Виступ Валерiя Александрова на асамблеї НОК України

207

Легкоатлетичний спорт в Українi за минулi 4 роки досяг позитивної динамiки розвитку по декiлькох критерiях:

1. Збiльшилася кiлькiсть медалей, що завойованi на чемпiонатах свiту i Європи, Олiмпiйських iграх

Легкоатлетичний спорт в Українi за минулi 4 роки досяг позитивної динамiки розвитку по декiлькох критерiях:
 
1.     Збiльшилася кiлькiсть медалей, що завойованi на чемпiонатах свiту i Європи, Олiмпiйських iграх
2.     На 23% бiльше пiдготовлено нових МС, на 15% – МСМК
3.     На 6% збiльшилася кiлькiсть людей, якi займаються легкою атлетикою, за рахунок вiдкриття 27 нових вiддiлень ДЮСШ
4.     Досягнуто стабiльну i позитивну динамiку спортивних результатiв у юнакiв i юнiорiв у бiльшостi видiв легкої атлетики.
 
Усе це досягнуто спiльними зусиллями регiональних спорткомiтетiв, обласних федерацiй, ДСО i вiдомствами, а в першу чергу тренерами i спортсменами України.
 
У значнiй мiрi стала мiцнiшою Нацiональна федерацiя легкої атлетики України. Всеукраїнськi змагання стали проводитися на рiвнi свiтових стандартiв. Створено надiйнi партнерськi угоди з юридичними, туристичними i маркетинговими фiрмами, що дозволяє федерацiї працювати на рiвнi вимог європейських стандартiв. Активiзувалася робота комiтетiв i комiсiй Федерацiї, особливо приємно, що комiсiя спортсменiв ФЛАУ стала реальним помiчником у справi подальшого розвитку Федерацiї. Засоби масової iнформацiї дали найвищу оцiнку галла святу <Афiна 2004>. Вчорашнi олiмпiйцi активно взялися за розвиток клубної системи української легкої атлетики. Ми вважаємо, що нашi молодi фахiвцi, якi встали поруч з нами в нелегкiй роботi – це наше головне надбання.
 
Ми знаємо, що багато Олiмпiйських Федерацiй також значно просунулися вперед.
 
У спортивному свiтi iнтереси держави на мiжнароднiй аренi представляють не держструктури, а Нацiональнi Федерацiї. Мабуть, тiльки двi європейськi країни у цьому планi виглядають трохи iнакше – це Україна i Бiлорусь.
 
Напевно, прийшов час надiлити Нацiональнi федерацiї набагато ширшими повноваженнями з розвитку видiв спорту. Федерацiї повиннi i можуть пiдсилити свiй вплив на свої регiональнi структури, якi також повиннi одержати права нести вiдповiдальнiсть за розвиток свого виду в регiонi.
 
Ми не повиннi допустити того, щоб державна структура керування спортом перетворилася в комплексну ШВСМ з пiдготовки до чергової Олiмпiади. НОК не повинний перiодично перетворюватися в тур фiрму з виїзду на Олiмпiйськi iгри, а нацiональнi Федерацiї не повиннi стати конторами з обслуговування елiтних спортсменiв.
 
Кiлька нацiональних Федерацiй України готовi взяти на себе набагато бiльшу вiдповiдальнiсть за розвиток своїх видiв спорту. Ми хочемо рухатися далi в нашому розвитку, а досвiд розвинених європейських країн з ринковою економiкою, говорить про те, що саме такий шлях є найбiльш перспективним.
 
Саме НОК України, що i створений федерацiями, повинний допомогти нам у рiшеннi питань подальшого розвитку.

Попередня статтяТаврiйськi висоти
Наступна статтяiрина Михальченко посiла другу сходинку на турнiрi в Нiмеччинi