Семiнар для суддiв за програмою ТОЕCS

222

Курси першого рiвня з пiдготовки та сертифiкацiї суддiв за програмою TOECS органiзованi Технiчним комiтетом Федерацiї легкої атлетики України у м. Донецьку. Термiн проведення курсiв : 05 – 08 квiтня 2006 року.

Курси першого рiвня з пiдготовки та сертифiкацiї суддiв за програмою TOECS органiзованi Технiчним комiтетом Федерацiї легкої атлетики України у м. Донецьку.
Термiн проведення курсiв :  05 – 08 квiтня 2006 року.
Склад слухачiв курсiв : чоловiкiв – 13, жiнок – 11. всього – 24 особи
Мiсце проведення курсiв : навчально-методичний кабiнет Спецiалiзованої дитячо-юнацької спортивної школи олiмпiйського резерву з легкої атлетики м. Донецька..
Аудиторiя обладнана ОНР-проектором, вiдеомагнiтофоном.
Практичнi заняття проводились у легкоатлетичному манежi школи.
Робоча мова – росiйська
Лектори курсiв – Карпюк Юрiй iванович
Пуртова Аза Бронiславiвна
Бєлуха Наталiя В’ячеславiвна
За пiдсумками письмового iспиту оцiнки “вiдмiнно” отримали 3 слухачi, “добре” – 5, “задовiльно” – 10, “незадовiльно” – 3, не прибули на iспит – 3 слухачi.
На пiдставi анкетування респонденти дали високу оцiнку лекцiйного матерiалу, а також викладацькiй майстерностi всiх лекторiв. Проведення семiнару сприяло значному пiдвищенню професiйних знань та навичок слухачiв у проведеннi змагань з легкої атлетики.

Попередня статтяНовий рекорд свiту
Наступна статтяЦИРКУЛЯРНИЙ ЛИСТ