ЦИРКУЛЯРНИЙ ЛИСТ

198

Тема: Про грошову допомогу регiональним федерацiям

ЦИРКУЛЯРНИЙ ЛИСТ

Тема: Про  грошову допомогу регiональним федерацiям

 
Федерацiя легкої атлетики України, маючи за мету матерiальну допомогу регiональним федерацiям легкої атлетики, встановлює:
1.     Виплачувати регiональним федерацiям грошову допомогу.
2.     Розмiр допомоги та термiни її надання встановлюється на виконкомi ФЛАУ.
3.     Грошi перераховуються лише на поточний рахунок регiональної федерацiї.
4.     Претендувати на матерiальну допомогу можуть усi регiональнi федерацiї якщо:
4.1.  регiональна федерацiя у визначений ФЛАУ термiн та у повному обсязi надiслала до офiсу ФЛАУ Рiчний звiт регiональної федерацiї;
4.2.  регiональна федерацiя у визначений ФЛАУ термiн надiслала календар своїх спортивних заходiв;
4.3.  регiональна федерацiя своєчасно надiслала протоколи всiх змагань, що проводилися у її регiонi та входили до календаря ФЛАУ;
4.4.  у разi отримання грошових надходжень, регiональна федерацiя своєчасно надiслала звiт про їх використання.
5.     У разi невиконання вимог п.п. 3 та 4, ФЛАУ:
5.1.  не виплачує  грошову допомогу;
5.2.  за невиконання пункту 4.1. команда регiону втрачає право претендувати на квоту на проживання спортсменiв на змаганнях лiтнього циклу, яку надає ФЛАУ;
5.3.  за невиконання пункту 4.2. команда регiону втрачає право претендувати на квоту на проживання спортсменiв на змаганнях зимового циклу, яку надає ФЛАУ;
 
 
 
5.4.  квота на проживання для спортсменiв команд регiонiв, федерацiї легкої атлетики яких виконали вимоги п.п. 4.1. та 4.2., може бути збiльшена за рахунок квоти, права на яку втраченi згiдно п.п. 5.2. та 5.3.
 
 
 
Президент                                                                    Валерiй Борзов