Легка атлетика – звiт за 2001-2005 роки

207

46 номерiв Олiмпiйської програми. Можливий повний склад Олiмпiйської команди 140 спортсменiв. У 38 номерах Олiмпiйської програми 92 Українських легкоатлетiв мали допуск на участь в Олiмпiадi 2004 року – виступали за нацiональну збiрну команду 54 спортсмени.

46 номерiв Олiмпiйської програми
Можливий повний склад Олiмпiйської команди 140 спортсменiв
У 38 номерах Олiмпiйської програми 92 Українських легкоатлетiв мали допуск на участь в Олiмпiадi 2004 року, виступали за нацiональну збiрну команду 54 спортсмени.
Олiмпiада 2000 року – 2 медалi i 7 спортсменiв, що зайняли 1-6 мiсце
Олiмпiада 2004 року – 4 медалi i 9 спортсменiв, що зайняли 1-6 мiсце
iнфраструктура:
ДЮСШ – 687
СДЮШОР – 29
УОР, УФК – 14
ШВСМ – 24
Кiлькiсть учнiв в спортивних школах – 86384
Штатних тренерiв – 1658 з них з першою i вищою категорiєю – 619
Пiдготовлено за 4 роки:
МСМК – 64
МС – 254
1-6 мiсце – чемпiонати свiту i Олiмпiада (основний склад) – 31
1-6 мiсце – чемпiонати свiту i Європи (резервний склад) – 71
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНi СПОРТИВНi СПОРУДИ:
Кiлькiсть стадiонiв на рiвнi мiжнародних стандартiв – 3
Кiлькiсть манежiв на рiвнi мiжнародних стандартiв – 1
Кiлькiсть стадiонiв для тренувального процесу середньої i старшої вiкових груп бiльше 300
МiЖНАРОДНИЙ КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ
Всього щорiчно проводиться до 16 чемпiонатiв, Кубкiв свiту i Європи за участю нацiональних збiрних команд.
Щорiчно проводиться серiя мiжнародних змагань за участю окремих спортсменiв України до 50 змагань на рiк.
У 2005 роцi:
Взяли участь в 16 мiжнародних змаганнях на рiвнi нацiональних збiрних команд.
Досягнення:
Чемпiонат свiту – 1 медаль
Всесвiтнiй фiнал – 3 медалi
Чемпiонат Європи – 7 медалей
Чемпiонат Європi з кросу – 2 медалi
Резервний склад:
Чемпiонат свiту – 4 медалi
Чемпiонати Європи – 9 медалей
ВСЕУКРАЇНСЬКi ЗМАГАННЯ:
Проведено 41 змагання, брало участь 6400 спортсменiв
З них 17 для юнакiв, юнiорiв i молодi
Пiд контролем ФЛАУ проведено за 2005 рiк бiльше 500 змагань обласного i мiжрегiонального рiвня, в яких взяли участь бiльше 70000 спортсменiв.
 
В.Александров