Засiдання виконавчого комiтету ФЛАУ

189

Сьогоднi, 8 квiтня, вiдбудеться засiдання виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики України. На порядку денному наступнi питання:

1. Затвердження  протоколу   засiдання    виконавчого   комiтету  ФЛАУ   вiд  14 березня  2005 року № 6.
2.  Про затвердження  критерiїв  та умов вiдбору до складу збiрних команд України для участi в офiцiйних мiжнародних змаганнях 2005 року.
3. Про внесення змiн до календаря спортивних заходiв з легкоатлетичного спорту 2005 року та затвердження положень змагань лiтнього перiоду згiдно нової редакцiї календаря спортивних заходiв 2005 року.
4. Про затвердження рiчного звiту в iААФ про роботу федерацiї легкої атлетики України за 2004 рiк.
5. Про затвердження складу комiтетiв i комiсiй ФЛАУ та положень про їх дiяльнiсть.
6.  Про призначення:
·              учасникiв мiжнародного семiнару для тренерiв  з метань 27-30 квiтня 2005 року в м. Києвi (Україна);
·              делегатiв на семiнар операторiв електронного хронометражу i стартерiв  25-28 травня 2005 року в м. Москва ( Росiя).
7. Про затвердження чисельного складу офiцiйної делегацiї України на чемпiонат  Європи з гiрського бiгу 10 липня 2005 року в м. Хайлiгенблюд (Австрiя) ;
8. Про створення комiсiї по внесенню змiн до Уставу та нормативних документiв ФЛАУ згiдно Конституцiї iААФ.
9. Про призначення стипендiй НОК.
10. Рiзне.