Спонсори є лише у окремих спортсменiв

184

Ми продовжуємо збирати iнформацiю про стан розвитку легкої атлетики у регiонах України та публiкувати iнтерв’ю з головами обласних Федерацiй. Сьогоднi ми спiлкувалися з президентом Федерацiї легкої атлетики Житомирської областi Нiкiтiним Анатолiєм Вiкторовичем.

Ми продовжуємо збирати iнформацiю про стан розвитку легкої атлетики у регiонах України та публiкувати iнтерв’ю з головами обласних Федерацiй. Сьогоднi ми спiлкувалися з президентом Федерацiї легкої атлетики Житомирської областi Нiкiтiним Анатолiєм Вiкторовичем.

Анатолiю Вiкторовичу, на кого зi спортсменiв своєї областi ви покладаєте головнi надiї лiтнього сезону?
У Житомирськiй областi є цiла плеяда гарних атлетiв. Спортсмени Житомирщини претендують на три мiсця на Кубку Європи зi спортивної ходьби, а взагалi-то у нас достойних спортсменiв вистачає – це i Венгловський, i Шевчук, Грищук, Нiкiтiна, Подакiн, Ремковський та iншi.
Яке ваше вiдношення до запровадження клубної системи в українськiй легкiй атлетицi?
На мою думку, ми вiд неї нiкуди не дiнемося. Але її розвиток стримують умови, в яких зараз опинився спорт. Серед головних причин вiдсутнiсть законодавчої бази та умов фiнансування таких органiзацiй. На сьогоднi, у Житомирськiй областi немає професiйних спортивних клубiв, є лише клуби при навчальних закладах.
Як фiнансується легка атлетика у регiонi?
Фiнансова та матерiальна бази знаходяться у край поганому станi. Доводиться постiйно займатися пошуком спонсорiв, але не дуже виходить – заважає низька популярнiсть виду та законодавча база щодо спонсорства.
Лiтнi спортивнi бази знаходяться у жахливому станi, зимових – немає взагалi.
Нещодавно, за рiшенням суду було повернуто до державної власностi базу футбольного клубу. В областi знайшлися приватнi особи, якi хочуть викупити стадiон та зробити з нього арену свiтового рiвня. Але керiвництво областi не допускає їх до участi у тендерi, а хто допущений – не має грошей реалiзувати цей проект.
Федерацiя не має власного офiсу, оргтехнiкою користуємося власною, спонсори є тiльки у конкретних спортсменiв, а штату доводиться працювати на громадських засадах.
Якi вашi побажання до федерацiї легкої атлетики України?
По-перше, розширити кiлькiсть змагань серед спортсменiв юнацького вiку. Ранiше проводилися старти “Надiя”, спартакiади школярiв – це була гарна база для селекцiйної роботи.
Також, хочу виразити вдячнiсть ФЛАУ за органiзацiю семiнарiв, якi вiдвiдують нашi суддi, та допомогу у впорядкуваннi документацiї обласної федерацiї.