Вiтаємо з ювiлеєм

200

Спортивнi товариства, як i люди, мають час народження. Для фiзкультурно-спортивного товариства “Спартак” – це квiтень 1935 року. Вчора, 13 квiтня, вiн вiдзначив свiй 70-рiчний ювiлей. Спорттовариство дало назву великому спортивному руху – спартакiадам, що завжди стають спортивним святом, оглядом сили, мiцi народу.

Спортивнi товариства, як i люди, мають час народження. Для фiзкультурно-спортивного товариства “Спартак” – це квiтень 1935 року. Вчора, 13 квiтня, вiн вiдзначив свiй 70-рiчний ювiлей.
Спорттовариство дало назву великому спортивному руху – спартакiадам, що завжди стають спортивним святом, оглядом сили, мiцi народу.
Золотими лiтерами вписанi в iсторiю української та свiтової легкої атлетики iмена видатних спортсменiв та їх тренерiв: Володимира Голубничого, Людмили Джигалової, Марiї Пiнiгiної, Василя Полякова, Петра iванова, Владислава Зелiнського.
Славетне народне фiзкультурно-спортивне товариство “Спартак” набирає оберти, з оптимiзмом дивиться у майбутнє. Все, що зроблено за цi роки i авторитет, який має фiзкультурно-спортивне товариство “Спартак” в Українi – це дуже велика i копiтка робота багатьох поколiнь спартакiвцiв, керiвникiв всiх рiвнiв, якi працювали в товариствi i працюють в теперiшнiй час, впроваджуючи славнi спартакiвськi традицiї.
За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку фiзичної культури i спорту та з нагоди 70-рiччя ФСТ “Спартак” головному тренеру з легкої атлетики зi спринту та бар’єрного бiгу Валерiю Євгеновичу Чередниченку була вручена подяка вiд Кабiнету мiнiстрiв України.
“Я працював у “Спартаку” з 1969 року, тому менi дуже приємно отримати подяку вiд Кабiнету мiнiстрiв України за внесок у розвиток фiзичної культури i спорту”,- каже Валерiй Чередниченко.
Федерацiя легкої атлетики України щиро вiтає спортивне товариство “Спартак” з ювiлеєм, а Валерiя Євгеновича з почесною нагородою.  

Попередня статтяНе матерiальне, але моральне задоволення
Наступна статтяКонгрес ЄАА