Пiдсумки засiдання виконавчого комiтету ФЛАУ

175

На засiданнi виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики були прийнятi рiшення вiдповiдно до порядку денного:

На засiданнi виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики були прийнятi рiшення вiдповiдно до порядку денного:

1. Ухвалити проект змiн до календарю спортивних заходiв

2. Ухвалити рiчний звiт до iААФ 2004 року. На засiданнi були висловленi ряд критичних зауважень та пропозицiй вiдносно рiчних звiтiв регiональних федерацiй легкої атлетики. На наступне засiдання виконавчого комiтету ФЛАУ представити проект типового звiту регiональних федерацiй легкої атлетики.

3. Ухвалити проекти положення та регламенту арбiтражної комiсiїi, положення про ревiзiйну комiсiю, технiчий комiтет, положення та особовий склад комiсiї статистики.

4. У якостi делегатiв на семiнар ЄАА для тренерiв з легкоатлетичних метань 27-30 квiтня 2005 року в м. Києвi (Україна) ухвалили кандидатури Сахарука Володимира iвановича (Луцьк) та Литвинова Ярослава Олександровича (Ялта).

5. У якостi делегатiв на семiнар iААФ операторiв електронного хронометражу i стартерiв 25-28 травня 2005 року в м. Москва ( Росiя) ухвалили кандидатури Карпюка Тараса, Земляного Андрiя та Ласточкiна Миколи.

6. Ухвалити чисельний склад офiцiйної делегацiї України на чемпiонат  Європи з гiрського бiгу 10 липня 2005 року в м. Хайлiгенблюд (Австрiя) у кiлькостi 10 осiб (8 спортсменiв (4 чоловiка та 4 жiнки) та 2 офiцiйнi особи)

7. Зауважено на необхiдностi створення робочої групи по внесенню змiн до Уставу та нормативних документiв ФЛАУ згiдно Конституцiї iААФ. Ухвалено доручити президенту визначити особовий склад робочої групи.

8. Ухвалено виступити з клопотанням перед Мiнiстерством України з питань молодi та спорту про присвоєння почесного звання “Заслужений тренер України” Олегу Сергєєву.

9. Ухвалено звернутися з клопотанням до Нацiонального Олiмпiйського Комiтету України про представлення до стипендiї НОК лiкара Лисенко Алли iльїнiчни.

Попередня статтяКатар чотири днi прийматиме засiдання iААФ
Наступна статтяЗмiни у положеннях про змагання