Науково-практична конференцiя тренерiв збiрної команди України з легкої атлетики

177

04-06 грудня 2006 р. вiдбулась науково-практична конференцiя тренерiв збiрної команди України з легкої атлетики. Загалом близько 100 тренерiв з усiх регiонiв України були її учасниками.

        04-06 грудня 2006 р. вiдбулась науково-практична конференцiя тренерiв збiрної команди України з легкої атлетики. Загалом близько 100 тренерiв з усiх регiонiв України були її учасниками.
         В конференцiї взяли участь: заступник Мiнiстра у справах сiм’ї, молодi та спорту України Дутчак М. В., Начальник вiддiлу гiмнастики, єдиноборств та легкої атлетики Мiнсiм’ямолодьспорт Уманець М.Д., Президент Федерацiї легкої атлетики України Борзов В.П.  
        Перший вiце-президент ФЛАУ, Державний тренер України Александров В.Ф. iрунтовно доповiв про виступи легкоатлетiв у 2006 роцi. У свiтовому рейтингу спортсменiв до перших десяток входять 11 українських легкоатлетiв. Крiм того, що за останнє десятирiччя на Олiмпiйських iграх Україна, в неофiцiйному командному залiку входить до найсильнiших, зростає число наших спортсменiв-фiналiстiв. Поряд з досвiдченими професiоналами, вдало виступають юнiори. Так, було вiдзначено виступи юнiорiв на Чемпiонатi свiту 15-20 серпня 2006 р. у Пекiнi. Загалом з 30-ти молодих спортсменiв, на змаганнях 13-ро покращили свiй власний результат. В загальнокомандному залiку Україна змогла пiднятись з 10 мiсця у 2004 р. на 6-те у 2006 р.  
        З тривалою доповiддю виступив проф. В.М. Платонов, ректор Нацiонального унiверситету фiзичного виховання i спорту. В презентацiї теж було пiдбито пiдсумки виступiв легкоатлетiв України на трьох останнiх лiтнiй олiмпiадах. В неофiцiйному командному залiку Україна була на 11-му мiсцi в Атлантi (1996), на 13 у Сiднеї (2000) та 10 в Афiнах (2004). В той же час значна частина кiлькагодинної доповiдi була присвячена широкому висвiтленню питань аеробної системи енергозабезпечення; сучасної системи багаторiчної пiдготовки спортсменiв; перiодизацiї рiчної пiдготовки спортсменiв (традицiйнi пiдходи та шляхи модернiзацiї); побудови тренувального процесу в мiкроциклах; орiєнтацiї та iндивiдуалiзацiї процесу спортивної пiдготовки.   
        На другий день роботу конференцiї було продовжено на секцiйних засiданнях. Обговорення актуальних питань роботи тренерiв проводилось за наступними напрямами: спринт, стрибки, метання, багатоборство та витривалiсть. В обговореннi активну участь приймав керiвний склад ФЛАУ у складi: Президента Борзова В.П., Першого вiце-президента Александрова В.Ф., генерального секретаря Гоцула i.Є., Начальника вiддiлу органiзацiї та проведення змагань Зенкова М.П. 
        В останнiй, третiй, день конференцiї було пiдбито пiдсумки проведеної роботи. Учасники конференцiї одностайно зiйшлися на необхiдностi регулярного проведення подiбних заходiв, де тренери отримують можливiсть безпосереднього обмiну досвiдом. В подальшому це дозволяє тренерам ефективнiше будувати свою роботу зi спортсменами, досягати нових вершин. 

        

Попередня статтяСтатистика за останнi роки
Наступна статтяПеремога українки на Чемпiонатi Європи з кросу