Засiдання виконавчого комiтету ФЛАУ

174

23 серпня 2006 року вiдбулося засiдання виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики України     

       23 серпня 2006 року  вiдбулося засiдання виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики України. Протягом засiдання була розглянута низка важливих питань.
      Одним з перших розглянутих питань було пiдведення пiдсумкiв участi збiрних команд України у 19 чемпiонатi Європи, що проходив  7-13 серпня 2006 року в м. iетеборг (Швецiя) та 11 чемпiонатi Свiту серед юнiорiв, 15-20 серпня 2006 року в м. Пекiн (Китай). З детальною iнформацiєю та iрунтовним коментарем щодо виступу українських спортсменiв на цих чемпiонатах виступили перший  вiце-президент федерацiї, Державний тренер Мiнiстерства України у справах сiм’ї, молодi та спорту  Валерiй Александров i головнi тренери нацiональної збiрної команди України. Визнано участь українських спортсменiв у цих змаганнях як задовiльну. У продовження питання розглядались можливi шляхи вдосконалення системи та критерiїв вiдбору спортсменiв на змагання такого високого рiвня, а також збiльшення кiлькостi змагань з 3-4 рiвнями виходу у фiнал, з цiллю пiдняття витривалостi спортсменiв та внесення корективи в учбово-тренувальний процес.
       На засiданнi виконавчого комiтету ФЛАУ розглядались питання про затвердження календаря спортивних заходiв на 2007 рiк, а також внесення змiн до положення ФЛАУ ” Про нацiональнi рекорди України з легкої атлетики”.  З iнформацiєю по цих питаннях виступив начальник вiддiлу з питань органiзацiї та проведення змагань федерацiї Зенков М.П. Виконком схвалив календар на 2007 рiк та постановив доопрацювати та внести всi необхiднi змiни в ньому до календарної конференцiї ЄАА, а обговорення, щодо внесення  змiн до положення ФЛАУ ” Про нацiональнi рекорди України” перенести на наступне засiдання виконкому.
      Рiшенням виконкому було затверджено склад офiцiйних делегацiй на мiжнароднi змагання та семiнари:
  •  чемпiонат Свiту з бiгу  по  шосе 8 жовтня 2006 року в м. Дебреценi (Угорщина) – Наталiя Беркут, тренер Володимир Святенко.
  • чемпiонат Європи з кросу 10 грудня 2006 року у  м. Сан  Джорджiо Легано (iталiя) – кiлькiсний склад:10 спортсменiв+2 офiцiйнi особи
  • курс Московського регiонального Центру розвитку iААФ “Система навчання i сертифiкацiї тренерiв”(11 по 23 вересня 2006 року) – Олег Вегнер, Олiйник iрина
        Розглядалось питання про внесенi  змiни  ЕАА  до пiдсумкiв участi збiрної команди України у чемпiонатi Європи в 2002 роцi ( м. Мюнхен ( Нiмеччина )  та вирiшення питання заохочення спортсменiв та тренерiв збiрної команди України – переможцiв у естафетi 4х100 м у цих змаганнях. Було прийнято рiшення завершити процедуру нагородження спортсменiв та виявити, на якi заохочення та пiльги можуть претендувати переможцi та тренери.
        Також на виконкомi розглядалась цiла низка iнших важливих питань: про нову редакцiю Статуту ФЛАУ; про  проект порядку денного конференцiї ФЛАУ;про участь у матчевiй зустрiчi європейських країн збiрної команди України 26 серпня 2006 року в м. Парижi (Францiя); про проведення семiнарiв для керiвникiв оргкомiтетiв, суддiв та багато iнших.
       Проведення наступного засiдання виконкому ФЛАУ намiчено на 21 вересня 2006 року в м. Ялта.