Конференцiя ФЛАУ

192

23 вересня 2006 року в мiстi Ялта проходила Конференцiя Федерацiї легкої атлетики України     

      23 вересня 2006 року проходила Конференцiя Федерацiї легкої атлетики України в мiстi Ялта. На Конференцiї були присутнi 61 делегат, 4 почесних гостей та 2 представника засобiв масової iнформацiї.
      Розпочали засiдання хвилиною мовчання, вшановуючи пам’ять видатних дiячiв в областi фiзичної культури та спорту, якi нещодавно пiшли з життя:
  •     Операйла Сергiя iллiча
  •     iванця Володимира Костянтиновича
  •     Кавицького Анатолiя Євсейовича
  •     Фьодора Бронiслава iвановича
  •     Кудинського Вiктора Володимировича
  •     Височина Володимира Петровича
  •     Кринiна Анатолiя Андрiйовича
  •     Родкина Валерiя Семеновича
  •     Кузнєцова Анатолiя Михайловича
      Пiсля обрання членiв робочої президiї, секретарiату, мандатної, лiчильної та редакцiйної комiсiї конференцiї, зi словом привiтання виступив президент кримської федерацiї легкої атлетики Олег Гаврин.
      З iнформацiєю по першому питанню порядку денного про дiяльнiсть Федерацiї легкої атлетики України у 2005-2006 роках виступив Валерiй Борзов – президент ФЛАУ. У своїй доповiдi президент висвiтлив такi сфери дiяльностi федерацiї, як: органiзацiя спортивних заходiв, органiзацiйна структура та дiяльнiсть ФЛАУ, розвиток науки та методики, робота тренерiв, матерiально-технiчне забезпечення, маркетингова програма та iнше.
     Одним з головних питань Конференцiї був розгляд та затвердження проекту нової редакцiї Статуту ФЛАУ, який пiдготувала федерацiя з урахуванням положень Конституцiї iААФ та законодавчих актiв України вiдносно фiзичної культури та спорту. Слово з цього питання було надано iгорю Гоцулу – генеральному секретарю ФЛАУ. Пiсля тривалого обговорення, питання було поставлено на голосування. Проект нової редакцiї Статуту було затверджено i доручено передати комiсiї ФЛАУ на доопрацювання, з урахуванням зауважень та доповнень, якi поступили пiд час обговорення на Конференцiї.
      Наступним питанням був розгляд багатьох важливих органiзацiйних питань. Одним з них було виведення за власним бажанням зi складу членiв виконкому Карпюка Юрiя iвановича, на мiсце якого обрали Апайчева Олександра Валентиновича – майстра спорту мiжнародного класу, Заслуженого тренера України, Директора центральної СДЮСШОР з легкої атлетики комiтету з фiзичного виховання i спорту Мiнiстерства освiти та науки України.
      Одноголосно почесними членами ФЛАУ були обранi Карпюк Юрiй iванович та Тумасов Юрiй Микитович.