Засiдання виконавчого комiтету федерацiї вiд 14.12.06 р.

206

14 грудня 2006 р. проведено чергове засiдання виконавчого комiтету Федерацiї. Перш за все було заслухано iнформацiю про виступ команди України на Чемпiонатi Європи з кросу

       Перш за все було заслухано iнформацiю про виступ команди України на Чемпiонатi Європи з кросу, де, як ми вже повiдомляли, вперше дiвчина-українка Тетяна Головченко здобула перемогу. Там же вдало проявили себе юнiорки (7-е командне мiсце) та юнiори (11-те командне мiсце).

        Голосуванням членiв виконавчого комiтету Федерацiї було визначено 10 кращих легкоатлетiв року. Це:

  1. Гешко iван;
  2. Тетяна Терещук-Антiпова;
  3. Лукашевич Олексiй;
  4. Блонська Людмила;
  5. Головченко Тетяна;
  6. Лебiдь Сергiй;
  7. Баранiвський Дмитро;
  8. Ребрик Вiра;
  9. Саладуха Ольга;
  10. Авраменко Роман.
        Краща десятка тренерiв тiсно прив`язана до списку кращих легкоатлетiв i складається з їх наставникiв.  
        На наступний рiк було затверджено списки кандидатiв в Олiмпiйську команду по групам видiв та списки кандидатiв юнакiв (1990-92 рр.), юнiорiв (1988-1989) та молодi (1985-87) до збiрної команди України з легкої атлетики. Цю iнформацiю згодом буде оприлюднено на сайтi.
        З метою об`єктивного визначення найбiльш квалiфiкованих суддiв з легкоатлетичного спорту України, було прийнято нове Положення про визначення 10-ти кращих суддiв. Вiдповiдно до нього по закiнченню кожного змагання органiзацiйний делегат ФЛАУ оцiнює роботу  технiчного делегата, керiвника змагань, головного секретаря змагань – добре, задовiльно, незадовiльно. Керiвник змагань визначає десять кращих суддiв змагання. (Матерiали направляються до Президiї Колегiї суддiв ФЛАУ).
        За пiдсумками змагань року Президiя Колегiї суддiв на пiдставi одержаних даних таємним голосуванням визначає рейтинг 10 кращих суддiв легкоатлетичного спорту. Колегiя суддiв  виносить рiшення на засiдання Виконкому ФЛАУ для затвердження. Кращi суддi легкоатлетичного спорту нагороджуються дипломами ФЛАУ та грошовою винагородою.
        Вiдповiдно до регламентних документiв Мiжнародної легкоатлетичної асоцiацiї (IAAF), право на проведення всiх легкоатлетичних змагань належать нацiональним федерацiям, членам мiжнародних iнститутiв. Таким чином було вiдкликано право на проведення будь-яких змагань ветеранiв легкої атлетики у Асоцiацiї ветеранiв легкої атлетики (АВЛАУ). Корецькому В.М. було делеговано створити комiсiю при Федерацiї, що буде координувати роботу з ветеранами легкоатлетичного спорту.
        Було прийнято рiшення про висунення кандидатур на виборнi посади Європейської легкоатлетичної асоцiацiї – президента ФЛАУ Борзова В.П. у члени Ради ЄАА (Member Council EAA) та генерального секретаря ФЛАУ Гоцула i.Є. у члени Комiтету розвитку ЄАА (EAA Development Committee).
        Наступне зсiдання виконавчого комiтету Федерацiї вiдбудеться у Запорiжжi, 23 сiчня 2007 р., засiдання президiї Федерацiї вiдбудеться 14 лютого 2007 р. у Сумах.
 
    

Попередня статтяМатерiали конференцiї тренерiв у груднi 2006 р.
Наступна статтяЩочетверга легкоатлети в прямому ефiрi радіо ЕРА