Спортивна медицина

215

В цьому роздiлi ми будемо намагатися представити науковi та методичнi матерiали зi спортивної медицини, якi, на нашу думку, зможуть бути корисними для дiючих спортсменiв та тренерiв.
Також запрошуємо до спiвпрацi всiх науковцiв, дослiдження яких стосуються легкої атлетики. Вашi статтi, методичнi посiбники, тезиси докладiв та iншi матерiали можуть бути представленi у цьому роздiлi.
Обговорення представлених матерiалiв буде проходити у форумi <Спортивна медицина>.
  1. Особливостi мобiлiзацiї енергетичних механiзмiв при виконаннi фiзичних навантажень рiзного характеру у легкоатлетiв, якi спецiалiзуються у бiгу на рiзнi дистанцiї
  2. Застосування комплексу вправ спрямованого впливу для корекцiї порушень мозкового кровообiгу у спортсменiв високої квалiфiкацiї

Попередня статтяНе матерiальне, але моральне задоволення
Наступна статтяКонгрес ЄАА