Проблема допiнгу

339

Проблема допiнгу
 
Сучасна легка атлетика зiштовхується з численними iспитами. Головним болем мiжнародної федерацiї легкої атлетики (iААФ) залишається проблема допiнгу, що продовжує атакувати легкоатлетичний спорт з усiх бокiв. iз сiчня 1997 на кожного легкоатлета, що попадає в число двадцяти кращих у свiтi, заведена спецiальна картка, у яку заноситься вся iнформацiя про проходження атлетом поза змагального допiнг-контролю. Картка отримала назву <Елiтний клуб атлетiв iААФ>. Тiльки володiння цим документом вiдкриває шлях до одержання грошових премiй на чемпiонатах. У картцi атлет пiдписується також пiд зобов`язанням: <Будучи одним iз кращих атлетiв у свiтi, я згодний пiдтримувати керiвний орган свiтової легкої атлетики - iААФ у її зусиллях  за чисту i чесну легку атлетику. Як свiй внесок у цю шляхетну боротьбу зобов`язуюся керуватися правилами i законами ИААФ>.