Лондон готується до Олiмпiйських iгор

138

Координацiйна комiсiя МОК з пiдготовки до ХХХ Олiмпiйських iгор пiд головуванням Денiса Освальда, сьогоднi завершила свiй перший повноцiнний вiзит до Лондону з часу його обрання мiстом-господарем iгор-2012 року в липнi 2005 року на 117 Сесiї МОК в Сiнгапурi. Зустрiчi, якi вiдбувалися впродовж трьох днiв, продемонстрували, що Лондон-2012 має багато амбiцiйних та творчих проектiв.

Координацiйна комiсiя МОК з пiдготовки до ХХХ Олiмпiйських iгор пiд головуванням Денiса Освальда, сьогоднi завершила свiй перший повноцiнний вiзит до Лондону з часу його обрання мiстом-господарем iгор-2012 року в липнi 2005 року на 117 Сесiї МОК в Сiнгапурi. Зустрiчi, якi вiдбувалися впродовж трьох днiв, продемонстрували, що Лондон-2012 має багато амбiцiйних та творчих проектiв.
Впродовж роботи члени Комiсiї зустрiлися з головою Органiзацiйного комiтету з пiдготовки Олiмпiйських iгор 2012 року (ЛОКОГ) Себастьяном Кое, виконавчим директором Полом Дейтоном, Мiнiстром спорту Ричардом Кейборном, мером Лондону Кеном Лiвiнстоном та iншими.
Завершуючи вiзит Комiсiї до Лондону, Денiс Освальд наголосив: “Мiжнародний Олiмпiйський Комiтет як головний охоронець Олiмпiйських iгор пишається можливiстю супроводжувати органiзаторiв iгор-2012 у пiдготовцi до Олiмпiйських iгор, якi змiнять мiсцевий ландшафт фiзично, соцiально та економiчно. Нам особливо приємно усвiдомлювати, що Лондон у повнiй мiрi розумiє фiлософiю Олiмпiйських iгор та Олiмпiйських цiнностей. Адже iгри сприяють розвитку та створюють платформу для освiти суспiльства через спорт. Проекти Лондону амбiцiйнi, але як люди спорту ми поважаємо цi амбiцiї i з нетерпiнням чекаємо можливостi взяти участь у лондонськiй олiмпiйськiй подорожi”.
Денiс Освальд пiдкреслив також, що ЛОКОГ демонструє дуже професiйний пiдхiд до органiзацiї iгор, а також продумує кожний аспект проведення Олiмпiйських iгор.
Члени Координацiйної комiсiї отримали детальнi звiти щодо пiдготовки у декiлькох ключових напрямках, зокрема, будiвництво спортивних арен, транспорт, фiнанси, охорона навколишнього середовища, маркетинг, розмiщення учасникiв, проведення Паралiмпiйських iгор. Також Комiсiя вiдвiдала такi важливi олiмпiйськi мiсця як Арена Тисячолiття та Олiмпiйський парк.
Голова ЛОКОГ Себастьян Кое заявив, що вiзит Координацiйної комiсiї дав можливiсть органiзаторам Олiмпiйських iгор продемонструвати свiй прогрес, зосередити увагу на спадщинi, яка залишиться вiд Олiмпiйських iгор суспiльству, на прибутках вiд проведення iгор.
Пол Дейтон зауважив, що вiзит Координацiйної комiсiї МОК продовжив тiсну спiвпрацю Органiзацiйного комiтету iгор-2012 та МОК.
Наступний вiзит Координацiйної комiсiї в Лондон вiдбудеться у 2007 роцi.