Прес-конференцiя

246

Пiдсумки екстраординарного Конгресу ЄАА. Склад збiрної команди України з легкої атлетики на чемпiонат Європи з кросу, 11 грудня 2005 року, Тiлбург (Нiдерланди). Укладення угоди про спонсорство з компанiєю <НЕСТ-ХАННЕР>

Сьогоднi, 08 листопада, вiдбулася прес-конференцiя присвячена пiдсумкам екстраординарного Конгресу ЄАА, оголошенню складу збiрної команди України з легкої атлетики на чемпiонат Європи з кросу, 11 грудня 2005 року, Тiлбург (Нiдерланди) та укладенню угоди про спонсорство з компанiєю <НЕСТ-ХАННЕР>.
На прес-конференцiї були присутнi: Юрiй Крiмаренко – чемпiон свiту 2005 року зi стрибкiв у висоту, Едуард iванов – голова правлiння компанiї “Нест-Ханнер”, Сергiй Король – голова спостережної ради компанiї “Нест-Ханнер” та генеральний секретар ФЛАУ – iгор Гоцул.
 
15 жовтня 2005 року у столицi iсландiї вiдбувся екстраординарний конгрес ЄАА з приводу прийняття нової конституцiї. Паралельно проходила i календарна конференцiя 2005 року.
Основнi напрямки дiяльностi, визначенi конгресом, наступнi:
·        Переглянути розподiл вiдповiдальностей мiж ЄАА та iААФ за проведення змагань у межах Європи
·        Винайти новi форми проведення змагань, збiльшити представництво легкої атлетики, провести експерименти з новими формами легкої атлетики
·        Продовжувати наполягати на проведеннi чемпiонатiв Європи кожнi два роки
·        Винайти та запровадити новi програми спiвробiтництва з федерацiями-членами ЄАА, щоб привернути до легкої атлетики молодих людей
·        Створити i здiйснювати полiпшену та бiльш скоординовану стратегiю просування спорту
 
Протягом жвавого обговорення, делегати конгресу дiйшли домовленостi, якi областi вимагають найбiльшої уваги:
·        негайно створити об`єднану робочу групу з IAAF
·        розробити пропозицiї щодо реструктуризацiї календаря змагання в Європi таким чином, щоб вiн був зрозумiлий публiцi i сезон мав логiчну прогресiю
·        розробити сучаснiший формат системи проведення змагань ЄAA за запрошенням
·        полiпшити якiсть i привабливiсть атлетики для молодi, особливо через використання новiтнiх технологiй
·        Сполучуванiсть Всесвiтнiх студентських iгор з чемпiонатами Свiту
 
ЄАА дiйшло домовленостi з експертом з маркетингу Патрiком Неллi з приводу розробки нового маркетингового плану.
Працюючи у Великобританiї, Неллi набув великого досвiду у спортивному маркетингу. Неллi був розробником iснуючих стратегiй розвитку ЄАА та iААФ, якi досi успiшно працюють але вимагають модернiзацiї.
Протягом наступних десяти мiсяцiв, Неллi розвиватиме проект i працюватиме над створенням iнновацiйного маркетингового плану для європейської легкої атлетики.
 
За пiдсумками виступу наших кросменiв на чемпiонатi СНД у м. Оренбурзi та на чемпiонатi України у м. Кiровоградi, тренерською радою були визначенi наступнi кандидати для участi в чемпiонатi Європи з кросу:
 
4830м – Климович Ганна 
Карманенко Катерина
Макарук Олена
Гончаренко Ольга
Литвиненко Ганна (запас)
 
6500м – Сухарев iлля
Лашин Дмитро
Чхань Сергiй
Мороз Максим (запас)
Киц Володимир (запас)
 
9840м – Лебiдь Сергiй
Шафар Вiталiй
Рибак Леонiд
Гичун Юрiй
Рудик Микола (запас)
Божко Євген (запас)
 
На чемпiонатi Європи з кросу збiрна України вперше братиме участь трьома командами. Сергiй Лебiдь намагатиметься вшосте здобути перемогу у чемпiонатi Європи з легкоатлетичного кросу. П’ятиразовий чемпiон Європи нещодавно вiдвiдав трасу змагань та залишився задоволений. “Це гарна кросова траса. Я сподiваюся, що протягом змагань буде невеликий дощ, i траса стане трохи слизькою. Але для мене немає значення: буде траса мокрою чи сухою. Звiсно, я сподiваюся продовжити свою традицiю перемагати у чемпiонатi, та вiдвiдування траси додасть менi психологiчної переваги над опонентами,” – сказав Сергiй.
Вважаючи на заслуги Сергiя Лебiдя та загальний розвиток змагань з легкоатлетичного кросу у свiтi загалом та безпосередньо у Європi, цього року вирiшено вiдрядити делегацiю на чемпiонат Європи з кросу пiд керiвництвом особисто Валерiя Борзова.
 
Федерацiя легкої атлетики України уклала спонсорську угоду з ЗАО “Нест-Ханнер” на 2006 рiк. 1997 р. – початок дiяльностi ВАТ “Нерухомiсть Столицi” (НЕСТ) – компанiя зробила першi iнвестицiї в комерцiйну нерухомiсть i придбала декiлька будiвель кiнця 19 столiття в центрi мiста. 1998 р. – власнiстю компанiї стали ще три будiвлi в центрi мiста. 1999 р. – в експлуатацiю зданий 9-ти поверховий дiловий центр на вулицi Урицького – один з найкрупнiших здiйснених проектiв компанiї на даний момент.2003 р.- компанiя одержує iнвестицiйнi довгостроковi банкiвськi кредити для розвитку iснуючих проектiв.2005 р. – компанiя стає спонсором Федерацiї легкої атлетики України

Основним видом дiяльностi НЕСТ є розробка i управлiння власними проектами нерухомостi. На даний момент НЕСТ володiє i управляє 21 740 кв.м. комерцiйнiй нерухомостi в Києвi, а до 2007 року цей показник складе 150 000 кв.м.

Компанiя “НЕСТ-ХАННЕР” була заснована 2004 року. Метою заснування компанiї є розвиток крупних проектiв нерухомостi та керування ними. На даному етапi компанiя займається розробкою двох проектiв: будiвництво торгiвельно-розважального центру по вул. Велика Василькiвська, 53-55; будiвництво житлово-торгiвельно-офiсного комплексу по вул. Златоустiвськiй. У найближчих планах компанiї купiвля ще одного об’єкту.

Попередня статтяПрес-конференцiя
Наступна статтяПоложення про формування збiрних команд України з легкої атлетики