Чехiя має 80 легкоатлетичних стадiонiв, Україна – лише 2

218

Вчора, 14 листопада, до Києва з робочим триденним вiзитом прибув скарбник ЄАА, президент Федерацiї легкої атлетики Чехiї Карел Пiльни. За кiлька годин пiсля прильоту, Карел Пiльни провiв семiнар з керiвниками регiональних федерацiй легкої атлетики України, де розповiв про стан справ у чеськiй федерацiї та ЄАА.

Вчора, 14 листопада, до Києва з робочим триденним вiзитом прибув скарбник ЄАА, президент Федерацiї легкої атлетики Чехiї Карел Пiльни. За кiлька годин пiсля прильоту, Карел Пiльни провiв семiнар з керiвниками регiональних федерацiй легкої атлетики України, де розповiв про стан справ у чеськiй федерацiї та ЄАА.
Зi слiв Карела Пiльного, у Чехiї нараховується близько 35000 спортсменiв, якi належать до 300 спортивних клубiв. Цей показник не змiнюється вже майже 50 рокiв.
Бюджет Федерацiї легкої атлетики Чехiї складає понад 2 мiльйони доларiв, з яких 40-45% складають надходження вiд уряду Чехiї, близько 40% – вiд маркетингових проектiв федерацiї, решта – вiд лотереї, яку було органiзовано у спiвробiтництвi з iншими спортивними федерацiями.
Чеське спортивне мiнiстерство разом з президентами федерацiй з видiв спорту винайшли дуже цiкаву систему розподiлу бюджетних коштiв мiж видами спорту. Наприклад, За медалi на чемпiонатах Свiту, Європи, Олiмпiйських iграх федерацiям з видiв спорту нараховуються очки. Наприклад, чеськi атлети здобули медаль на Олiмпiйських iграх та три медалi рiзного iатунку на чемпiонатi Європи – це складає 40 очок, спортсмени iншого виду спорту також здобули чотири медалi першостей Європи або Свiту – це складає 30 очок. Потiм визначається поширенiсть виду спорту у свiтi: до iААФ входять 211 федерацiй – тодi 40 очок множаться на коефiцiєнт 2,11; iнший вид спорту має 75 федерацiй – отримаємо 30*0,75. Далi визначається популярнiсть виду у своїй країнi, а робиться це опитуванням президентiв федерацiй з видiв спорту, де вони повиннi визначити п’ятiрку найпопулярнiших, на їх думку, видiв у країнi. Це також дає коефiцiєнт на який потiм множиться попереднiй результат. Наприклад: легка атлетика має коефiцiєнт по популярностi у Чеськiй республiцi 4,25, iнший, не популярний вид спорту, має коефiцiєнт 2,5 – вiдповiдно ми отримаємо наступнi результати – 40*2,11*4,25 проти 30*0,75*2,5. Не важко порахувати, хто i скiльки отримає коштiв з державного бюджету на розвиток свого виду спорту.
В Чехiї 1990 року було 10 стадiонiв з синтетичним покриттям дорiжок. Федерацiєю легкої атлетики Чехiї була створена амбiтна програма за десять рокiв – побудувати стадiони у кожному районi країни , яких нараховується 75. Спочатку будували стадiони там, звiдки вийшли провiднi та найвидатнiшi спортсмени Чехiї. Зараз у Чехiї 80(!) повнiстю обладнаних стадiонiв ( зауважимо, що в Українi – 2, якi ще потребують доустаткування).
Спортивнi клуби фiнансуються наступним чином: 10-20% забезпечує нацiональна федерацiя, 40% коштiв клуб отримує вiд своїх членiв, решту – майже 40% дають регiональнi бюджети (лише за умови запровадження програми розвитку, пiд яку дається грант).
Як скарбник ЄАА, Карел Пiльни розповiв про систему фiнансування Європейської асоцiацiї легкої атлетики, рiчний бюджет якої складає 45 мiльйонiв швейцарських франкiв, з них 32 мiльйони – надходження вiд телебачення за право транслювати змагання з легкої атлетики, решта 13 мiльйонiв – надходження вiд спонсорiв. Але спостерiгається зниження спонсорського iнтересу, з поступовим зменшенням фiнансування. З телебаченням навпаки – очiкується зростання надходжень вiд телекомпанiй.
На думку Карела Пiльного для збiльшення iнтересу глядачiв до змагань з легкої атлетики треба проводити їх максимум у двi години, при цьому постiйно iнформувати глядачiв про перебiг змагань.
На сьогоднi у Карела Пiльного запланованi зустрiчi з мiнiстром у справах сiм’ї, молодi та спорту Юрiєм Павленко та штатним апаратом Федерацiї легкої атлетики України.
 

Попередня статтяОСНОВНi ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ
Наступна статтяВизначено мiсце проведення чемпiонату Свiту 2008 року у примiщеннi