Порядок денний засiдання виконкому ФЛАУ

230

04 листопада вiдбудеться засiдання виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики. Пропонуємо вам ознайомитись з порядком денним засiдання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
ЗАСiДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМiТЕТУ ФЕДЕРАЦiЇ
 
4 листопада 2005 року                                                                                  м. Київ

1. Затвердження  протоколiв   засiдання    виконавчого   комiтету  ФЛАУ   вiд 7 жовтня  2005 року № 15 та вiд 19 жовтня 2005 року №16.

2.  Про пiдсумки  участi збiрної команди України з легкої атлетики у:
·        чемпiонатi стран СНД i Балтiї з легкоатлетичного кросу 7-9 жовтня 2005 року у м. Оренбурзi ( Росiя)
 
3. Про пiдсумки проведення:
·        чемпiонату України  з кросу 29-30 жовтня 2005 року в м. Кiровоградi.
 
4. Затвердження  складу офiцiйної делегацiї:
·        на 12-й SPAR  Чемпiонат Європи з кросу 11 грудня 2005 року в м. Тiльбург (Нiдерланди).
 
5. Про затвердження календаря  спортивних заходiв з легкоатлетичного спорту 2006 року  та  основних  вимог до положень  про змагання.
 
6. Про затвердження положень:
·        “Про порядок формування збiрної команди України з легкої атлетики”;
·        “Про критерiї та умови вiдбору спортсменiв до збiрної команди України з легкої атлетики”
 
7. Про комiтети i комiсiї  ФЛАУ.
 
8. Про iнцидент в готелi Кемпiнськi в перiод участi збiрної команди юнакiв України в 4 юнацькому чемпiонатi свiту 13-17 липня 2005 року в м. Марракеш (Марокко).
 
9. Про внесення змiн до штатного розпису Федерацiї легкої атлетики України.
 
10. Затвердження положення “Про порядок вступу та порядок сплати вступних i членських внескiв Федерацiї легкої атлетики України”
 
11. Про порядок проведення семiнару суддiв в м. Полтава.
 
12. Про порядок реєстрацiї  менеджерiв спортсменiв на  2006 рiк.
 
11. Рiзне.
 

Попередня статтяНарада з питань Олiмпiйського спорту
Наступна статтяєАА розробляє новий маркетинговий план