Катар чотири днi прийматиме засiдання iААФ

230

На наступнi кiлька днiв Катар стане мiсцем серiї важливих зустрiчей представникiв iААФ, починаючи з сьогоднiшнiх засiдань комiсiї розвитку та комiсiї змагань, продовжуючи засiданням комiсiї маркетингу у п’ятницю та завершуючи засiданням Ради iААФ, яке пройде у столицi країни, мiстi Доха, цих вихiдних.

На наступнi кiлька днiв Катар стане мiсцем серiї важливих зустрiчей представникiв iААФ, починаючи з сьогоднiшнiх засiдань комiсiї розвитку та комiсiї змагань, продовжуючи засiданням комiсiї маркетингу у п’ятницю та завершуючи засiданням Ради iААФ, яке пройде у столицi країни, мiстi Доха, цих вихiдних.
 
Перед вивченням пропозицiй щодо змiни правил змагань, якi будуть виноситись на розгляд 45-го Конгресу iААФ, що вiдбудеться у Гельсiнкi 3-4 серпня, Рада, окрiм доповiдей президента, генерального секретаря та почесного скарбника, заслухає доповiдi 10-ти комiтетiв та комiсiй.
 
На розгляд Конгресу, найвищого керiвного органу iААФ, буде представлено мiнiмум 207 пропозицiй щодо змiни технiчних правил та 14 змiн до конституцiї iААФ, оскiльки Рада також може внести ще декiлька пропозицiй, керуючись результатами засiдань у Досi.
 
Серед пунктiв, що будуть обговорюватися найактивнiше будуть питання переходiв атлетiв мiж федерацiями, членами iААФ, правило фальш-старту та майбутнє церемонiй нагородження, якi потребують дуже багато часу у програмi змагань.
 
Окрiм дискусiй про змiни до правил, Рада визначить статус Всесвiтнього легкоатлетичного плану на теперiшнiй момент та мiсце проведення чемпiонату Свiту серед молодi 2007-го року.
 
На завершення засiдання Ради, з доповiддю про пiдготовку виступатимуть представники оргкомiтетiв чотирьох змагань всесвiтньої легкоатлетичної серiї, що залишилися цього року: чемпiонату Свiту серед молодi (Маракеш), чемпiонату Свiту з легкої атлетики (Гельсiнкi), всесвiтнього легкоатлетичного фiналу (Монако) та чемпiонату Свiту з пiв-марафону (Едмонтон).
 
Подробицi основних рiшень, прийнятих Радою, будуть опублiкованi на iнтернет-сайтi iААФ: www.iaaf.org
 
за матерiалами прес-служби iААФ
 

Попередня статтяОсобливостi мобiлiзацiї енергетичних механiзмiв при виконаннi фiзичних навантажень рiзного характеру у легкоатлетiв, якi спецiалiзуються у бiгу на рiзнi дистанцiї
Наступна статтяЗасiдання виконавчого комiтету ФЛАУ