Конкурс для студентів університетів фізичного виховання і спорту

207

Конкурс в галузі “Фізичне виховання та спорт” проводимиться з наступних спеціальностей:     

Конкурс в галузі “Фізичне виховання та спорт” проводимиться з наступних спеціальностей:

– Фізичне виховання;
– Олімпійський і професійний спорт;
– Фізична реабілітація.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, у ньому можуть брати участь студенти усіх форм навчання, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищому навчальному закладі України.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем галузі “Фізичне виховання та спорт”, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у практику або застосовані в навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Наукові роботи представляються державною мовою. Конкурс проводиться у два тури: перший тур — у всіх вищих навчальних закладах України до лютого 2007 року, другий тур — у формі наукової конференції (захист робіт претендентами у переможці) на базі Львівського державного університету фізичної культури 17-18 травня 2007 року.

Роботи переможців першого туру приймаються до 1 березня 2007 року не більше трьох з кожної спеціальності від вузу (з приміткою “На конкурс”).

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у практику, навчальний процес.

Голова галузевої конкурсної комісії, проректор з наукової роботи ЛДУФК Оксана Вацеба, секретар університетської конкурсної комісії Христина Гурінович.

Дата проведення – 17.04.2007 – 18.04.2007

Місце проведення – м. Львів, вул. Костюшка, 11, Львівський державний університет фізичної культури

Тел.: +38 (0322) 74-12-23; 72-68-00, 72-75-61