба, спортивна ходьба по шосе, крос, гірський біг та трейл.

Легкоатлет – особа, яка займається легкою атлетикою, виступає у змаганнях, які проводяться під егідою ФЛАУ чи територіальних федерацій легкої атлетики.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) – всесвітня керівна організація в легкій атлетиці.

Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) – міжнародна неурядова та неприбуткова організація, відповідальна за Олімпійський рух, включаючи Олімпійські Ігри, згідно Олімпійської Хартії.

Національна федерація легкої атлетики – федерація легкої атлетики, яка є національною керівною організацією в легкій атлетиці та є членом СА.

Національний Олімпійський Комітет України (НОК) – національна неурядова та неприбуткова організація, відповідальна за Олімпійський рух в Україні та яка є членом МОК.

Правила – правила, які затверджуються СА, ЄА і ФЛАУ.

Представник легкоатлета – особа, яка належним чином уповноважена і зареєстрована як представник легкоатлета відповідно до Регламентів СА та ФЛАУ.

Рада ФЛАУ – керівний орган ФЛАУ, який діє в період між засіданнями Конференції ФЛАУ.

Регламенти – регламенти СА, ЄА  та ФЛАУ.

Робочі органи ФЛАУ – комітети та Секретаріат ФЛАУ.

Cуддя з легкої атлетики – особа, яка бере участь у суддівстві змагань з легкої атлетики та якій у встановленому порядку присвоєно відповідну кваліфікаційну категорію спортивного судді.

Територіальні федерації легкої атлетики – федерації Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, які є учасниками ФЛАУ.

Тренер з легкої атлетики – особа, яка тренує чи співпрацює з легкоатлетом у тренувальному процесі та атестована в якості тренера ФЛАУ.

Громадська спілка «Федерація легкої атлетики України» (ФЛАУ) – національна керівна організація в легкій атлетиці.

 

Головуючий Конференції ФЛАУ                                   Равіль Сафіуллін 

 

Секретар Конференції ФЛАУ                                         Іоланта Хропач