Збройнi сили України орiєнтованi на спорт вищих досягнень

183

Щоб дiзнатися про стан розвитку легкоатлетичного спорту в збройних силах України, ми поставили кiлька питань майору збройних сил України Мазуру Євгену iвановичу.

Щоб дiзнатися про стан розвитку легкоатлетичного спорту в збройних силах України, ми поставили кiлька питань майору збройних сил України Мазуру Євгену iвановичу.
 
Чому зменшилася кiлькiсть змагань, що проводить СК ЗСУ?
 
Це пов’язане лише з недофiнансуванням СК ЗСУ. Ми орiєнтуємося у своїй роботi лише на спорт вищих досягнень, на вiдмiну вiд “Динамо”.
 
Але на Олiмпiйських iграх майже усi медалi завоювало саме “Динамо”. Складається враження, що команда була складена лише з динамiвцiв?
 
Я з вами не згоден. Фактично третя частина команди були представниками СК ЗСУ, лише в легкiй атлетицi виступали 19 осiб.
 
З реформуванням збройних сил та переходом до професiйної армiї чи стане клуб професiйним?
 
На мiй погляд, вiн вже зараз є професiйним. Спортсмени, якi виступають за клуб, є працiвниками збройних сил та обiймають посади спортсменiв-iнструкторiв.
 
Але професiйний клуб – це самодостатня структура, в тому числi i у фiнансовому планi. Чи буде армiя надалi пiдтримувати не солдат, а спортсменiв високого класу?
 
Я думаю так, оскiльки українська команда одна з найсильнiших у свiтi. Вона посiла четверте мiсце на всесвiтнiх iграх серед вiйськовослужбовцiв.
Зараз iде реформування та скорочення збройних сил, нас це також торкається, тому ми i орiєнтуємося у своїй роботi на спортсменiв високого класу. Ми трохи зменшили свою присутнiсть на початковому рiвнi пiдготовки.
 
Тобто ви хочете сказати, що у майбутньому ви зiштовхнетеся з нестачею кадрiв i будете “зманювати” спортсменiв з iнших клубiв?
 
У нас лише одна спортивна школа i ми змушенi впритул займатися селекцiєю i створювати найкращi умови для своїх спортсменiв. Хай буде небагато, але найкращi.
 
На кого ви покладаєте головнi надiї у цьому сезонi?
 
Ну по-перше це Зюськов. Дуже сильний хлопець, та не дивиться на авторитет того ж Лукашевича – вiн сам намагається пробитися нагору, але на мiжнародних стартах йому поки що, нажаль, не щастить. Скварук вже вилiкував травму та посилено тренується, думаю, вiн ще покаже свiй клас, також i Антонова. Висотницi мають показати цього сезону гарнi результати. i Паламар, i Стьопiна, i Михальченко можуть будь-кому у свiтi скласти серйозну конкуренцiю.
Ми плануємо омолодження складу та  проводимо селекцiйну роботу серед солдат строкової служби. У нас є декiлька молодих перспективних атлетiв, яких ми плануємо цього року призвати до рядiв збройних сил. Наприклад, Виноградов, Крiмаренко, Лабовський, Трохименко.
 
ФЛАУ планує провести лiтнiй чемпiонат серед професiйних клубiв. Як ви це оцiнюєте? Чи буде брати в ньому участь команда СК Збройних сил України?
 
Це гарна iдея. Ми обов’язково вiзьмемо в ньому участь. Я за спортивнi клуби, але країна, на мiй погляд, ще недоросла у економiчному планi. Хотiлося б побачити положення про клуби, умови переходу спортсменiв iз клубу в клуб, як регламентуються виступи за той чи iнший клуб, як бути зi спортсменами, якi виступають за закордоннi клуби.