Сергiй Бубка взяв участь у презентацiї Олiмпiйської енциклопедiї

169

24 червня президент НОК України Сергiй Бубка взяв участь у презентацiї Енциклопедiї олiмпiйського спорту, росiйськомовного 5-томника, який був пiдготовлений видавництвом “Олiмпiйська лiтература”

24 червня президент НОК України Сергiй Бубка взяв участь у презентацiї Енциклопедiї олiмпiйського спорту, росiйськомовного 5-томника, який був пiдготовлений видавництвом “Олiмпiйська лiтература” пiд патронатом Нацiонального унiверситету фiзичного виховання та спорту (НУФВСУ) i Олiмпiйської академiї України за сприяння Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету та Нацiонального олiмпiйського комiтету України. На важливостi такої пiдтримки неодноразово наголошували у своїх промовах ректор НУФВСУ Володимир Платонов та президент Олiмпiйської академiї Марiя Булатова. За їх словами, НОК з дня свого утворення всебiчно пiдтримував випуск олiмпiйської лiтератури. Вiдчувалася i значна пiдтримка i зацiкавлення в такiй роботi Олiмпiйської академiї i з боку МОК. Саме ж видання – справжнiй подарунок для прихильникiв олiмпiйського руху. Воно включає багаторiчну iсторiю олiмпiзму, його проблематику та досягнення, нариси про зiрок спорту.
Нещодавно побачила свiт i кольорова книга українською мовою – Енциклопедiя олiмпiйського спорту України, яка стала чудовим продовженням 5-томника. Енциклопедiя олiмпiйського спорту України – охоплює iсторiю виступiв українських атлетiв в Олiмпiйських iграх, дiяльнiсть фiзкультурно-спортивних органiзацiй, розвиток спорту та олiмпiйського руху в регiонах.
“Безперечно, вихiд такого видання у свiт – це чудове свято, адже це дозволяє молодому поколiнню пiзнати iсторiю та продовжити iснуючi традицiї. Без цього нiколи не буде успiхiв олiмпiйцiв та здорової нацiї в цiлому. Зi свого боку НОК України завжди пiдтримуватиме такi проекти – за ними майбутнє нашого спорту”, – сказав Сергiй Бубка.

за матерiалами www.noc-ukr.org