Звiти технiчних делегатiв

159

На засiданнi виконавчого комiтету ФЛАУ було заслухано звiт комiсiї статистики. По пiдсумках заслуханого було ухвалене рiшення: у майбутньому виносити на засiдання виконкому ФЛАУ питання про виключення з календарю спортивних заходiв тих змагань

На засiданнi виконавчого комiтету ФЛАУ було заслухано звiт комiсiї статистики. По пiдсумках заслуханого було ухвалене рiшення: у майбутньому виносити на засiдання виконкому ФЛАУ питання про виключення з календарю спортивних заходiв тих змагань, технiчнi делегати яких не здали звiт про їх проведення та дисквалiфiкацiю або не прийняття до уваги результатiв, якi показанi на змаганнях, що не входять до календарю спортивних заходiв з легкоатлетичного спорту або iснують випадки порушення положень про цi змагання, або правил їх проведення. Виконання рiшення доручене комiсiї статистики разом з колегiєю суддiв України.