Мiжнародний олiмпiйський досвiд з маркетингу в Українi

193

Вчора у примiщенi Нацiонального унiверситету фiзичного виховання та спорту пiд головуванням президента НОК Сергiя Бубки вiдбувся маркетинговий семiнар, органiзований Нацiональним олiмпiйським комiтетом України. Спецiально для участi у семiнарi до Києва завiтала директор департаменту маркетингових послуг НОКам Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету Елiзабет Аламан.

Вчора у примiщенi Нацiонального унiверситету фiзичного виховання та спорту пiд головуванням президента НОК Сергiя Бубки вiдбувся маркетинговий семiнар, органiзований Нацiональним олiмпiйським комiтетом України. Спецiально для участi у семiнарi до Києва завiтала директор департаменту маркетингових послуг НОКам Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету Елiзабет Аламан. На семiнар були запрошенi президенти федерацiй з олiмпiйських видiв спорту, голови регiональних вiддiлень НОК та голови ФСТ, спонсори НОК України та представники ЗМi.
Вiдкриваючи семiнар, Сергiй Бубка зазначив, що проведення такого заходу створює можливостi подальшого бiльш конструктивного розвитку олiмпiйського руху в Українi. “Адже професiйний спорт вимагає не тiльки рацiональної пiдготовки та серйозного тренувального процесу, а й ефективної маркетингової роботи,” – зазначив президент НОК України. Сергiй Бубка пiдкреслив, що НОК України вже сьогоднi проводить активну маркетингову полiтику, залучаючи до пiдтримки нацiонального олiмпiйського руху провiднi компанiї України, зокрема “UMC”, “Родовiд банк”, торгiвельну марку “Чернiгiвське”, “Самсунг Електронiкс” та iншi. “Допомога наших спонсорiв дає можливiсть реалiзовувати олiмпiйськi програми, надавати фiнансову допомогу федерацiям, виплачувати стипендiї спортсменам, тренерам та спецiалiстам сфери фiзичної культури i спорту,” – наголосив Сергiй Бубка.
Президент НОК України зазначив, що федерацiї та регiональнi вiддiлення повиннi також активiзувати свою маркетингову дiяльнiсть, що дозволить вивести розвиток видiв спорту та реалiзацiї регiональних програм на якiсно новий рiвень. За словами Сергiя Бубки, зацiкавленiсть бiзнес структур щодо пiдтримки олiмпiйського руху зараз значно зросла. Свiдченням тому є те, що на завершальнiй стадiї знаходяться переговори НОК ще з декiлькома потенцiйними спонсорами та партнерами.

Завiдувач сектору маркетингу Нацiонального олiмпiйського комiтету України В’ячеслав Зражевський розказав про маркетингову дiяльнiсть НОК України та її перспективи. Вiн зазначив, що маркетингова полiтика НОК сьогоднi орiєнтована, в першу чергу, на спiвпрацю з телеканалами, адже вона дає можливiсть забезпечити ефективну популяризацiю компанiй-спонсорiв.
Завiдувач сектору маркетингу пiдкреслив, що “Нацiональний олiмпiйський комiтет України зараз працює над створенням маркетингового трикутнику: НОК України – федерацiя – спонсор. При цьому в центрi цього трикутнику має бути атлет та його iнтереси”. В’ячеслав Зражевський наголосив також, що НОК планує створити окрему програму маркетингових заходiв пiд кожного спонсора, враховуючи специфiку товарiв чи послуг партнера, ринки збуту, контактну аудиторiю.
Елiзабет Аламан, у свою чергу, детально розказала про маркетингову ТОП програму, її концепцiю та цiлi, а також про головнi права та прибутки ТОП партнерiв Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету. Елiзабет Аламан розповiла про всiх партнерiв програми ТОП-VI – Coca-Cola, Atos Origin, GE, Johnson & Johnson, Kodak, Lenovo, Manulife, McDonald’s, Omega, Panasonic, Samsung та Visa. “Зараз МОК прагне обмежити кiлькiсть спонсорiв. Ранiше до їх перелiку належало близько 250 компанiй. На сьогоднiшнiй день тенденцiя змiнилася – спонсорами МОК виступають виключно глобальнi компанiї, якi готовi надати великi кошти, водночас, отримавши повний пакет прав”, – вiдзначили почесна гостя.
Директор департаменту маркетингових послуг НОКам Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету торкнулася важливих питань мети спонсорської пiдтримки Олiмпiйського руху, мiсцевих маркетингових програм, проблем Олiмпiйської власностi. Елiзабет Аламан подiлилася досвiдом олiмпiйського спонсорства одного з ТОП партнерiв МОК компанiї McDonald’s, розказавши про те, як компанiя використовую статус спонсора МОК та популяризує олiмпiйськi принципи та цiнностi.
Майже вся друга частина семiнару була присвячена тiньовому маркетингу, його видам, способам захисту вiд нього та освiтянським програмам, спрямованим проти незаконного використання статусу партнера олiмпiйського руху та олiмпiйських символiв.
Завершився семiнар розглядом внутрiшнiх питань нацiонального олiмпiйського руху. Виконавчий директор Анатолiй Домашенко розказав про поточну дiяльнiсть регiональних вiддiлень НОК України та закликав до бiльш активної спiвпрацi. Нiна Уманець, заступник голови комiсiї НОК України по роботi з федерацiями, розповiла про шляхи вдосконалення спiвробiтництва мiж НОК та федерацiями.

Попередня статтяДо уваги спортивних журналiстiв
Наступна статтяДо Ла-Корун’ї прибуде рекордна кiлькiсть учасникiв