Конгрес ЄАА

210

16 квiтня 2005 року у готелi “Гранд Юнiон” словенського мiста Любляна пройде 19-й Європейський легкоатлетичний Конгрес. Одною з найголовнiших тем обговорення Конгресом буде узгодження проведення чемпiонатiв Європи.

16 квiтня 2005 року у готелi “Гранд Юнiон” словенського мiста Любляна пройде 19-й Європейський легкоатлетичний Конгрес.
Одною з найголовнiших тем обговорення Конгресом буде узгодження проведення чемпiонатiв Європи.
На своїй зустрiчi у Мадридi, 7 березня 2005 року, рада ЄАА погодилася пiдтримати намагання проводити 2 чемпiонати Європи за чотирирiчний цикл змагань ЄАА, але за певних умов.
Рада вирiшила, що проведення другого чемпiонату Європи було б бажаним, якщо календар мiжнародних змагань може бути реструктуровано таким чином, щоб не завдати фiнансової шкоди легкiй атлетицi. Другою умовою є узгодження таких змiн з iААФ та зацiкавленими структурами. Також Рада наголосила, що риск, пов’язаний з проведенням чемпiонату Європи у олiмпiйський рiк, буде дуже значним, а пропозицiя проводити чемпiонат у цi строки не вiдповiдає iнтересам ЄАА.
Рада представить свою доповiдь на розгляд Конгресу та буде рекомендувати провести дискусiї мiж усiма зацiкавленими сторонами.
Друге головне питання Конгресу – чи варто залишати у програмi чемпiонату Європи у примiщеннi бiг на 200м для жiнок та чоловiкiв, чи прибрати, як це зробила на чемпiонатах Свiту у примiщеннi iААФ.
На Конгресi ЄАА планує нагородити осiб, якi зробили значний вклад у розвиток виду за останнi роки, а також за успiшну реалiзацiю розробок та проектiв Європейської асоцiацiї.
Засiдання Ради ЄАА також вiдбудеться у Люблянi 15 та 17 квiтня 2005 року.
Україну на Конгресi ЄАА представлятимуть президент Федерацiї легкої атлетики України Валерiй Борзов та генеральний секретар ФЛАУ iгор Гоцул.