На шляху до Пекiну-2008

175

З 20 по 24 квiтня в Українi з метою обговорення реалiзацiї угоди про спiвробiтництво мiж НОКами пебебувала делегацiя НОК Китаю. Гостi зустрiлися з керiвництвом НОК України та Мiнiстерства у справах сiм’ї, молодi та спорту, Нацiонального унiверситету фiзичного виховання та спорту, оглянули Державний науково-дослiдний iнститут фiзичної культури та спорту, Державний навчально-тренувальний спортивний центр “Конча-Заспа”.

З 20 по 24 квiтня в Українi з метою обговорення реалiзацiї угоди про спiвробiтництво мiж НОКами пебебувала делегацiя НОК Китаю. Гостi зустрiлися з керiвництвом НОК України та Мiнiстерства у справах сiм’ї, молодi та спорту, Нацiонального унiверситету фiзичного виховання та спорту, оглянули Державний науково-дослiдний iнститут фiзичної культури та спорту, Державний навчально-тренувальний спортивний центр “Конча-Заспа”.
21 квiтня сторони обговорили план спiльних дiй. Вiд української сторони у зустрiчi участь взяли президент НОК, член Виконкому МОК Сергiй Бубка, вiце-президент Володимир Бринзак, генеральний секретар Володимир Геращенко, член МОК в України, член Виконкому НОК, президент Федерацiї легкої атлетики Валерiй Борзов. Вiд китайської сторони були присутнi Надзвичайний i Повноважний Посол КНР в Українi Гао Юйшень, заступник Мiнiстра, заступник начальника головного управлiння спорту i фiзичної культури КНР, заступник голови Олiмпiйського комiтету КНР Фен ЦзяньЧжун, заступник завiдуючого Канцелярiї Головного управлiння спорту i фiзичної культури КНР, заступник завiдуючого Канцелярiї Олiмпiйського комiтету КНР Гао Сяоцзюнь, заступник начальника Департаменту тренувань та змагань Головного управлiння спорту i фiзичної культури КНР, заступник начальника Департаменту тренувань та змагань Олiмпiйського комiтету КНР Го Цзяньцзюнь, начальник дослiдного iнституту спортивної медицини Головного управлiння спорту i фiзичної культури КНР Ду Лiцзюнь, начальник мiжнародних зв’язкiв Департаменту з зовнiшнiх справ Головного управлiння спорту i фiзичної культури КНР, начальник мiжнародних зв’язкiв Олiмпiйського комiтету КНР Лiнь Сяохуа.
Сергiй Бубка висловив упевненiсть в тому, що цей вiзит стане серйозним кроком для плiдної реалiзацiї угоди. Особливо це важливо з урахуванням того, що саме китайський Пекiн прийматиме наступнi лiтнi Олiмпiйськi iгри. Президент НОК зауважив, що вiн розраховує на сприяння китайської сторони у вирiшеннi органiзацiйних питань, таких як отримання довгострокових вiз, розташування спецiалiстiв та додаткових груп пiд час проведення Олiмпiйських iгор, якi проживатимуть поза Олiмпiйським селищем. “Ми прагнемо налагодити спiвробiтництво мiж вiдповiдними федерацiями. Це дозволить органiзовувати спiльнi тренувальнi збори та матчевi зустрiчi”, – наголосив Сергiй Бубка. “Дуже важливо також, аби українськi спортсмени могли пройти необхiдний перiод адаптацiї перед iграми в Пекiнi”, – зауважив президент НОК України.
На переконання Валерiя Борзова однiєю з головних проблем в сучасному спортi є тренерськi кадри. З огляду на це президент Федерацiї легкої атлетики запропонував провести цiлий ряд спiльних зборiв та змагань для легкоатлетiв України та Китаю протягом 2006-2007 рокiв. “Нами заплановано, щоб кожен елiтний легкоатлет України мiнiмум двiчi побував в Пекiнi на тренувальних зборах або змаганнях. Це дозволить суттєво полiпшити процес адаптацiї безпосередньо перед Олiмпiйськими iграми”, – пiдкреслив Валерiй Борзов.
Китайська делегацiя висловила готовнiсть надати пiдтримку українцям у поставлених питаннях. НОК КНР попросив пiдготувати детальнi пропозицiї щодо висловлених пропозицiй.
В серединi травня Сергiй Бубка планує вiдвiдати Пекiн в рамках вiзиту Координацiйної комiсiї МОК, членом якої вiн є. Пiд час поїздки президент НОК України зустрiнеться з керiвництвом китайського НОКу i надасть детальнi пропозицiї з реалiзацiї угоди.
Вiзит розширеної групи фахiвцiв НОК України до Пекiну планується на серпень.

за iнформацiєю НОК України

Попередня статтяДАНi РiЧНИХ ЗВiТiВ РЕГiОНАЛЬНИХ ФЕДЕРАЦiЙ
Наступна статтяРедклiф прооперовано