Увага!

99

Критерiї i умови вiдбору спортсменiв для участi в мiжнародних змаганнях за нацiональнi збiрнi команди України на 2007 рiк;положення “Про нацiональнi рекорди України з легкої атлетики”;положення “Про визначення кращого легкоатлетичного змагання року на територiї України”     

На засiданнi виконкому ФЛАУ 3 листопада 2006 року були затвердженi критерiї i умови вiдбору спортсменiв для участi в мiжнародних змаганнях за нацiональнi збiрнi команди України на 2007 рiк, а також наступнi положення: