Програма семiнару “Швидкiсно-силова пiдготовка в легкiй атлетицi”

129

Шановнi любителi легкої атлетики, представляємо Вашiй увазi програму семiнару Московського регiонального центру iААФ “Швидкiсно-силова пiдготовка у легкiй атлетицi”, який завтра розпочинається у Донецьку.

10 лютого:
Вiдкриття семiнару, представлення учасникiв;
Д-р Едвiн Озолiн (Росiя) <Деякi особливостi швидкiсно-силової пiдготовки в легкiй атлетицi>
Вiталiй Петров <Основнi особливостi розгону в стрибках (на прикладi стрибка з жердиною>)
Професор Анатолiй Рибковський <Органiзацiя цiлорiчного тренування в швидкiсно-силових видах  легкої атлетики>
Вадим Зелiчьонок <Сучасний погляд на роль тренера в спортi>
11 лютого
Вiталiй Петров <Гiмнастика в пiдготовцi стрибунiв з жердиною>
Д-р Едвiн Озолiн <Боротьба iз стресом в легкiй атлетицi>
Вiталiй Петров <Особливостi тренування стрибунiв свiтового класу>
Д-р iгор Мiроненко <Система iААФ з навчання i сертифiкацiї тренерiв>
Круглий стiл з проблем швидкiсно-силової пiдготовки легкоатлетiв
12 лютого
Радiон Гатауллiн, багаторазовий чемпiон свiту  – Практичний майстер-клас
Перегляд i аналiз змагань <Зiрки жердини>
 
Матерiали семiнару трохи пiзнiше будуть опублiкованi на www.iaaf-rdc.ru