НАУКА ТА МЕТОДИКА

236

Шановнi вiдвiдувачi!
 
В цьому роздiлi ми будемо намагатися представити науковi та методичнi матерiали, якi, на нашу думку, зможуть бути корисними для дiючих спортсменiв та тренерiв.
Також запрошуємо до спiвпрацi всiх науковцiв, дослiдження яких стосуються легкої атлетики. Вашi статтi, методичнi посiбники, тезиси докладiв та iншi матерiали можуть бути представленi у цьому роздiлi.
Матерiали та питання надсилайте за адресою: akilov@ukr.net
Обговорення представлених матерiалiв буде проходити у форумi <Наука та методика>.
 
Кандидат педагогiчних наук
Михайло Акiлов

Матерiали роздiлу
  1. Збiрка №2 наукових та методичних праць для тренерiв з легкої атлетики (6 квiтня 2005 року)
  2. Збiрка №1 наукових та методичних праць для тренерiв з легкої атлетики (25 березня 2005 року).
  3. Бiг на 3000м з перешкодами (Величко Олександр iванович)


Сайти з методики

Попередня статтяПоложення про арбiтражну комiсiю та регламент арбiтражної комiсiї
Наступна статтяКатар чотири днi прийматиме засiдання iААФ