Конкурс для журналiстiв

432

Шановнi колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсi на кращу публiкацiю та кращий телевiзiйний сюжет присвяченi легкiй атлетицi, що проводиться за пiдтримки наших партнерiв – компанiй: M.I.B.S. Travel Ukraine (Ем-Ай-Бi-Ес Тревел Юкрейн), IP Telecom (Ай-Пi Телеком) та ПроАтлетiкс.

Шановнi колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсi на кращу публiкацiю та кращий телевiзiйний сюжет присвяченi легкiй атлетицi, що проводиться за пiдтримки наших партнерiв – компанiй: M.I.B.S. Travel Ukraine (Ем-Ай-Бi-Ес Тревел Юкрейн), IP Telecom (Ай-Пi Телеком) та ПроАтлетiкс.Умови участi у конкурсi:Конкурс проводиться з 1 жовтня 2004 р. до 30 квiтня 2005 р. До конкурсу приймаються всi публiкацiї та сюжети, що виходили в друкованих та електронних нацiональних ЗМi в цей перiод.Щомiсяця експертне жюрi буде визначати кращу публiкацiю мiсяця, яка стає номiнантом на кращу публiкацiю конкурсу. Наприкiнцi конкурсу експертне жюрi визначить переможцiв серед публiкацiй мiсяця. Кращi телевiзiйнi сюжети будуть визначенi наприкiнцi конкурсу.Будемо дуже вдячнi, якщо Ви особисто вiзьмете участь у конкурсi. За додатковою iнформацiю звертайтесь до Вiктора Слєпньова за тел. 248-74-44 або e-mail: slepnyov@flau.kiev.ua.

З повагою,

Прес-служба ФЛАУ

Додаткова iнформацiя про конкурс:

Конкурс проводиться з 1 жовтня 2004 р. по 30 квiтня 2005 р.До участi приймаються роботи, що були опублiкованi в перiод починаючи з 01 жовтня 2004 року iз зазначенням засобу масової iнформацiї та дати виходу матерiалу. Переможцi будуть визначенi у номiнацiях:·

Краща публiкацiя

Кращий телевiзiйний сюжет

Склад оргкомiтету конкурсу: 1. Валерiй Борзов – президент ФЛАУ, 2. Валерiй Александров – державний тренер збiрної команди України з легкої атлетики, 3. iгор Гоцул – генеральний секретар ФЛАУ,

Почесне журi:1. Олена Гетманцева, Генеральний директор “M.I.B.S. Travel Ukraine”2. Людмила Кравченко, директор “ПроАтлетiкс”3. Андрiй Федорчук, директор департаменту маркетингу “IP Telecom”.

Оргкомiтет визначив такi призи для кожної номiнацiї: 1-й приз – туристична подорож на змагання iААF або ЕАА (M.I.B.S Travel Ukraine) 2-й приз – спортивне екiпiрування (сумка, футболка та спортивний костюм) (ПроАтлетiкс) 3-й приз – картка безлiмiтного доступу до iнтернету строком на один рiк (IP Telecom).

Крiм того, автор публiкацiї мiсяця отримає в нагороду картку безлiмiтного доступу до мережi iнтернет строком на один мiсяць.Результати конкурсу будуть опублiкованi на офiцiйному сайтi ФЛАУ та переможцi будуть проiнформованi поштою або електронним повiдомленням. Роботи приймаються на будь-яких електронних носiях (для друкованих матерiалiв обов’язково примiрник видання) та електронною поштою до 31 квiтня  2005 року за адресою: 01023, Київ, а/с 607 або на адресу електронної пошти flau@i.kiev.ua.

Усi надiсланi матерiали надходять у власнiсть Федерацiї легкої атлетики України (“ФЛАУ”) й учасникам не повертаються. “ФЛАУ” має право зберiгати та використовувати iнформацiю, надану учасниками, без попереднього узгодження чи грошового вiдшкодування. “ФЛАУ” не несе вiдповiдальностi за будь-якi поштовi помилки, а також не розглядає матерiали з недостовiрною iнформацiєю (ЗМi та дата виходу). “ФЛАУ” не несе вiдповiдальностi за будь-якi технiчнi помилки iнтернет-провайдерiв. Грошовий еквiвалент призiв не виплачується. Результати конкурсу є остаточними та оскарженню не пiдлягають. Призи та строки їх надання визначаються виключно “ФЛАУ” i не пiдлягають оскарженню. Переможцi несуть повну вiдповiдальнiсть за сплату податкiв, пов’язаних iз отриманням призу.

Попередня статтяСКЛАД П Р Е З И Д i Ї Ф Л А У
Наступна статтяМосковський марафон виграв українець