Положення про Кубок України 2005

254

МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
 
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про Кубок України з легкої атлетики 2005 року

 

1. Цiлi та завдання

Змагання з легкої атлетики на Кубок України проводяться з метою та завдан­нями :
  • подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в державi й залучення населення, в першу чергу молодi, до регулярних занять легкою атлетикою;
  • пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв та проведення
  • пiдсумкiв їх дiяльностi з пiдготовки спортивного резерву;
  • виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України для участi у чемпiонатах свiту, Європи, Кубках Європи та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року;
  • посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
2. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей, м. Києва.
Учасники юнацького вiку до участi у змаганнях не допускаються.
Змагання команднi.
За результатами Кубка України 2004 року команди областей розподiленi на три групи:
група – “А”
група – “В”
група – “С”
1 м. Київ
1 Запорiзька – А. 7
1 Луганська – В.7
2 Донецька
2 Одеська – А. 8
2 Сумська – В.8
3 Днiпропетровська
3 Вiнницька
3 Чернiвецька
4 Київська
4 Кiровоградська
4 Волинська
5 Харкiвська
5 iв.-Франкiвська
5 Миколаївська
6 Рiвненська
6 АР Крим
6 Тернопiльська
7 Черкаська + В. 1
7 Житомирська + С.1
7 Полтавська
8 Львiвська + В. 2
8 Чернiгiвська + С.2
8 Херсонська
 
 
9 Хмельницька
 
 
10 Закарпатська
3. Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться :
Група “А” – 27-28 травня 2005 року у м. Ялта на стадiонi “Авангард”
Група “В” та “С” – 22-23 липня у м. Києвi на стадiонi Нацiонального спортивного комплексу “Олiмпiйський”(приїзд: “А” – 26 травня, “Б””С” – 21 липня )
4. Керiвництво проведенням змагань.
Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням Кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
Мiсцевi органи виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцевi федерацiї АР Крим та м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
5. Програма
Жiнки
Чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
 Стрибки
Метання
100; 200; 400
Висота
Ядро
100; 200; 400
Висота
Ядро
800; 1500
Жердина
Диск
800; 1500
Жердина
Диск
 3000 5000
Довжина
Молот
3000, 5000;
Довжина
Молот
100 з/б; 400 з/б
Потрiйний
Спис
110 з/б; 400 з/б
Потрiйний
Спис
 3000 м з переш.
 
 
3000 м з переш.
 
 
4х100;4х400
 
4х100; 4х400
 
 
6. Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
На кожну дисциплiну програми можна заявляти одного учасника i по однiй естафетнiй командi. Кожний учасник може брати участь у двох дисциплiнах програми, в тому числi естафетному бiгу.
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми змагання визначається у вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ. У командний залiк враховуються результати рiвня 2-го спортивного розряду i вище одного учасника у кожнiй дисциплiнi програми i по однiй командi у кожному естафетному бiгу.
Командна першiсть визначається для кожної групи команд окремо сумою очок, що їх набрали учасники в дисциплiнах програми змагань за такою системою:
 
1-е мiсце – 8 очок
3-є мiсце – 6 очок
5-е мiсце – 4 очка
7-е мiсце – 2 очка
2-е мiсце – 7 очок
4-е мiсце – 5 очок
6-е мiсце – 3 очка
8-е мiсце – 1 очко
За учасника, що не закiнчив змагання – 0 очок.
За не виставленого учасника, чи того, що не пройшов реєстрацiю, чи не з’явився
на старт – з командного залiку знiмається 3 очка.
 
Команди, що посiли 1-е та 2-е мiсця в групах “В” i “С” у наступному 2006 роцi  переходять вiдповiдно в групу “А” та “В”; Команди, що посiли 7 та 8-е мiсця в групi “А” i “В” переходять вiдповiдно в групу “В” i “С”
Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7. Допiнг контроль
Учасники, яким буде вручено повiдомлення для проходження допiнг
контролю, протягом 1 години з моменту вручення повiдомлення повиннi
прибути в допiнгову комiсiю, яка розташована у центральному павiльйоннi стадiону .
8. Нагородження
Команди, якi посiли 1-е мiсце у кожнiй групi областей нагороджуються Кубком та дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця у кожнiй групi нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
9. Фiнансовi умови
Витрати несуть :
– з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання, харчування в днi змагань i розмiщення учасникiв – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди на змагання.
– з органiзацiйних питань (оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки, канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
 

10. Термiн та умови подання заявок
Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, за 10 дiб до дати проведення змагання надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та, по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ: E-mail : flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444; 248 7445 ; Поштова адреса : 01019. Київ – 19, П / С 607
Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
           
За 2 доби до проведення (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) змагань починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. В день, що передує першому дню змагань приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд

Область
Старт.
номери
Еста­фета
Область
Старт.
номери
Еста­фета
Область
Старт.
номери
Еста­фета
АР Крим
1-30
1
Київська
331-400
10
Сумська
711-740
19
Вiнницька
31-60
2
м.Київ
401-470
11
Тернопiльська
741-770
20
Волинська
61-90
3
Кiровоградська
471-500
12
Харкiвська
771-840
21
Днiпропетровська
91-140
4
Луганська
501-530
13
Херсонська
841-870
22
Донецька
141-190
5
Львiвська
531-560
14
Хмельницька
871-900
23
Житомирська
191-220
6
Миколаївська
561-600
15
Черкаська
901-930
24
Закарпатська
221-250
7
Одеська
601-650
16
Чернiвецька
931-960
25
Запорiзька
251-300
8
Полтавська
651-680
17
Чернiгiвська
961-990
26
iв-Франкiвська
301-330
9
Рiвненська
681-710
18
м.Севастополь
991-1020
27
 


 

ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ

 

Логотип (назва) спортивного клубу (органiзацiї)

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди

п/ п
Стартовий номер учасника
Прiзвище, iм’я спортсмена
Стать
Д / М / Р  народ­жен- ня
Спор­тив­  ний розряд
Дисцип- лiна участi.
Кращий результат року
Особистий кращий результат.
Прiзвище, та iнiцiали тренера
Вiза лiкаря  про допуск Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
кмс
800
1.48.21
1.41.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
мс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                       труси –
Представник команди:………………………………………………………………………………………………………..    
( прiзвище, iм’я. Особистий пiдпис )
Тренери команди:………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали)
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii учасникiв.
(лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
 (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )
 
Керiвник спортивної органiзацiї, що направляє на змагання:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Президент Федерацiї легкої атлетики областi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
 
Примiтка:
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
           
Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях.
 
Технiчний комiтет ФЛАУ

Попередня стаття9 березня Федерацiя легкої атлетики України запрошує на прес-конференцiю
Наступна статтяПоложення Кубку України з метань