Змiни у розкладi Чемпiонату Європи 2006 року

226

Шановнi любителi легкої атлетики, пропонуємо вам ознайомитись iз змiнами у розкладi Чемпiонату Європи 2006. Змiни, внесенi на прохання телебачення, ухваленi Радою ЄАА наприкiнцi квiтня. Завантажити розклад Чемпiонату Європи 2006