Юридичний висновок щодо призначення Звітно-виборчої конференції ГС ФЛАУ

233
Юридичний висновок щодо призначення Звітно-виборчої конференції ГС «Федерація легкої атлетики» (далі по тексту – ФЛАУ).
 
Замовник висновку: ГС Федерація легкої атлетики України (на підставі Договору про співпрацю)
 
Питання, поставленні для проведення правового аналізу:
 
1.Відповідність призначення звітно-виборчої конференції ФЛАУ положенням Статуту ГС ФЛАУ та чинного законодавства України;
 
Фабула справи, нормативна оцінка, висновок
 
Відповідно до положення Статуту ФЛАУ, а саме п. 6.1.2. розділу 6, Звітно-виборча Конференція скликається в рік, після проведення літніх Олімпійських ігор, дата та місце проведення якої визначається Радою на засіданні не пізніше ніж за три місяці до проведення Конференції. Рада – постійно діючий вищий керівний орган в період між Конференціями ФЛАУ (п. 6.2.)
 
В рамках Статуту ФЛАУ п. 6.1.2. є імперативною нормою, котра зобов’язує Раду провести звітно-виборчу Конференцію в рік, після проведення Олімпійських ігор, тобто жодних приміток, правових розширених тлумачень та винятків цей пункт не містить.
 
Виходячи з інформації, котра зазначена у запиті ФЛАУ, 15 червня 2016 року у місті Луцьк мало відбутись засідання Ради ФЛАУ, котре не відбулось в силу відсутності необхідної для прийняття рішень кількості членів Ради, тобто відсутності кворуму. Більше того, у 2016 році, це було вже друге засідання Ради, котре не відбулось через відсутність кворуму, а роком раніше, тобто у 2015-му, з п’яти призначених засідань Ради відбулось лише одне (перше).
(Примітка: Третє засідання Ради 2016 року, котре було призначене на 14 вересня в м. Києві також не відбулось по тій самій причині, – відсутність кворуму).
 
Відповідно до п. 6.2.4. Статуту ФЛАУ Рада, будучи постійно діючим керівним органом ФЛАУ, бере на себе зобов’язання за цілий ряд важливих функцій, не виконання яких ставить під загрозу нормальну роботу ФЛАУ, а саме: організовує виконання визначених напрямків роботи ФЛАУ; контролює оперативну діяльність ФЛАУ; затверджує фінансовий звіт за минулий рік та бюджет на наступний; створює комісії ФЛАУ; ухвалює рішення, щодо проведення Конференції ФЛАУ; Затверджує календарний план спортивно-масових заходів; ухвалює рішення про дисциплінарні заходи; розглядає та ухвалює цілий ряд рішень стосовно атлетів, тренерів, суддів, тощо.
Тобто, задля нормального функціонування ФЛАУ, його територіальних осередків, розвитку легкої атлетики та спорту в загалом, Федерація легкої атлетики України повністю залежить від факту наявності кворуму на засіданні Ради. Виходячи з цього, пункт 6.2.5. Статуту ФЛАУ, котрий регламентує процедуру ухвалення Радою рішень містить другий абзац, в якому зазначено:
«У разі необхідності рішення Ради ухвалюються шляхом опитування членів Ради з застосуванням засобів зв’язку (телефон, інтернет, факсимільний зв’язок та інші)»
Обидва абзаци пункту 6.2.5. не є взаємовиключаючими чи взаємозамінюючими. Застосування «другого» абзацу викликане об’єктивною неможливістю виконати вимоги «першого» та на відміну від п. 6.1.2. пункт 6.2.5. має усі ознаки норми диспозитивного характеру.
 
Виходячи з того, що 15 червня засідання Ради ФЛАУ в черговий раз не відбулось через відсутність кворуму, секретаріатом була застосована норма абзацу другого пункту 6.2.5. Статуту ФЛАУ та усім членам Ради ФЛАУ був надісланій протокол №03/2016 від 17 червня 2016 року (в режимі електронного опитування).
 
Посилання на те, що згідно пункту 6.2.5. можуть вирішуватись лише питання порядку денного, а не питання призначення місця та дати проведення звітно-виборчої Конференції є некоректним, так як призначення місця та дати звітно-виборчої Конференції також завжди є питанням порядку денного.
ФЛАУ, призначивши дату та місце звітно-виборчої Конференції шляхом використання пункту 6.2.5. в рамках положень Статуту та не виходячи за межі правового поля, здійснила усі активні процесуальні дії задля виконання п. 6.1.2. та забезпечила можливість проведення обов’язкового заходу, а саме звітно-виборчої Конференції ФЛАУ.
 
З урахуванням того, що усі територіальні федерації легкої атлетики виконали вимоги розділу         8 Статуту ФЛАУ та висунули своїх кандидатів на звітно-виборчу Конференцію, не звернулись до єдиного монопольного органу, котрий встановлює правосуддя в Україні – тобто до суду, то слід вважати, що усі члени ФЛАУ погоджуються з датою та місцем проведення звітно-виборчої Конференції ФЛАУ. 
 
Здійснивши детальний аналіз положень Статуту ФЛАУ та алгоритм дій Секретаріату та членів ФЛАУ, фахівці у галузі права юридичної компанії «Пронін та партнери» приходять до висновку, що призначення звітно-виборчої конференції ФЛАУ повністю та цілком відповідає положенням Статуту ГС ФЛАУ та чинного законодавства України.
 
 
Юрист корпоративного департаменту
ЮК «Пронін та партнери»                                                                Артем Ткаченко
 
Юрист судового департаменту
ЮК «Пронін та партнери»                                                                Соломія Слижук
 
Керуючий партнер
ЮК «Пронін та партнери»                                                                Євген Пронін
Попередня статтяГешко, Цихоцька, Ібрагімов та всі-всі-всі!..
Наступна статтяПонад 200 км за добу!