Маркетингова програма ФЛАУ

Федерацiя легкої атлетики України уклала договiр з одеською рекламною агенцiєю "Лiнiя удачi" на право представлення маркетинг-iнтересiв федерацiї у регiонi. Федерацiя легкої атлетики України уклала договiр з одеською рекламною агенцiєю "Лiнiя удачi" на...

Критетрiї та умови вiдбору до складу збiрних команд України з резерву на 2005 рiк

  КРИТЕРiЇ ТА УМОВИ ВiДБОРУ ДО СКЛАДУ ЗБiРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ З РЕЗЕРВУ  НА 2005 РiК 1.Вiдбiрковi змагання до 4-го юнацького  чемпiонату свiту (13-17.07. Марокко):  а. Юнацький Чемпiонат України                19-21.05. б. Юнацький матч Україна-Бiлорусь-Росiя...

КРИТЕРiЇ ТА УМОВИ ВiДБОРУ ДО СКЛАДУ ЗБiРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ для участi в офiцiйних мiжнародних...

  КРИТЕРiЇ ТА УМОВИ ВiДБОРУ ДО СКЛАДУ ЗБiРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТi В ОФiЦiЙНИХ МiЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2005 року   Головна тренерська рада формує своєї пропозицiї на пiдставi запропонованих рiшень тренерських рад з...

Критерiї та умови вiдбору до складу збiрних команд України

Шановнi колеги, просимо вас ознайомитися з критерiями та умовами вiдбору до складу збiрних команд України: Шановнi колеги, просимо вас ознайомитися з критерiями та умовами вiдбору до складу збiрних команд України: КРИТЕРiЇ ТА УМОВИ...

Засiдання виконавчого комiтету ФЛАУ

Сьогоднi, 8 квiтня, вiдбудеться засiдання виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики України. На порядку денному наступнi питання: 1. Затвердження  протоколу   засiдання    виконавчого   комiтету  ФЛАУ   вiд  14 березня  2005 року № 6.2.  Про затвердження  критерiїв...

Проект розкладу змагань

44-тi традицiйнi мiжнароднi змагання з легкої атлетики на Кубок "Дружба", чемпiонат України серед юнакiв та дiвчат 1988 р.н. та молодше, присвячених Всесвiтньому Дню легкої атлетики iААФ 44-i  ТРАДИЦiЙНi МiЖНАРОДНi ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ...

ВiТАЄМО!

Федерацiя легкої атлетики України щиро вiтає провiдного тренера країни, тренера Вiти Паламар та Олени Говорової, Олега Сергєєва з Днем народження! Нехай завжди у Ваших справах будуть з Вами вдача, спортивне дерзання, ясний погляд...

Пiдсумки засiдання виконавчого комiтету ФЛАУ

На засiданнi виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики були прийнятi рiшення вiдповiдно до порядку денного: На засiданнi виконавчого комiтету Федерацiї легкої атлетики були прийнятi рiшення вiдповiдно до порядку денного: 1. Ухвалити проект змiн до календарю спортивних...

Положення про технiчний комiтет ФЛАУ

ПОЛОЖЕННЯПРО ТЕХНiЧНИЙ КОМiТЕТ ФЕДЕРАЦiЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ Технiчний комiтет - є структурним пiдроздiлом ФЛАУ . На пiдставi Статуту Федерацiї,  Статуту, Правил i Регламенту iААФ та ЄАА  дiє пiд керiвництвом Президента ФЛАУ. Дiяльнiсть Комiтету охоплює питання...

Катар чотири днi прийматиме засiдання iААФ

На наступнi кiлька днiв Катар стане мiсцем серiї важливих зустрiчей представникiв iААФ, починаючи з сьогоднiшнiх засiдань комiсiї розвитку та комiсiї змагань, продовжуючи засiданням комiсiї маркетингу у п'ятницю та завершуючи засiданням Ради iААФ, яке пройде...

Ми у соціальних мережах

8,111ПідписниківПодобається
3,864ПідписниківПідписатись
234ПідписниківПідписатись
6,590ПідписниківПідписатись