КРИТЕРiЇ ТА УМОВИ ВiДБОРУ ДО СКЛАДУ ЗБiРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ для участi в офiцiйних мiжнародних змаганнях 2005 року

168

 

КРИТЕРiЇ ТА УМОВИ ВiДБОРУ ДО СКЛАДУ ЗБiРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ

ДЛЯ УЧАСТi В ОФiЦiЙНИХ МiЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2005 року
 
  1. Головна тренерська рада формує своєї пропозицiї на пiдставi запропонованих рiшень тренерських рад з вiдов легкої атлетики.
  2. Виконком ФЛАУ затверджує склад делегацiї на участь в офiцiйних мiжнародних змаганнях. Виконком Федерацiї при затвердженнi делегацiй орiєнтується на свiтовий рейтинг спортсменiв, запропонованих головної тренер ской Радою, регламентами ЕАА та iААФ.
 
              ОСНОВНi ОФiЦiНi МiЖНАРОДНi ЗМАГАНЯ 2005 року
 
   Перелiк змагань
Вiдбiркови змагання
              Особливi умови
 
1.
04-06.03   Мадрид
Чемпiонат Європи у примiщеннi
Чемпiонат України
Виконання нормативу “А”,  участь в чемпiонатi України та не нижче 8 мiсця у рейтингу Європи
2.
12-13.03   Мерсiн
Кубок Європи з метань
Чемпiонат України
Рiшення тренерської ради з метань та  ФЛАУ
3.
21.05   Мiшкольц
Кубок Європи з ходьби
Чемпiонат України
Рiшення тренерської ради з ходьби та  ФЛАУ
4.
18-19.06   Флоренцiя
Кубок Європи – жiнки
Кубок України
Рiшення головної  тренерської ради  та  ФЛАУ
5.
18-19.06   Лейрiя
Кубок Європи – чоловiки
Кубок України
Рiшення головної  тренерської ради  та  ФЛАУ
 
6.
02-03.07     Бидгощ
Кубок Європи з багатоборств – жiнки
Кубок України та офiцiйнi мiжнароднi змагання
Рiшення головної  тренерської ради  та  ФЛАУ
 
7.
02-03.07   Йiваскуля
Кубок Європи з багатоборств – чоловiки
Кубок України та офiцiйнi мiжнароднi змагання
Рiшення головної  тренерської ради  та  ФЛАУ
 
8.
02-08.07   Лiгано
Юнацький Олiмпiй-ський фестиваль Європи
Юнацький чемпiонат України
Виконання нормативу допуску
 
9.
13-17.07  Маракеш
юнацький чемпiонат свiту
Юнацький чемпiонат України
Виконання нормативу допуску,  перше мiсце на чемпiонатi України та не нижче 10 мiсця у свiтовому рейтингу
 
10.
14-17.07    Ерфурт
Молодiжний чемпiонат Європи
Чемпiонат України та офiцiйнi мiжнароднi змагання
Виконання нормативу “А”,  участь в чемпiонатi України та не нижче 10 мiсця у рейтингу Європи
 
11.
21-24.07    Каунас
Юнiорський чемпiонат Європи
Чемпiонат України
(зональнi та фiнал)
Виконання нормативу “А”,  участь в чемпiонатi України та не нижче 10 мiсця у рейтингу Європи
 
12.
06-14.08   Гельсiнкi
Чемпiонат свiту
Чемпiонат України та офiцiйнi мiжнароднi змагання за перiод з
 1.06 – 24.07
Виконання нормативу “А”,  участь в чемпiонатi України та не нижче 10 мiсця у свiтовому рейтингу
 
 
                  
 
 
 
 
ЧЕМПiОНАТ    СВiТУ   06-14.08  Гельсiнкi
 
                                         Нормативи допуску iААФ    
 
              Чоловiки                                       Вид                                               Жiнки
                    10.21
                100 м
                 11.30
                    20.59
                200 м
                 22.97
                    45.55
                400 м
                 51.50
                    1.45.40
                800 м
                 2.00.00
                    3.36.20
                1500 м
                 4.05.80
                    13.21.50
                5000 м
                 15.08.70
                    27.49.00
                10000 м
                 31.40.00
                    2.18.00
                 марафон
                 2.37.00
                    8.24.60
                 3000 с п.
                 9.50.00
                    13.55
           110 100 сб     
                 12.96
                    49.20
                  400 сб
                 55.60
                    1.23.00
                  20 км
                 1.33.30
                    4.00.00
                  50 км
                
                    39.00
                  4х100 м
                 44.00
                    3.04.00
                  4х400 м
                 3.31.00
                    8050
                багатоборства
                 6100
                    2.30
                 висота
                 1.95
                    5.75
                 жердина
                 4.45
                    8.20
                 довжина
                 6.75
                    17.10
                 потрiйний
                 14.30
                    20.50
                 ядро
                 18.55
                    65.00
                 диск
                 62.00
                    78.65
                 молот
                 69.50
                    81.80
                 спис
                 62.00