Програма семiнару для тренерiв з метань

175

Завтра починається семiнар для тренерiв з метань який вiдбудеться у Києвi 28-30 квiтня. Цей семiнар проводиться Московськiм регiональним центром розвитку iААФ. Запрошенi по одному представнику iз країн Європи та Азiї (країни СНД).

Завтра починається семiнар для тренерiв з метань який вiдбудеться у Києвi 28-30 квiтня. Цей семiнар проводиться Московськiм регiональним центром розвитку iААФ. Запрошенi по одному представнику iз країн Європи та Азiї (країни СНД).

Програма семiнару
 
27 квiтня 
Приїзд учасникiв, розмiщення (Державний Олiмпiйський навчально-спортивний центр), реєстрацiя.
 
28 квiтня
09.00 – 17.30
Вiдкриття семiнару, вiтання представникiв iААФ i Федерацiї легкої атлетики України 
Вступне слово керiвника семiнару д-ра Еккарта Арбайта (Нiмеччина), представлення учасникiв семiнару
Вадим Зелiчонок, директор Московського Центру розвитку iААФ <Програма розвитку iААФ i роль Московського Центру в її реалiзацiї>
Д-р Еккарт Арбайт <Багаторiчна  перiодизацiя тренування метальникiв - розвиток молодих спортсменiв до  рiвня олiмпiйської елiти>
iгор Гоцул (Україна, лектор iААФ) <Особливостi проведення змагань з метань вiдповiдно до вимог Технiчних правил iААФ>
Д-р Еккарт Арбайт <Мета, змiст i методика тренування силової спрямованностi для метальникiв на рiзних етапах розвитку>
Володимир Будь (Україна, директор Антидопiнгової лабораторiї) <Сучасний стан антидопiнгового контролю,  процедурнi правила i  регламенти ВАДА i iААФ>
 
29 квiтня
09.00 – 17.30
Д-р Еккарт Арбайт <Мета, змiст i методика загальної легкоатлетичної пiдготовки для молодих i елiтних спортсменiв>
Практичне заняття (<Майстер-клас> – тренер Микола Мельнiченко, спортсменка iрина Секачова, Україна) <Спецiальнi вправи для метальникiв молота>
Євгенiй Карсак (Україна, тренер) <Особливостi пiдготовчого процесу Юрiя Бiлонога до Олiмпiйських iгор в Афiнах>  
Валерiй Виноградов (Україна, фiзiотерапевт) <Застосування нетрадицiйних тренувальних засобiв у пiдготовцi атлетiв високого класу>
Олександр Бiргер (Україна, лiкар нацiональної команди) <Система вiдновлювальних заходiв на рiзних етапах пiдготовки>
 
30 квiтня
09.00 – 17.30
Д-р Еккарт Арбайт <Розвиток вiдповiдної бiомеханiчної технiки - постiйний процес>
Практичне заняття (<Майстер-клас> – тренер Олександр Франков, спортсменка  Наталiя Фокiна, Україна) <Спецiальнi вправи для метальникiв диска>
Альберт Любiєв (Україна, тренер) <Удосконалювання технiки  метання списа>
Круглий стiл. Обговорення рiзних питань пiдготовки метальникiв.
Пiдведення пiдсумкiв семiнару
 
30 квiтня (пiсля 18.00) або 1 травня (перша половина дня) – вiд`їзд учасникiв.