Схвалена мiжнародна конвенцiя проти допiнга в спортi

202

На конференцiї ЮНЕСКО в Парижi одноголосно схвалена мiжнародна конвенцiя проти допiнга в спортi. Це перший юридичний документ такого роду, який має унiверсальний характер i обов’язковий для всiх учасникiв.

На конференцiї ЮНЕСКО в Парижi одноголосно схвалена мiжнародна конвенцiя проти допiнга в спортi.

Це перший юридичний документ такого роду, який має унiверсальний характер i обов`язковий для всiх учасникiв. Вiн пропонує урядам всiх держав-членiв юридичну основу для боротьби з цiєю глобальною проблемою, повiдомляє центр новин ООН.

Проблема допiнга хвилює суспiльство вже давно. Такi заходи, як аналiз на використання речовин, заборонених Мiжнародною олiмпiйською хартiєю проти допiнга в спортi, прийнятою в 1988 роцi, виявилися неефективними, оскiльки вони не зобов`язують всiх учасникiв без виключення дотримуватися узгоджених правил. Наприклад, Квебекськiй унiверситет провiв дослiдження, в результатi якого з`ясувалося що 26% атлетiв-любителiв, якi брали участь в опитуваннi, хоч би раз за останнiй рiк використовували допiнг.

Випадки застосування допiнга професiйними атлетами часто супроводжуються гучними газетними скандалами, проте використання заборонених речовин любителями зазвичай не вдається до розголосу.

Як показало дослiдження Євросоюзу, проведене в 2002 роцi, майже 6% всiх вiдвiдувачiв спортзалiв в декiлькох європейських країнах визнали, що вони використовували допiнг, щоб полiпшити свої результати.

Мiжнародна конвенцiя йде далi, нiж будь-якi заходи по боротьбi з допiнгом в спортi, прийнятi до цих пiр. Вона передбачає стандартизацiю правил тестування на допiнг i встановлення однакових санкцiй вiдносно порушникiв, включаючи тести без попереднього повiдомлення до i в ходi спортивних змагань.

Бiльш того, конвенцiя закликає всiх учасникiв придiляти бiльше уваги профiлактицi порушення. Вона зобов`язує учасникiв розробити i здiйснювати освiтнi програми про шкоду допiнга, а також забезпечувати спортсменiв iнформацiєю про їх права i обов`язки i порядок тестування.

Нова конвенцiя заохочуватиме “активну участь спортсменiв i обслуговуючого їх персоналу у всiх аспектах боротьби з допiнгом”.

Попередня статтяАкредитацiя на чемпiонат Європи з кросу
Наступна статтяРЕЧОВИНИ i МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНi ПiД ЧАС ЗМАГАНЬ