Семiнар для керiвникiв регiональних федерацiй

222

У вiдповiдностi до плану роботу Федерацiї легкої атлетики України, 28-29 сiчня у мiстi Запорiжжi проходив семiнар для керiвникiв регiональних федерацiй. У семiнарi взяли участь 20 керiвникiв обласних осередкiв.

У вiдповiдностi до плану роботу Федерацiї легкої атлетики України, 28-29 сiчня у мiстi Запорiжжi проходив семiнар для керiвникiв регiональних федерацiй. У семiнарi взяли участь 20 керiвникiв обласних осередкiв.
 
За два днi було розглянуто велика кiлькiсть питань стосовно юридичного та економiчного супроводу, маркетингових дослiджень, взаємовiдносин з громадськiстю та iнформацiйно-технiчного забезпечення дiяльностi обласних федерацiй.
У рамках семiнару, з учасникiв були сформованi робочi групи з обговорення та внесення пропозицiй з наступних питань:
·                   Система трансфертiв
·                   Паралельний залiк
·                   Членськi внески
 
Доповiдачами на семiнарi виступили генеральний секретар ФЛАУ iгор Гоцул, який розкрив теми маркетингу у дiяльностi федерацiї, мiсце федерацiї серед громадських органiзацiй України та свiту та перспектив на майбутнє; Андрiй Комаров – голова аудиторської фiрми “Перспектива-К”, який висвiтлив головнi юридичнi та фiнансово-економiчнi аспекти дiяльностi регiональних федерацiй. Перший вiце-президент ФЛАУ Валерiй Александров виступив з “Програмою розвитку легкоатлетичного спорту в Українi на перiод 2004-2008, з подальшою перспективою до 2012 року”.
 

Попередня статтяПiдсумки Кубку України 2006 року у примiщеннi
Наступна статтяНа легкоатлетичному турнiрi у Швецiї Україна буде представлена 5-ма спортсменами