Не матерiальне, але моральне задоволення

268

За органiзацiєю своєї дiяльностi Федерацiя легкої атлетики Днiпропетровської областi є однiєю з найкращих в Українi. Тому ми вирiшили поспiлкуватися з вiце-президентом федерацiї Зайченко Олегом Анатолiйовичем.

За органiзацiєю своєї дiяльностi Федерацiя легкої атлетики Днiпропетровської областi є однiєю з найкращих в Українi. Тому ми вирiшили поспiлкуватися з вiце-президентом федерацiї Зайченко Олегом Анатолiйовичем.
Олегу Миколайовичу, хто з атлетiв вашої областi може порадувати своїми виступами у лiтньому сезонi легкоатлетичну громаду України?
У нас багато таких спортсменiв. Безсумнiвний лiдер – Володимир Демченко, не варто забувати про Людмилу Кожем’якiну та Олексiя Лукашевича. Є талановита молодь, яка намагається зайняти своє мiсце у стрибках в довжину та потрiйному стрибку. Їм є з кого брати приклад. Це Сергiй Лаєвський та Микола Мусiєнко.
Останнiм часом Днiпропетровська область на чемпiонати країни  привозить великi команди…
У нас в областi проходить конкурс на кращого тренера, спортсмена i т.i. Зараз в областi активно працюють “на майстернiсть” 125 тренерiв, якi регулярно набирають групи. Кожна група складається, у середньому, з 20 спортсменiв, якi займаються легкою атлетикою професiйно. От i порахуйте: 125 тренерiв, у кожного по 20 атлетiв – виходить близько 2500 професiйних спортсменiв.
Лiтнiй чемпiонат України пройде за клубною системою. Яка ваша думка з цього приводу?
На мою думку, спортивнi клуби треба розвивати. На мою думку, основнi кроки, що їх мають здiйснити клуби, виглядають наступним чином:
·                Реанiмацiя клубної системи
·                Перехiд до професiйного менеджменту та реклами легкої атлетики як виду та клубiв як торгової марки
·                Перехiд клубiв на самофiнансування
До задач клуба повинне входити не тiльки виховання олiмпiйцiв або чемпiонiв. Спортивний клуб – це i допомога спортивним школам, i сприяння у органiзацiї оздоровчих заходiв для спiвробiтникiв пiдприємств. Нашi клуби ставлять саме такi задачi.
Сьогоднi, у Днiпропетровськiй областi функцiонують 5 спортивних клубiв: “Метеор” заводу “Южмаш”, “Сталь” заводу iм.. Петровського, “Електрометалург” Нiкопольського заводу феросплавiв, “Богатир” комбiнату “Криворiжсталь” та “Локомотив” залiзної дороги.
Як федерацiя Днiпропетровської областi будує свою роботу по залученню партнерiв та спонсорiв?
Ми займаємося систематичною роботою по залученню спонсорiв. Багато рокiв спонсором федерацiї була торгова марка “Фаннi”. Постiйно ведуться переговори з потенцiйними партнерами. Федерацiя робить ставку на довгостроковi вiдносини.
Нажаль є два фактори, що стримують перехiд спонсорiв у спорт:
·                   Недосконалiсть законiв, що регламентують спонсорську дiяльнiсть. Вiдсутня система заохочення спонсорiв
·                   Невисока iнформованiсть менеджерiв великих компанiй про рекламнi можливостi спорту в цiлому та легкої атлетики зокрема
Якого роду пiдтримку ви б хотiли отримати вiд ФЛАУ?
Ми не потребуємо фiнансової пiдтримки збоку ФЛАУ, ми самi створюємо для себе умови. Єдине побажання – активнiше спiвпрацювати з засобами масової iнформацiї. Легше працювати зi спонсорами, коли легка атлетика постiйно у центрi уваги. Зараз на телебаченнi тiльки i чути про футбол, бокс, останнiм часом представлений баскетбол.
Пiсля Олiмпiйських iгор в Афiнах, коли по телебаченню транслювалися змагання з легкої атлетики, ми вiдчули помiтне збiльшення пiдлiткiв, яки б бажали займатися саме легкою атлетикою. Але вони були розчарованi, люди не очiкували, що наша спортивна база знаходиться у такому плачевному станi. Бiльшiсть з них пiшла.
Посудiть самi, чемпiонат з легкої атлетики Днiпропетровської областi проводиться у п’яти рiзних мiсцях. На одному стадiонi бiг, на iншому – стрибки, а метання взагалi проходять на трьох рiзних базах. При цьому ми не маємо жодної бiгової дорiжки, що вiдповiдає певним стандартам.
Можливостi для проведення зимових змагань взагалi вiдсутнi. Зимою бiгаємо в коридорах, а лiтом – по ямах!
 У нас є класнi спецiалiсти серед тренерiв та суддiв, але їм нiде розкрити свiй потенцiал. Тому ми просимо ФЛАУ активнiше займатися рекламою виду. Тiльки тодi керiвництво мiста та крупних компанiй зверне увагу на легку атлетику та почне реконструкцiю старих, або навiть будiвництво сучасних спортивних споруд.
Якi перспективи Федерацiї легкої атлетики Днiпропетровської областi?
Думаємо про вiдкриття офiсу федерацiї, оргтехнiкою користуємося особистою, за свою роботу зарплатнi не отримуємо, але отримуємо велике моральне пiднесення вiд нашої дiяльностi. Легка атлетика – це наше життя!
Ми за федеративний шлях розвитку. Саме федерацiї повиннi керувати розвитком видiв спорту. Днiпропетровська федерацiя жорстко контролює усi змагання, що проходять у регiонi.

Попередня статтяМiжнародний “Приморський пробiг”
Наступна статтяСпортивна медицина