Вченi виявили ген спорту

180

Група генетикiв з Санки-Петербургу, Москви та Лондону виявила мутацiю, вiд якої залежить схильнiсть людини до рiзних видiв фiзичних навантажень. Замiщення одного нуклеотиду у генетичному кодi суттєво змiнює роботу багатьох генiв, що залученi у метаболiзм жирних кислот та глюкози.

Група генетикiв з Санки-Петербургу, Москви та Лондону виявила мутацiю, вiд якої залежить схильнiсть людини до рiзних видiв фiзичних навантажень.
Замiщення одного нуклеотиду у генетичному кодi суттєво змiнює роботу багатьох генiв, що залученi у метаболiзм жирних кислот та глюкози.
Дослiдження, якi проводилися серед спортсменiв-професiоналiв (переважно зi складу збiрних команд), виявили, що носiї однiєї алелi (алель – це рiзнi форми одного гена) домiнують серед представникiв силових видiв спорту, таких як важка атлетика.
Носiї iншої алелi складають бiльшiсть у видах спорту, що орiєнтованi на витривалiсть.

Попередня статтяПризовий фонд чемпiонату свiту складає 2288000 доларiв США
Наступна статтяУкраїнцi пiдтверджують свою невипадковiсть у елiтi європейського спорту